İlke Kararı

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi                :  70  20/12/2005                                                              Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi                     : 710 20/12/2005                                                                ANKARA

 

2863 SAYILI KANUNA  MUHALEFETTEN AÇILAN DAVALAR

 

             5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket edenler  hakkında  aynı  Kanunun  65 inci maddesi gereğince ceza mahkemelerinde açılan yasal  soruşturmanın  sonucu  ne  olursa  olsun, mahkemelerce verilen kararlar kişisel ceza davası ile ilgili olup, yasal soruşturmanın esasını oluşturan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili alınmış koruma bölge kurulu kararlarını  etkilemeyeceğine,

             Kurulumuzun 19/4/1996 gün ve 438 sayılı ilke kararının iptaline,

             karar verildi.