Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Tebliğ No: (2006/2)

Madde 1 - 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın   4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) bentleri ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli  listede (Ek 1) belirtilen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan ürünlerin, ilgili standartlarına uygun olması zorunludur.

Anılan liste kapsamındaki ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır.

Madde 2 - Söz konusu liste kapsamındaki ürünler için, ithalatçı veya temsilcisi ekli Başvuru Formu’nu (Ek 2) tanzim ederek, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.

Madde 3 - Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde veya “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında yapılacak ithalatta; ürünün, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde belirtilen vasıfları dikkate alınmak suretiyle yapılacak inceleme sonucunda ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere ekli Kontrol Belgesi (Ek 3) verilir. Kontrol Belgesi bulunmayan malların ithalatına izin verilmez.

Madde 4 - Ekli listede (Ek1) yer alan ve ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz.

Madde 5 - Bu Tebliğde yer alan hususlarla  ilgili  olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü)  yetkilidir.

Madde 6 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 7 - 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon  (2005/2) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 8 - Bu  Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek 1

 

Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler Listesi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

İlgili Standart

0307.60.00.00.00

Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç)

TS/89 Salyangoz

0407.00.30.00.12

Tavuk yumurtaları

TS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu

0504.00.00.90.11

0504.00.00.90.12

0504.00.00.90.13

0504.00.00.90.19

0504.00.00.90.21

0504.00.00.90.22

0504.00.00.90.23

0504.00.00.90.29

Koyun türü hayvanların orjinal bağırsakları

Keçi türü hayvanların orjinal bağırsakları

Sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları

Diğer hayvanların orjinal bağırsakları

Koyun türü hayvanların asorti bağırsakları

Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları

Sığır türü hayvanların asorti bağırsakları

Diğer asorti bağırsaklar

TS/208 Barsaklar

0701.90.50.00.00

Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar)

TS/1223 Turfanda Patates

0701.90.90.00.00

Diğerleri (Patates)

TS/1222 Patates

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

TS/794 Domates

0703.10.19.00.11

Kuru Soğan

TS/ 796 Kuru Soğan

0703.20.00.00.11

0703.20.00.00.12

Taze Sarımsak

Kuru Sarımsak

TS/1131 Sarımsak

0703.90.00.00.11

Pırasa

TS/795 Pırasa

0704.10.00.00.11

Karnabahar

TS /1074 Karnabahar

0704.90.10.00.11

0704.90.10.00.12

0704.90.90.00.00

Beyaz lahana

Kırmızı lahana

Diğerleri

TS/1075 Başlahana

0705.11.00.00.00

0705.19.00.00.00

Baş marul

Diğerleri

TS/1194 Yeşil Salata ve Marul

0706.10.00.00.11

Havuçlar

TS/1193 Havuç

0706.90.10.00.00

Kök kerevizi

TS/1206 Sap ve Kök Kereviz

0707.00.05.00.00

0707.00.90.00.00

Hıyarlar

Kornişonlar

TS/1253 Hıyar

0708.10.00.00.11

Kabuklu bezelye

TS/798 Taze Bezelye

0708.20.00.00.11

0708.20.00.00.12

Fasulye

Barbunya (kabuklu)

TS/797 Taze Fasulye

0708.90.00.00.11

Kabuklu baklagiller

TS/2123 Taze Bakla

0709.10.00.00.00

Enginarlar

TS/1133 Enginar

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

TS/1255 Patlıcan

0709.40.00.00.00

Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)

TS/1206 Sap ve Kök Kereviz

0709.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

TS/2410 Sebzeler-Yemeklik Kültür Mantarı

0709.60.10.00.11

0709.60.10.00.12

0709.60.10.00.13

0709.60.10.00.14

0709.60.10.00.19

Sivri biber

Dolmalık biber

Çarliston biber

Kırmızı biber (paprika)

Diğerleri

TS/1205 Taze Biber

0709.70.00.00.11

Ispanak

TS/1130 Ispanak

0709.90.70.00.14

Sakız kabağı

TS/1898 Sakız Kabağı

0709.90.90.00.11

Bamya

TS/2122 Taze Bamya

0709.90.90.00.13

Maydanoz

TS/1816 Maydanoz

0713.20.00.00.19

Diğerleri (Nohut)

TS/142 Nohut

0713.31.00.00.19

 

0713.32.00.00.19

0713.33.90.00.00

0713.39.00.00.19

0713.90.00.00.15

Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek  türü fasulyeler)

Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye)

Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil)

Diğerleri

Barbunya

TS/141 Kuru Fasulye

0713.40.00.00.12

0713.40.00.00.13

0713.40.00.00.19

Yeşil mercimek

Kırmızı mercimek

Diğerleri

TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi)

0802.21.00.00.00

Kabuklu

TS/3074

Kabuklu Fındık

0802.22.00.00.00

 

Kabuksuz

TS/3075

İç Fındık

0802.22.00.00.00

 

Kabuksuz

TS/1917 İşlenmiş İç Fındık

0802.40.00.00.00

Kestane (Castanea Spp.)

