9 Şubat 2006 PERŞEMBE - Sayı : 26075
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2006/9957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında İmzalanan, Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2006/9960 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında İmzalanan, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar