2 Şubat 2006 PERŞEMBE - Sayı : 26068
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İçişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec)

 

Tebliğler

— Türkiye İzcilik Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

— Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 85)

— Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/43 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/21 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/39 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/22Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/24 Sayılı Kararı