15 Aralık 2005 PERŞEMBE - Sayı : 26024
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9735 Resmi İlan Fiyatlarının Tespitine Dair Karar

2005/9736 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği

— Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 18) (Tedavi Yardımı)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 45)

— GSM Mobil Telefon İşletmecilerinin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri ile İlgili Ölçütlerin Belirlenmesi ve Ölçümüne İlişkin Tebliğ