TS/1072 Kestane

0802.50.00.00.00

Antep fıstığı

TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı

0804.20.10.00.00

Taze incir

TS/1813 Taze İncir

0804.20.90.00.11

0804.20.90.00.12

0804.20.90.00.13

0804.20.90.00.14

0804.20.90.00.15

0804.20.90.00.19

Ekstra kuru incir

Birinci sınıf kuru incir

İkinci sınıf kuru incir

Kuru naturel incir

Hurda incir

Diğerleri

TS/541 Kuru İncir

0805.10.20.00.00

0805.10.80.00.00

0805.20.10.00.00

0805.20.30.00.11

0805.20.30.00.12

0805.20.50.00.00

0805.20.70.00.00

0805.20.90.00.11

0805.20.90.00.19

0805.40.00.00.00

0805.50.10.00.00

0805.50.90.00.00

0805.90.00.00.11

Tatlı, taze (portakal)

Diğerleri

Klemantin

Monreale

Satsuma

Mandarin ve vilking

Tanjerin

King

Diğerleri

Greyfurt

Limon (Citrus limon ve Citrus limonum)

Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Diğer taze turunçgiller

TS/34

Turunçgil Meyveleri

 

 

 

0806.10.10.00.11

0806.10.10.00.12

0806.10.10.00.13

0806.10.10.00.14

0806.10.10.00.15

0806.10.10.00.19

Sultani çekirdeksiz üzüm

Rezaki üzümü

Tarsus beyazı üzümü

Müşküle üzümü

Kardinal üzümü

Diğerleri

TS/101

Sofralık Üzüm

0806.20.30.00.00

Sultani üzümü

TS/3411

Çekirdeksiz

Kuru Üzüm

 

0806.20.90.00.00

Diğerleri

TS/3410

Çekirdekli Kuru Üzüm

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

TS/1132 Karpuz

0807.19.00.00.00

Diğerleri (Kavun)

TS/1073 Kavun

0808.10.80.00.11

0808.10.80.00.12

0808.10.80.00.13

0808.10.80.00.14

0808.10.80.00.19

Elma, golden cinsi

Elma, granny smith cinsi

Starking elma

Starkrimson elma

Diğerleri

TS/100 Elma

0808.20.50.00.00

Diğerleri (Armut)

TS/184 Armut

0808.20.90.00.00

Ayva

TS/1817 Ayva

0809.10.00.00.00

Kayısı (zerdali dahil)

TS/791 Kayısı

 

0809.20.05.00.00

0809.20.95.00.00

Vişne (Prunus cerasus)

Diğerleri (Kiraz)

TS/793 Kiraz ve Vişne

0809.30.10.00.00

0809.30.90.00.00

Nektarinler

Diğerleri (Şeftali)

TS/42 Şeftali

0809.40.05.00.11

0809.40.05.00.13

0809.40.05.00.19

Can eriği
Mürdüm eriği

Diğer erikler

TS/792 Erik

 

0810.10.00.00.00

Çilek

TS/185 Çilek

0810.90.95.00.11

Nar

TS/4953 Nar

0813.10.00.00.11

0813.10.00.00.12

0813.10.00.00.13

0813.10.00.00.14

Ekstra kayısı

Birinci sınıf kayısı

İkinci sınıf kayısı

Endüstriyel kayısı

TS/485 Kuru Kayısı

0910.99.91.00.11

Mahlep

TS/1049 Mahlep

1106.30.90.00.12

İncir ezmesi

TS/542 İncir Ezmesi

1202.10.90.00.00                                               1202.20.00.00.00

Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı)

Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın)

TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)

1404.10.00.90.14

1404.10.00.90.15

Palamut

Palamut tırnağı

TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları

1507.90.90.00.00

Diğerleri (Soya yağı)

 TS/890 Yemeklik Soya Yağı

1508.90.90.00.00

Diğerleri (Yer fıstığı yağı)

TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı

1509.10.90.00.00

1509.90.00.00.13

1509.90.00.00.19

Diğerleri

Rafine zeytinyağı

Diğerleri

TS/341 Yemeklik Zeytinyağı

 

1510.00.90.00.11

Prina yağı

TS/5269 Yemeklik Rafine Prina Yağı

1511.90.99.00.19

 

Diğerleri (Yemeklik palm yağı)

 

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı

1512.19.90.00.19

Aspir yağı (Yemeklik)

 

