30 Aralık 2005 CUMA - Sayı : 26039
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/9802 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2005/9814 Türk-Rus Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9831 4/12/1984 Tarihli ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Öngörülen Kanuni Faiz Oranının 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık % 12’den % 9’a İndirilmesi Hakkında Karar                  

 

Yönetmelikler

— Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Esas ve Usul

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

 

Tebliğler

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 257)

— 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi      

— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2005/2)

— Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 1)