BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10122

             Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokide sınırları tespit edilmiş olan alanın “Sultansazlığı Milli Parkı” olarak belirlenmesi; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 13/2/2006 tarihli ve 864 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                   B. ATALAY                             N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                            M. V. GÖNÜL                      K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı