27 Şubat 2006 PAZARTESİ - Sayı : 26093
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

— Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Arasındaki Garanti ve Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektupları

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere