24 Aralık 2005 CUMARTESİ - Sayı : 26033
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5435 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5436 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

    

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9828 Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Atama Kararları

— Anadolu  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Prof.  Dr.  Fevzi  SÜRMELİ'nin  Atanması  Hakkında Karar (No: 2005/33)

—  Devlet, Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

— Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/39)

DÜZELTME  (437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile İlgili)