KANUN

MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE

EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5468                                                                                                     Kabul Tarihi : 1.3.2006

             MADDE 1 – 3 Şubat 2004 tarihinde New York’da imzalanan "Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol"ün, beyanlar ve çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/3/2006