Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9860

             Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin ekli listedeki şekilde tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 16/12/2005 tarihli ve 197799 sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                     A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

             A. BABACAN                              M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                              M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                    Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M.H.GÜLER                                           B.ATALAY                                       O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.              Çevre ve Orman Bakanı