Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                             7 Şubat 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-1423

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere; 8 Şubat 2006 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      7 Şubat 2006

            B.01.0.KKB.01-06-34-2006-85

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7 Şubat 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1423 sayılı yazınız.

             NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 8 Şubat 2006 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI