Atama Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9864

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 30/12/2005 tarihli ve 2589 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

30/12/2005 Tarihli ve 2005/9864

 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

ADI VE SOYADI                                               ESKİ GÖREVİ                              YENİ GÖREVİ

Ahmet ÖZYURT                                                Tekirdağ Valisi                                Merkez Valisi

Orhan IŞIN                                                          Manisa Valisi                                  Merkez Valisi

Osman Derya KADIOĞLU                                Malatya Valisi                                Merkez Valisi

Dr. Kadir KOÇDEMİR                                       Elazığ Valisi                                    Merkez Valisi

Abdulkadir SARI                                                 Hatay Valisi                                    Merkez Valisi

İsa PARLAK                                                       İsparta Valisi                                   Merkez Valisi

Aslan KÜTÜKÇÜ                                              Kilis Valisi                                      Merkez Valisi

Arif Atilla OSMANÇELEBİOĞLU                   Mersin Valisi                                  Konya Valisi

Osman GÜNEŞ                                                   Şırnak Valisi                                    Kayseri Valisi

Süleyman KAMÇI                                              Çanakkale Valisi                              Gaziantep Valisi

Hüseyin AKSOY                                                 Muğla Valisi                                    Mersin Valisi

Halil İbrahim DAŞÖZ                                         Merkez Valisi                                 Malatya Valisi

Selahattin HATİPOĞLU                                     Kırşehir Valisi                                 Balıkesir Valisi

Refik Arslan ÖZTÜRK                                       Erzincan Valisi                                Manisa Valisi

Sebati BUYURAN                                              İçişleri Bakanlığı                             

                                                                             Müsteşar Yardımcısı                       Aksaray Valisi

Mustafa Temel KOÇAKLAR                             Mardin Valisi                                  Muğla Valisi

Orhan KIRLI                                                       Artvin Valisi                                   Çanakkale Valisi

Mehmet Ufuk ERDEN                                        Mülkiye Başmüfettişi                     Kars Valisi

Yusuf YAVAŞCAN                                            Ağrı Valisi                                       Şanlıurfa Valisi

Cengiz AYDOĞDU                                            Nüfus ve Vatandaşlık                     

                                                                             İşleri Genel Müdürü                       Artvin Valisi

Mehmet Lütfullah BİLGİN                                 Gaziantep Valisi                             Kırşehir Valisi

Mehmet KILIÇLAR                                            Mülkiye Başmüfettişi                     Mardin Valisi

Ahmet KAYHAN                                               Konya Valisi                                   Hatay Valisi

Selahattin APARI                                                Selçuk Kaymakamı                         Şırnak Valisi

Hüseyin Avni COŞ                                              Aksaray Valisi                                Kırklareli Valisi

Aydın Nezih DOĞAN                                        Mülkiye Başmüfettişi                     Tekirdağ Valisi

İsa KÜÇÜK                                                         Osmaniye Valisi                              Bartın Valisi

Şemsettin UZUN                                                 Şanlıurfa Valisi                                Isparta Valisi

Ali GÜNGÖR                                                     Bartın Valisi                                    Erzincan Valisi

Zübeyir KEMELEK                                            Ümraniye Kaymakamı                    Osmaniye Valisi

Ayhan NASUHBEYOĞLU                                Tokat Valisi                                    Hakkari Valisi

Halil İbrahim AKPINAR                                     Kazan Kaymakamı                         Ağrı Valisi

Erdoğan GÜRBÜZ                                              Hakkari Valisi                                 Tokat Valisi

Nevzat TURHAN                                               Kars Valisi                                      Kilis Valisi

Muammer MUŞMAL                                         Ankara Vali Yardımcısı                   Elazığ Valisi