7 Mart 2006 SALI - Sayı : 26101
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5469  Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5470  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM KARARI

869 (10/322, 323, 324) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10095 Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İdari Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliği

— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/2)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/3)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/4)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/5)