Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9660

             Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatı olarak Samsun İlinde bir adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 8/11/2005 tarihli ve 3628 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre,Bakanlar Kurulu’nca 15/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

                  A. GÜL                                        M.AYDIN                                   M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

   Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

             A. BABACAN                                  M. AYDIN                                   M.A. ŞAHİN                     K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                   Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                        M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                                 H.ÇELİK                                             O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı