Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9836

             Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 2006 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 15/12/2005 tarihli ve 75140 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

        M.V.GÖNÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                         A.COŞKUN

        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           B.ATALAY                                           O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı