Tebliğ

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve

Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

(2006/1-2)

             Madde 1 — 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik, havagazı ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarı için ayar istasyonları tarafından sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler Ek-1'de yer alan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Madde 2 — Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikayetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

             Madde 3 — Muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

             Madde 4 —  Ek-1'de yer alan Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

             Madde 5 — Ek-1'de yer alan Tarifenin, bir çerçeve ile tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

             Madde 6 — Bu Tebliğ hükümleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 2007 yılı Ocak ayında tespit edilecek yeni tarifenin yayımı tarihine kadar geçerlidir.

             Madde 7 — Bu Tebliğ, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK 1

SU, ELEKTRİK, HAVAGAZI VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

 

1. SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                      ÜCRETİ

                                                                                                                                         YTL/Adet

Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)                                             4 YTL

Anma debisi 10 m3/h’ ten büyük olan sayaçlar                                                                 6 YTL

 

2. SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

2.1 Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesi gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                             4 YTL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h ten fazla olan sayaçlar için                                                      6 YTL

2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçanın değiştirilmesi için:                                                                                                          

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                            1,5 YTL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h’ ten fazla olan sayaçlar için                                                   2,5 YTL

2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                            1,5 YTL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h’ ten fazla olan sayaçlar için                                                   2,5 YTL

 

3. ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                          

Tek fazlı sayaçlar                                                                                                               3 YTL

Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                              4 YTL

Reaktif enerji sayaçları                                                                                                       5 YTL

 

4. ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

4.1 Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesini gerektirmeyen hallerde:

4.1.1 Tek fazlı sayaçlar için                                                                                                4 YTL

4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları için                                                                              5 YTL

4.1.3 Reaktif enerji sayaçları için                                                                                        6 YTL

4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak

parçanın değiştirilmesi için alınan işçilik                                                                  1,5 YTL

4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna göre

1YTL ile 2YTL arasında boyama ücreti alınır.

 

5. REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI                                      

Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda

5 inci maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör

muayenelerinde beher redüktör için,                                                                                   3 YTL

 

6. DOĞALGAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

G16'ya kadar olan sayaçlar (G16 dahil)                                                                             4 YTL

G16'dan büyük olan sayaçlar                                                                                             8 YTL

 

7. DOĞALGAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini

gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

G16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil)                                                                       4 YTL

G16'dan büyük olan sayaçlar                                                                                            10 YTL

7.2. Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçanın değiştirilmesi için:

G16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil)                                                                       3 YTL

G16'dan büyük olan sayaçlar                                                                                             3 YTL

7.3 Boyamayı gerektiren hallerde,

G16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil)                                                                       3 YTL

G16'dan büyük olan sayaçlar                                                                                             4 YTL

 

8. HAVAGAZI SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

Anma debisi 50m3/h e kadar olan sayaçlar (50m3/h dahil)                                                4 YTL

Anma debisi 50m3/h den büyük olan sayaçlar                                                                   8 YTL

 

9. HAVAGAZI SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

9.1 Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini

gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

Anma debisi 50m3/h e kadar olan sayaçlar (50m3/h dahil)                                                4 YTL

Anma debisi 50m3/h den büyük olan sayaçlar                                                                   8 YTL

9.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın

değiştirilmesi için:

Anma debisi 50m3/h e kadar olan sayaçlar (50m3/h dahil)                                                4 YTL

Anma debisi 50m3/h den büyük olan sayaçlar                                                                   8 YTL

9.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

Anma debisi 50m3/h e kadar olan sayaçlar (50m3/h dahil)                                                4 YTL

Anma debisi 50m3/h den büyük olan sayaçlar                                                                   8 YTL

 

10. Aboneler  tarafından  vaki  şikayetler  üzerine  yapılacak  muayenelerde  sayacın  doğru çalıştığı tespit olunursa, sayacın yerinden sökülüp takılma masrafı olarak aboneden 8 YTL ücret alınır.

 

11. Ayar istasyonunun Ölçüler ve Ayar Teşkilatına uzaklığı görevlendirilecek memura yolluk ödenmesini gerektiriyorsa bu yolluk sayaç sayısına bölünmek suretiyle yukarıdaki ücretlere ilave edilir. Ancak, bu miktar sayaç başına 50 YKr.- 75 YKrş’u geçemez.

 

12. Beher  sayaç  için  kullanılan  damga  teli  ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 50 YKrş ücret alınır.