18 Mart 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26112
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

— Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ABKD-2006/2)

— Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/8 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/28 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/9 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar