Milletlerarası Andlaşma

             Karar Sayısı : 2005/9646

             6 Eylül 2005 tarihinde Kahire’de imzalanan ekli “Türk-Mısır Altıncı Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü’nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/11/2005 tarihli ve EİGY/451707 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

        K. TÜZMEN                                          A. ŞENER                                      M.AYDIN                        B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                         M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                            A. AKSU

        Adalet Bakanı                                 Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                             M. BAŞESGİOĞLU               B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                 Ulaştırma Bakanı

                    M. M. EKER                                          M. BAŞESGİOĞLU                                    A. COŞKUN

          Tarım ve Köyişleri Bakanı                         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                    M.H.GÜLER                                                    A. KOÇ                                                  O. PEPE

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                         Çevre ve Orman Bakanı

 

Türk–Mısır Altıncı Dönem Turizm

Karma Komisyonu Protokolü

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde ve 19 Haziran 1968’de Ankara’da iki ülke arasında imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşması’nın 3. maddesindeki hükümler uyarınca, Türkiye – Mısır Altıncı Dönem Turizm Karma Komisyonu Kahire’de gerçekleşmiştir.  

             Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

             Turizm Tanıtımı Alanında:

             — İki Taraf turizm alanında bilgi, broşür, reklam materyalleri ve istatistiklerin değişimini sağlayacaklardır.

             — Özel sektörü her iki ülkede gerçekleştirilecek seyahat fuarlarına, festivallere ve konferanslara katılım konusunda teşvik edilmesi,

             — İki ülkede, özellikle gençlik turizmi alanında programlar düzenlemeleri ve iki ülke arasında turist trafiğini arttırmaya yönelik olarak giriş formalitelerini kolaylaştırmak için her çabayı gösteren seyahat acenteleri arasındaki işbirliğini teşvik edilmesi,

             — Her iki ülkedeki turist potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmak için turizm görevlileri, gazeteciler ve basın temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin değişimi.

             Turizm Eğitimi Konusunda:

             — Her iki taraf turizm eğitimi alanında bilgi ve deneyim değişiminde bulunacaklardır.

             Turizm Yatırımı Konusunda:

             — Her iki taraf aşağıdaki hususlarda bilgi ve deneyim değişiminde bulunacaklardır:

             Yeni turizm bölgelerinin planlanması ve düzenlenmesi,

             Özellikle eco-turizm alanında yatırımcılara turizm yatırım olanakları sunulması ve her iki ülkede de sürdürülebilir turizm gelişmesini teşvik edilmesi,

             Turizm alanında yatırımcılara teşvikler sunulması ve kolaylık sağlanması.

             Dostane bir atmosferde Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Altıncı Dönem Turizm Karma Komisyonu toplantısında, iki ülke Yedinci Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısının Ankara’da diplomatik kanallar yoluyla daha sonra kararlaştırılacak bir tarihte gerçekleştirilmesine karar vermişlerdir.

             Kahire’de 6 Eylül 2005 tarihinde iki orijinal kopya halinde İngilizce olarak imzalanmıştır.

 

 

                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                              MISIR ARAP CUMHURİYETİ

                       HÜKÜMETİ ADINA                                                                           HÜKÜMETİ ADINA

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 9/12/2005  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.