BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10168

             Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda boş bulunan üyeliklere ekli listede adları yazılı kişilerin atanması ile boş bulunan İkinci Başkanlığa adı yazılı üyenin görevlendirilmesi; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                    M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

13/3/2006 Tarihli ve 2006/10168 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

                       Adı ve Soyadı                          Görevi

             1-       Yusuf TÜLEK                         İkinci Başkan

             2-       Cemil KILIÇ                            Üye

             3-       Celal USTAOĞLU                  Üye