14 Aralık 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 26023
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

863 Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde Meydana Gelen Olayların Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/9639 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2005/9723 Türkiye-Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9729 Bazı Alanların Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 2005/9453 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Listede Yer Alan Düzce Gölyaka Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına İlişkin Krokinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

—   İçişleri, Dışişleri, Maliye ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2005/9668 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

— Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Genelge

— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 8 Eylül 2005 Tarihli Kararları ile İlgili 2005/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (No: 2005/29)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

— Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Kararı (No: 118)