Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı

Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğ'in, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile değişik EK I’inde yer alan Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Maddeler Listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

 Madde Adı

CIF Kıymet             

9603.29.30

Saç fırçaları

4.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.29.80

Diğerleri

2.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.30.10

Resim fırçaları ve yazı fırçaları

0,15 (ABD Doları/Adet)

9603.30.90

Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

2.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.40

Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya yastık ve ruloları

2.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.90

Diğerleri

2.000 (ABD Doları/Ton*)

       * Ton: Brüt ağırlık

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.