7 Şubat 2006 SALI - Sayı : 26073
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5452 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5453 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Mustafa ALBAŞ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2006/1)

 

Atama Kararları

— Devlet ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/125 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/74 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/115 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/92 Sayılı Kararı