5 Mart 2006 PAZAR - Sayı : 26099
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2005/10101 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan Ortak Sanayi Çalışma Grubu V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yargıtay Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar