İlke Kararı

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi            :  70  20/12/2005                                                              Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi                 : 709 20/12/2005                                                                ANKARA

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESCİL KAYDININ YENİDEN

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

             Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  ve Koruma Kurulları tarafından ''eski eser'' veya ''korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı'' olarak tescil edilmiş olan taşınmazların tescil kaydının kaldırılması için yapılan başvuruların ikinci kez koruma kurulu gündemine alınmamasına ilişkin Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 426 sayılı ilke kararı incelenmiştir.

             Koruma bölge kurullarının çalışmaları ve gündemleri ile ilgili hususların "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge" ile belirlenmiş olması nedeniyle Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 426 sayılı ilke kararının iptaline,

             karar verildi.