26 Mart 2006 PAZAR - Sayı : 26120
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

— Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/8)

— 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— 1/8/2005-31/12/2005 Tarihleri Arasında Elektronik Ortamda Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1-D3) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri