Atama Kararları

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7757

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine Büyükelçi Mustafa Oğuz DEMİRALP’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 4587 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                             A.BABACAN

                              Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7727

             1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

             Bartın İl Müftülüğüne,Kars İl Müftüsü İsmail BAYRAK’ın,

             Kars İl Müftülüğüne,İstanbul İl Müftü Yardımcısı İlyas SERENLİ’nin,

             Atanmaları,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Prof. Dr. M.AYDIN

                              Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7751

             1 — Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Ayşen GÜRCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                           N. ÇUBUKÇU

                              Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7752

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılıklarına;

             — Büyükelçi Ali Ahmet ACET’in,

             — Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Büyükelçi Rafet AKGÜNAY’ın,

             2 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliklerine;

             —İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Ahmet Oğuz ÇELİKKOL’un,

             — Büyükelçi Ali YAKITAL’ın,

             3 —Açık bulunan 1 inci derece Genel Müdürlüklerden;

             — İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Genel Müdürü,Büyükelçi Reşit UMAN’ın,

             —İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi Haydar BERK’in,

             —Avrupa Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi H. Selah KORUTÜRK’ün,

             — Yurtdışı Tanıtım ve Kültür Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi Ayşenur ALPASLAN’ın,

             —Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne,büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Derya KANBAY’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             4 —Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. GÜL

                              Başbakan                                    Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7753

             1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlıklarına Hesap Uzmanları Hasan KARAÇAM, Feyyaz YAZAR, Zihni KARTAL ve Ata DİLİÇIKIK’ın atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                            K.UNAKITAN

                              Başbakan                                                        Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7754

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğüne,Recep Ali ER’in atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H.ÇELİK

                              Başbakan                                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7755

             1 — Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz (Adana) Bölge Müdürü Turgut ŞEN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Dr. M. H.GÜLER

                              Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/7756

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Hacı Hafız KENDİGELEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

30 Aralık 2005

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. KOÇ

                              Başbakan                                                Kültür ve Turizm Bakanı