Tebliğ

             Hazine Müsteşarlığından:

Bazı Madeni Paraların Tedavülden

Kaldırılması Hakkında Tebliğ

             Madde 1 — 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca; tedavülde bulunan madeni paralardan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşlar ile birlikte 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında tedavül  eden 50.000, 100.000 ve 250.000 Türk Lirası 31 Aralık 2005 tarihinden  itibaren tedavülden kaldırılmıştır.

             Aşağıda özellikleri belirtilen 50.000 TL, 100.000 TL ve 250.000 TL’ lik madeni paralar 1/1/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar bir yıl boyunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecek ve değiştirilecektir.

             Madde 2 — Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. 

 

Değeri                               Metali                       Çapı (mm)          Kalınlığı (mm)          Ağırlığı (gr)

 

50.000 Lira                 69,5 Cu 18 Zn                     28,00                      2,50                        11,7

                                    12 Ni  0,5 Mn

50.000 Lira                   65 Cu 17 Zn                      17,75                      1,70                         3,2        

                                           18 Ni                               

100.000 Lira               82,5 Cu 10 Ni                     25,00                      2,05                         7,5        

                                          7,5 Zn

100.000 Lira                 65 Cu 17 Zn                      21,00                      1,85                         4,6

                                           18 Ni

250.000 Lira                 65 Cu 17 Zn                      23,50                      2,00                         6,4

                                           18 Ni