Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/15 Sayılı

Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 29/7/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/15 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8504.31.29.00.00

Diğerleri

30

9030.39.20.90.00

Yalnız voltmetreler ve ampermetreler

50

9030.83.00.90.00

Yalnız voltmetreler ve ampermetreler

100

  * Kg: Brüt ağırlık

 

MADDE 2 -    Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.