Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

İçişleri Bakanlığından:

                Balıkesir İli Manyas İlçesine bağlı “Kızılköy” Beldesinin isminin “KIZIKSA” olarak değiştirilmesi 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.