8 Şubat 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26074
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5449 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2006/9961 Pakistan'a Kristal Şeker Hibe Edilmesi Amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Karar

2006/9970 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

— Balıkesir İli Manyas İlçesine Bağlı “Kızılköy” Beldesinin İsminin “KIZIKSA” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

Yönetmelikler

2006/9974 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2005 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2005 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2005 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2005 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/12 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4262 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/85 Sayılı Kararı