Tebliğ

                Rekabet Kurumu Başkanlığından:

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 

16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari

Para Cezalarının 31/12/2006 Tarihine Kadar

Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının

Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

 

(Tebliğ No : 2006/1)

 

                Madde 1 — 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 353 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2005 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 9,8 (dokuz virgül sekiz) artış esas alınarak, 1/1/2006’dan 31/12/2006 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

 

    4054 sayılı Kanun'un 16 ncı                      1/4/2005-31/12/2005          1/1/2006-31/12/2006

Maddesinin Birinci Fıkrasının;                     tarihleri arasında            tarihleri arasında

                                                                                                                                      

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı:                         2.900 YTL                          3.184 YTL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı:                         2.900 YTL                          3.184 YTL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı:                         1.450 YTL                          1.592 YTL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı:                         1.740 YTL                          1.910 YTL

                                                                                                                                      

İkinci fıkrasında öngörülen cezanın

alt sınırı:                                                                     5.800 YTL                          6.368 YTL

 

   4054 sayılı Kanun'un 17 nci

Maddesinin Birinci Fıkrasının;                                                                               

                                                                                                                                      

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı:                         1.450 YTL                          1.592 YTL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı:                          725 YTL                              796 YTL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı:                           725 YTL                              796 YTL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı:                          580 YTL                              636 YTL

 

                Madde 2 — Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.