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı

Olmayan)

1512.29.90.00.00

Diğerleri (Pamuk tohumu yağı)

TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı

1513.19.91.00.00

 

 

1513.19.99.00.00

Diğerleri (Yemeklik hindistan cevizi yağı), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar

Diğerleri

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1513.29.50.00.00

 

 

1513.29.90.00.11

1513.29.90.00.19

Diğerleri (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları), net ağırlığı 1kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar

Palm çekirdeği yağı

Babassu yağı

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1514.19.90.00.00

1514.99.90.00.00

Diğerleri

Diğerleri

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1514.19.90.00.00

1514.99.90.00.00

Diğerleri

Diğerleri

TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı

1515.29.90.00.00

Diğerleri (Mısır yağı)

TS/888 Yemeklik Mısırözü Yağı

1515.50.99.00.00

Diğerleri (Susam yağı)

TS/889 Yemeklik Susam Yağı

2008.19.19.00.11

 

2008.19.19.00.12

 

2008.19.19.00.13

2008.19.19.00.15

2008.19.19.00.16

2008.19.19.00.17

2008.19.19.00.18

 

2008.19.19.00.29

2008.19.95.00.11

 

 

2008.19.95.00.12

 

 

2008.19.95.00.13

 

2008.19.95.00.15

 

2008.19.95.00.16

 

2008.19.95.00.17

 

2008.19.95.00.18

 

 

2008.19.95.00.29

 

Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

Beyazlatılmış kabuksuz fındık

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Beyazlatılmış kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar

TS/1917  

İşlenmiş İç Fındık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.01

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

TS/1014

Yapağı ve Yünler

5102.19.40.90.11

5102.19.40.90.12

5102.19.40.90.13

5102.19.40.90.14

5102.19.40.90.15

5102.19.40.90.16

5102.19.40.90.17

5102.19.40.90.18

5102.19.40.90.21

5102.19.40.90.22

5102.19.40.90.29

I. Oğlak (TEXT 154)

II. Oğlak (TEXT 154)

I. Tiftik (ince tiftik) (TEXT 154)

İyi tiftik (TEXT 154)

Sıra tiftik (TEXT 154)

Kastamonu (TEXT 154)

Konya dağ (TEXT 154)

Konya ova (TEXT 154)

Çengelli tiftik (TEXT 154)

Yıkanmış tiftik (TEXT 154)

Diğerleri (TEXT 154)

TS/4026 Türk Tiftikleri

 

 

 

Ek 2

 

…../…../ 200..

 

                ………… Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na

 

                İthal etmek istediğimiz, ekli belgelerde tanımlanan ürünler için KONTROL BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

Ekleri:

·            Fatura veya proforma fatura fotokopisi

·            Aşağıdaki belgelerden biri:

-       Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi

-       Antrepo Beyannamesi

-       Özet Beyan

-       Taşıma Belgesi (Konişmento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

 

 

İTHALATÇININ:

 

                - Unvanı ve Adresi     :

                - Telefon, Telefaks     :

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN

 

                İthal edildiği ülke :

Menşei                  :

                Çeşidi, Grubu       :

                Sınıfı, Derecesi     :

                Mahsul Yılı           :

                Boyu                      :

                Ambalaj Durumu :

                Ambalaj Ağırlığı  :

                               Brüt        :

                               Net         :

                Ambalaj Adedi     :

                Hususi Marka      :

                Ambalajcı Firma   :

                Diğer Hususlar     :

 

 

Ek 3

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

................ Bölge Müdürlüğü

.............. Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Belge No:

 

 

                                                                                Bu Kontrol Belgesi ..............

 

 

 

 

 

                                                                             Tarihine Kadar Geçerlidir.

 

 

Kontrol Tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTHALATÇININ

 

 

 

Ticari Unvanı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İthal Edildiği Ülke

:

 

 

 

 

Menşei

:

 

 

 

 

Çeşidi, Grubu

:

 

 

 

 

Sınıfı, Derecesi

:

 

 

 

 

Mahsul Yılı

:

 

 

 

 

Boyu

:

 

 

 

 

Ambalaj Durumu

:

 

 

 

 

Ambalaj Ağırlığı

 

 

 

 

 

Brüt

:

 

 

 

 

Net

:

 

 

 

 

Ambalaj Adedi

:

 

 

 

 

Hususi Marka

:

 

 

 

 

Ambalajcı Firma

:

 

 

 

 

Diğer Hususlar

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Beyanı yukarıda gösterilen ............................................... partisi, yapılan değerlendirme sonunda

......................................... hükümlerine uygun görülmüş ve ithalatçısına bu Kontrol Belgesi verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolu Yapan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................DTS Denetmeni

 

 

 

 

 

Kaşe, Mühür ve İmza