BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10103

             22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen (800) adet mali hizmetler uzmanı ve (400) adet mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarının derecelerinin değiştirilerek kamu kurumlarına ekli listede belirtildiği şekilde ve sayıda tahsis edilmesi ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine söz konusu kadroların eklenmesi; Maliye Bakanlığı’nın 13/2/2006 tarihli ve 1980 sayılı yazısı üzerine, 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

          Recep Tayyip ERDOĞAN

                         Başbakan

                          A. GÜL                                     A. ŞENER                            M. A. ŞAHİN                              B. ATALAY

          Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

                    A. BABACAN                             B. ATALAY                         N. ÇUBUKÇU                            K. TÜZMEN

                     Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                       Devlet Bakanı                             Devlet  Bakanı

                        C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                             A.AKSU                               K. UNAKITAN

                     Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

                        H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                             R.AKDAĞ                               B. YILDIRIM

                 Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

                                 M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                    A. COŞKUN

                       Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                 M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                                  O. PEPE

                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                         Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

20/2/2006 Tarihli ve 2006/10103 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

 

 

 

 

SIRA NO

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNE TAHSİS EDİLEN KADRONUN

 

 

 

 

 

1

KURUMU

BAŞBAKANLIK

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

2

KURUMU

ANAYASA MAHKEMESİ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

1

TOPLAM

3

 

 

 

 

 

3

KURUMU

YARGITAY

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

1

TOPLAM

3

 

 

 

 

 

4

KURUMU

DANIŞTAY

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

1

TOPLAM

3

 

 

 

 

 

5

KURUMU

SAYIŞTAY

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

6

KURUMU

ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

7

TOPLAM

21

 

 

 

 

 

7

KURUMU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

6

TOPLAM

18

 

 

 

 

 

8

KURUMU

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

9

KURUMU

MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

7

TOPLAM

21

 

 

 

 

 

10

KURUMU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

5

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

5

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

8

TOPLAM

24

 

 

 

 

 

11

KURUMU

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

6

TOPLAM

18

 

 

 

 

 

12

KURUMU

SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

5

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

5

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

8

TOPLAM

24

 

 

 

 

 

13

KURUMU

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

14

KURUMU

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

4

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

6

TOPLAM

18

 

 

 

 

 

15

KURUMU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK  BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

16

KURUMU

SANAYİ VE TİCARET  BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

17

KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

18

KURUMU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

19

KURUMU

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

20

KURUMU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

21

KURUMU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

22

KURUMU

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

23

KURUMU

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

24

KURUMU

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

25

KURUMU

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

26

KURUMU

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

27

KURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

28

KURUMU

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

29

KURUMU

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

30

KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

31

KURUMU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

32

KURUMU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

33

KURUMU

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

34

KURUMU

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

35

KURUMU

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

36

KURUMU

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

37

KURUMU

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

38

KURUMU

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

39

KURUMU

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

40

KURUMU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

41

KURUMU

SOSYAL HİZMETLERLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

42

KURUMU

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

1

TOPLAM

3

 

 

 

 

 

43

KURUMU

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

1

TOPLAM

3

 

 

 

 

 

44

KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI

MERKEZ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

1

TOPLAM

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ÖZEL BÜTCELİ İDARELERE TAHSİS EDİLEN KADRONUN

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU , ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

 

 

 

 

 

1

KURUMU

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

2

KURUMU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

3

KURUMU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

4

KURUMU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

 

12

 

 

 

 

 

5

KURUMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

6

KURUMU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

7

KURUMU

EGE ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

8

KURUMU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

9

KURUMU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

10

KURUMU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

11

KURUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

 

12

KURUMU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

13

KURUMU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

14

KURUMU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

15

KURUMU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

16

KURUMU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

17

KURUMU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

18

KURUMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

19

KURUMU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

20

KURUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

21

KURUMU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

22

KURUMU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

4

TOPLAM

12

 

 

 

 

 

23

KURUMU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

24

KURUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

25

KURUMU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

3

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

2

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

5

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

26

KURUMU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

5

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

3

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

1

GİH

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

8

2

TOPLAM

6

 

 

 

 

 

27

KURUMU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

GİH

MALİ HİZMETLER UZMANI