YÖNETMELİK

             Adalet Bakanlığından:

HÂKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK

ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bölgeleri gösterir değişik Alfabetik Adli Yargı Adalet Teşkilâtı listesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

                                                                                                       Ağır Ceza

             "Mahalli        Bölgesi          Teşkilatı                           Mahkemesi         İli

                Sivas                  1               Müstakil ağır ceza                   Sivas                Sivas"

 

             Yürürlük

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.