Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 Sayılı

Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 - 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ'in, 15/4/2005 tarihli ve 25787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile değişik 2 nci maddesinde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

9025.11.20.00.11

Kliniklerde kullanılan termometreler

22

9025.11.20.00.12

Veterinerlikte kullanılan termometreler

35

9025.11.80.00.11

Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı)

100

9025.11.80.00.19

Diğerleri

22

       * Kg: Brüt ağırlık

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.