ATAMA KARARI

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/7844

             1 – Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (32882) İbrahim OKUR’un atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/3/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    C.ÇİÇEK

                              Başbakan                                                             Adalet Bakanı