24 Kasım 2005 PERŞEMBE - Sayı : 26003
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/9591 Türkiye-Suriye Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılması Hakkında Tezkere

 

Atama Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama,Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—   Erciyes Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmelik