TBMM KARARI

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDA BOŞ

BULUNAN BİR ÜYELİK İÇİN YAPILAN

SEÇİME DAİR KARAR

             Karar No. 870                                                                                                        Karar Tarihi: 14.3.2006

13/4/1994 tarihli ve 3984 numaralı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilen Arif MERDOL, Genel Kurulun 14/3/2006 tarihli 74 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.