Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/3 Sayılı

Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/3 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

8205.40.00.00.00

 Tornavidalar

7.000

9031.80.98.90.00

 Diğerleri

7.000

     * Ton: Brüt ağırlık

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.