Atama Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9835

             Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 16/12/2005 tarihli ve 10438 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                              M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                    Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

19/12/2005 Tarihli ve 2005/9835 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

ADI-SOYADI                          HALEN BULUNDUĞU GÖREV                        ATANDIĞI GÖREV

Mehmet Hasan GÖĞÜŞ          Hindistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti            Merkeze

                                                  Büyükelçisi

 

Halil AKINCI                           Büyükelçi,Genel Müdür                                        Hindistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

                                                                                                                                 Büyükelçisi