BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                           16 Mart 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-3304

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2006 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep TayyipERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    16 Mart 2006

           B.01.0.KKB.01-06-69-2006-178

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16 Mart 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3304 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2006 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI