Yönetmelik

             Devlet Bakanlığından:

Gümrük Laboratuarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 7/3/2002 tarihli ve 24688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Laboratuarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinin 3 nolu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Ek: 3

GÜMRÜK LABORATUARLARINDA UYGULANACAK TAHLİL

METOTLARI

 

Ek: 3.1

GIDA MADDELERİ TAHLİLİNDE UYGULANACAK

METOTLAR

 

TS TAHLİL METOTLARI:

 

1-       TS.8164                                         Yağ asitleri; reçine asitleri tayini

2-       TS.8163                                         Kuruyan yağlar ve yağ asitleri; iyot değeri tayini

3-       TS.2133                                         Baharatlar; asitte çözünmeyen kül miktarı tayini (gravimetrik metot)

4-       TS.2136                                         Baharatlarlar; soğuk suda çözünen ekstrakt tayini (damıtma metodu)

5-       TS.8169                                         Kuruyan yağlar ve yağ asitleri; kül tayini metodu

6-       TS.8168                                         Kuruyan yağlar ve türevleri; toplam iyot değeri tayini

7-       TS.8167                                         Yağ asitleri ve polimerize olmuş yağ asitleri; asit değeri tayin metodu

8-       TS.8166                                         Kuruyan yağlar; jelleşme zamanı tayin metodu

9-       TS.8386                                         İlaç, gıda ve kozmetiklerde aljinik asit tayini (titrimetrik metot)

10-    TS.8388                                         İlaç, gıda ve kozmetiklerde B.H.A tayini (Gaz-likit kromatografik metot)

11-    TS.8389                                         İlaç, gıda ve kozmetiklerde polisorbat mono esterlerinin tayini (titrimetrik metot)

12-    TS.8390                                         İlaç, gıda ve kozmetiklerde metil propan tayini (spektroskopik metot)

13-    TS.9688                                         İlaç, gıda ve kozmetiklerde ponceau 4-R tayini (spektrofotometrik metot)

14-    TS.12295                                       Gıda maddelerinde tartrazin tayini (spektroskopik metot)

15-    TS.6191                                         İlaç gıda ve kozmetik boyaların teşhisi ve miktarları tayini (spektrofotometrik metod)

16-    TS 4962 EN ISO 3657                  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Sabunlaşma sayısının tayini

17-    TS 4961 EN ISO 3961                  Hayvansal ve bitkisel yağlarda iyot sayısının tayini (titrimetrik metot)  

18-    TS 4960 EN ISO 6320                  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda kırılma indisi tayini (refraktometrik metot)   

19-    TS.2812                                         Bitkisel margarinde tuz tayini (titrimetrik  metot), kaynama noktası tayini,

20-    TS.1673                                         Hayvansal yağlarda su tayini (damıtma metodu)

21-    TS.1671                                         Hayvansal yağlarda çözünmeyen maddeler tayini (n-hekzan damıtma metodu)

22-    TS 1608 EN ISO 663                    Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar-Çözünmeyen Safsızlık İçeriğinin Tayini

23-    TS.1607 EN ISO 662                    Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda rutubet uçucu madde tayini (etüvde kurutma metodu)

24-    TS.1605  EN ISO 660                   Hayvansal ve bitkisel yağlarda asit sayısı ve asitlik tayini (tirimetrik metot)

25-    TS.2130                                         Baharatlar; yabancı madde tayini

26-    TS.1315                                         Et-Kemik Unu

27-    TS.  324                                         Tahin; yağ miktarı tayini (ekstraksiyon metodu), protein metodu

28-    TS 2131 ISO 928                          Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler- Toplam Kül Tayini

29-    TS.2134                                         Tahin; su miktarı tayini

30-    TS.6189                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyaların analizi (T.L.C metodu)

31-    TS.6190                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalarda aromatik amin tayini (spektrofotometrik metot)

32-    TS.9688                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalarda indigotin tayini (spektrofotometrik metot), pencau 4-R tayini (spektrofotometrik metot)

33-    TS.9689                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalarda brillant blue (FCF) tayini (spektrofotometrik metot)

34-    TS.5845                                         Karanfil yaprağı yağında fenol muhtevası tayini

35-    TS.  780                                         Karanfil yaprağı yayında etanolde çözünürlük tayini

36-    TS.8188                                         Ham pamuk yağı; Renk tayini (lovibont tintomeresi metodu), yağ asit metil esterleri tayini (G.L.C. kromatografik metot)

37-    TS 4960 EN ISO 6320                  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Kırılma indisi tayini

38-    TS 341+T2 ve 2.Baskı                 Ham pamuk yağı;  Tortu tayini (çöktürme metodu) 

39-    TS 1273 EN 22719                        Petrol Ürünleri ve Yağlayıcılar-Parlama Noktası Tayini-Pensky Martens Kapalı Kap Metodu

40-    TS.  894                                         Ham pamuk yağı; Eterde çözünmeyen madde miktarı tayini

41-    TS.  894                                         Ham pamuk yağı; Serbest asitlik tayini (titrimetrik metot)

42-    TS.6961                                         Transistörlü Nükleer Cihazlar İçin Besleme Gerilimleri

43-    TS.4963                                         Ham pamuk yağı; Sabunlaşmayan madde miktarı tayini (ekstraksiyon metodu)

44-    TS.7959                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda renk tayini (lovibont titrometresi ile)

45-    TS.7629                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda anisidin sayısı tayini (spektroskopik metot)

46-     TS 7571 EN ISO 18609               Hayvansal Ve Bitkisel Katı Ve Sıvı Yağlar - Sabunlaşmayan Madde Tayini - Heksan İle Özütleme Yöntemi

47-    TS 7570 EN ISO 3596                  Hayvansal Ve Bitkisel Katı Ve Sıvı Yağlar - Sabunlaşmayan Madde Tayini - Dietil Eter İle Özütleme Yöntemi

48-    TS.7163  EN ISO 6800                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda trigliserit moleküllerinin yağ asitleri bileşimlerinin tayini (T.L.C ve G.L.C. kromatografik metot)

49-    TS.7099                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda Cis,Cis 1,4-Dien yapıdaki doymamış poli yağ asitlerinin tayini (spektrofotometrik metot)

50-    TS.6399                                         Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda kül tayini (gravimetrik metot)

51-    TS.6398                                         Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağalarda 1-monogliserit ve serbest gliserin tayini (titrimetrik metot)

52-    TS.ISO.6321                                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda erime noktası tayini (açık kapiler tüp metodu)

53-    TS.5179                                         Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Polietilen tipi polimerlerin tayini

54-    TS  2812                                        Bitkisel Margarin

55-    TS 5051 EN ISO 3656                  Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar- Mor Ötesi Absorbansının Özgün UV Sönümlenmesi Cinsinden Tayini

56-    TS.5048                                         Bitkisel yağlarda bellier indisi tayini (titrimetrik metot)

57-    TS.5046                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda yarı kuruyan yağ analizi

58-    TS.5045                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda yüksek yağ asitleri miktarı tayini (evers metodu)

59-    TS.5043                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda demir tayini (spektroskopik metot)

60-    TS 4964 ISO 3960                        Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Peroksit değeri tayini

61-    TS.4963                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda sabunlaşmayan maddelerin tayini (sabunlaştırma ve kurutma metodu)

62-    TS.4959                                         Hayvansal ve bitkisel yağlarda özgül ağırlık tayini (piknometrik metot)

63-    TS.4664  EN ISO 5508                 Hayvansal ve bitkisel  katı ve sıvı yağlarda yağ asitleri metil esterlerinin  tayini (G.L.C.kromatografik metot)

64-    TS.4504  EN ISO 5509                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda yağ asitlerinin metil esterlerinin hazırlanması

65-    TS.6932                                         Gıda maddelerinde ham selüloz tayini

66-    TS.4080                                         Gazlı alkolsüz içecekler;nitrat tayini (spektrofotometrik metot) formol sayısı tayini (titrimetrik metot), kinin tayini (spektrofotometrik metot), kafein tayini (spektrofoto-metrik metot), fosforik asit tayini (spektrofotometrik metot) dimetil polisiloksan miktarı tayini (AAS metodu), suni tatlandırıcı madde tayini (T.L.C. kromatografik metot)

67-    TS.EN.12133                                 Meyve ve sebze sularırıda klorür tayini (titrimetrik metot)

68-    TS.5547                                         Hayvan yemlerinde kalsiyum tayini (AAS metodu)

69-    TS.5672                                         Hayvan yemlerinde sodyum tayini (Alevli fotometrik metot)

70-    TS.5661                                         Hayvan yemlerinde toplam fosfor tayini (titrimetrik metot)

71-    TS.5802                                         Hayvan yemlerinde bakır tayini (AAS ve kolorimetrik metot)

72-    TS.5803                                         Hayvan yemlerinde iyot tayini (enzimatik yöntem)

73-    TS.5777                                         Hayvan yemlerinde flor tayini (titrimetrik metot)

74-    TS.5804                                         Hayvan yemlerinde demir tayini (AAS ve kolorimetrik metot)

75-    TS.5886                                         Hayvan yemlerinde mağnezyum tayini (AAS ve kolorimetrik  metot)

76-    TS.5885                                         Hayvan yemlerinde mangan tayini (AAS ve kolorimetrik metot)

77-    TS.5888                                         Hayvan yemlerinde çinko tayini (AAS ve kolorimetrik  metot)

78-    TS.5889                                         Hayvan yemlerinde serbest ve toplam gossipol tayini (spektrofotometrik metot)

79-    TS 6016 EN ISO 1456                  Hayvan Yemleri- A Vitamini Muhtevasının Tayini- Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Metodu

80-    TS.6018                                         Hayvan yemlerinde B-6 viramin tayini (spektrofotometrik metot)

81-    TS.6017                                         Hayvan yemlerinde B-1 vitamini tayini (floorometrik metot)

82-    TS.6019                                         Hayvan yemlerinde D-vitamini tayini (kromatografik ve spektrofotometrik metot)

83-    TS.8910                                         Yem katkı maddeleri; (asit düzenleyiciler) sodyum hidroksit tayini (titrimetrik metot)

84-    TS.8914                                         Yem katkı maddeleri;(koruyucular)potasyum sorbat tayini (spektrofotometrik metot)

85-    TS.8912                                         Yem katkı maddeleri; (koruyucular) sodyum sülfit tayini (spektrofotometrik metot)

86-    TS.8911                                         Yem katkı maddeleri; (koruyucular) sodyum bezoat tayini (spektrofotometrik metot)

87-    TS.9927                                         Yem katkı maddeleri; (koruyucular) kalsiyum propiyanat tayini (titrimetrik metot)

88-    TS.8971                                         Hayvan yemlerinde kalsiyum metodu (AAS spektrofotometrik metot)

89-    TS.9928                                         Yem katkı maddelerinde; (koruyucular) alkil-4-hidroksi benzoat tayini (spektrofo-tometrik metot)

90-    TS.6666                                         Arı sütü; rutubet tayini, H.D.A.tayini (H.P.L.C kromatografik metot)

91-    TS 1125 ISO 750                          Meyve ve Sebze Ürünleri- Titrasyon Asitliği Tayini

92-    TS.6078                                         Hayvan yemlerinde karoten ve ksantofil miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

93-    TS.6463                                         Hayvan yemlerinde biyotin tayini (spektrofotometrik metot)

94-    TS.7876                                         Yem katkı maddelerinde amino asitle,metionin tayini (spektrofotometrik metot)

95-    TS.6732                                         Hayvan yemlerinde selenyum tayini (spektrofotometrik metot)

96-    TS.8875                                         Yem katkı maddelerinde koruyucular, laktik asit tayini (ekstraksiyon yöntemi)

97-    TS.8675                                         Yem katkı maddelerinde emilgatörler; sorbitol tayini (G.L.C  metodu)

98-    TS.8874                                         Hayvan yemlerinde florür tayini (titrimetrik metot)

99-        TS.8880                                     Yem katkı maddelerinde asit düzenleyiciler, kalsiyum karbonat tayini (titrimetrik metot)

100- TS.8879                                         Yem katkı maddelerinde asit düzenleyiciler,sodyum karbonat tayini (titrimetrik metot)

101- TS.8878                                         Yem katkı maddelerinde asit düzenleyiciler,kalsiyum oksit tayini (titrimetrik metot)

102- TS.4179                                         Buğday ununda yaş gluten tayini (titrimetrik metot)

103- TS.4178                                         Buğday ununda kuru gluten tayini

104- TS.1620                                         Makarnalarda tuz miktarı tayini (titrimetrik metot)

105- TS.4967                                         Tahıl ve tahıl ürünlerinde toplam yağ miktarı tayini (ekstraksiyon metodu)

106- TS.4500                                         Buğday ununda ham sellüloz miktarı tayini (gravimetrik metot), asidite tayini (titri-metrik metot)

107- TS.1126  ISO 51                           Meyve sebze mamullerinde suda çözünmeyen katı maddelerin tayini

108- TS.1125 ISO 750                          Meyve ve sebze mamullerinde titreedilebilir asitlik tayini (titrimetrik metot)

109- TS.7474                                         Gofretlerde tuz tayini (titrimetrik metot), boya tayini (T.L.C metodu)

110- TS.4890                                         Meyve ve sebze mamullerinde çözünür katı madde tayini (refraktometrik metot)

111- TS.ISO.7952                                 Meyve ve sebze sularında bakır tayini

112- TS.ISO.7575                                 Meyve ve sebze sularında çinko tayini

113- TS.ISO.9526                                 Meyve ve sebze sularında demir tayini

114- TS.6182                                         Meyve ve sebze sularında kurşun tayini

115- TS.7572                                         Meyve ve sebze sularında kadmiyum tayini

116- TS.6473                                         Meyve ve sebze mamullerinde uçucu asitlik tayini (titrimetrik metot)

117- TS.6186                                         Meyve ve sebze mamullerinde askorbik asit tayini (spektrofotometrik metot)

118- TS.5668  EN ISO 7208                 Yağsız süt,peynir altı suyu ve yayık altı suyunda yağ miktarı tayini (gravimetrik metot)

119- TS.1745  ISO1444                        Et ve et mamullerinde serbest yağ tayini (ekstraksiyon ve titrimetrik metodu)

120- TS.1744                                         Et ve et mamullerinde toplam yağ miktarı tayini (ekstraksiyon metodu)

121- TS.ISO.13730                               Et ve et mamullerinde toplam fosfor tayini (spektrofotometrik metot)

122- TS ISO 10727                               Çay ve katı haldeki çözünebilir çay – Kafein içeriğinin tayini – Yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi

123- TS.5389                                         Çözünebilir kahvede karbonhidrat miktarı tayini (titrimetrik metot), kükürt dioksit miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

124- TS.ISO.10095                               Kahvede kafein tayini (H.P.L.C metodu)

125- TS.8129                                         Kahvede kafein tayini (spektrofotometrik metot)

126- TS.EN.1132                                   Meyve ve sebze sularıda pH tayini

127- TS.  522                                         Şaraplarda indirgen şeker tayini (layn ennon metodu)

128- TS.7800                                         Çikolatalarda kakao yağı miktarı tayini (ekstraksiyon yöntemi)

129- TS.EN1137                                    Meyve ve sebze sularında sitrik asit tayini (spektrofotometrik metot)

130- TS.EN.1135                                   Meyve ve sebze sularında kül tayini (gravimetrik metot)

131- TS.EN.1134                                   Meyve ve sebze sularında; Sodyum, potasyum, kalsiyum ve mağnezyum tayini (AAS  metodu)

132- TS.EN.1133                                   Meyve sebze sularında formal sayısı tayini (titrimetrik metot)

133- TS.EN.1142                                   Meyve ve sebze sularında sülfat tayini (gravimetrik metot)

134- TS.EN.1140                                   Meyve sebze sularında D-glikoz, D-fruktozun enzimatik tayini (spektrofotometrik metot)

135- TS.EN.1138                                   Meyve ve sebze sularında malik asidin enzimatik tayini (spektrofotometrik metot)

136- TS.1537                                         Konsantre portakal suyunda kaba pulp miktar tayini,pektin esteraz aktivitesi tayini

137- TS.1535                                         Portakal suyunda askorbik asit tayini (titrimetrik metot)

138- TS.8979                                         Sanayiide kullanılan laktik asit;laktik asit miktarı tayini (titrimetrik metot)

139- TS.10680                                       C-Aminde toplam amin miktarı tayini (titrimetrik metot)

140- TS.2833                                         Ftalik anhidrit (sanayide kullanılan) kristallenme noktası tayini,serbest asit miktarı, toplam asitlik tayini, naftakinon tayini, naftalin tayini

141- TS 4600 ISO 3720                        Siyah Çay-Tarif ve Temel Özellikler

142- TS.1746.ISO.936                          Et ve et ürünlerinde toplam kül miktarı tayini (gravimetrik metot)

143- TS.1632 ENISO 605                     Yağlı tohumlarda rutubet ve uçucu madde muhtevasının tayini

144- TS.1923                                         Sanayide kullanılan adipat esterleri;ester miktarı tayini (volumetrik metot)

145- TS.1585                                         Sanayide kullanılan formaldehit çözeltileri: formaldehit miktarı tayini

146- TS.1731                                         Sanayide kullanılan asetaldehit; 15OC ‘da yoğunluk tayini

147- TS.1733                                         Sanayide kullanılan asetaldehit; volumetrik metot ile toplam karbonil bileşikleri miktarı tayini

148- TS.4727                                         Sanayide kullanılan ftalat esterleri;ester tayini (sabunlaştırdıktan sonra titrimetrik metot

149- TS.4886                                         Sanayide kullanılan ftalat ve adipik esterleri;serbest alkollerin tayini (spektrofoto-metrik metot)

150- TS.9400                                         Kestane Şekeri

151- TS.5866                                         Uçucu yağlar (eteri yağlar); ester indisi tayini (titrimetrik metot)

152- TS.5922                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalar; Kimyasal teşhiş reaksiyonları,asitlerle teşhiş reaksiyonları, indirgen ve yükseltgenlerle teşhis raksiyonları

153- TS.6189                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalar; TLC (ince tabaka kromatografisi) ile teşhis

154- TS.6190                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalar; aromatik amin tayini (spektrofotometrik metot)

155- TS.9687                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyalar; tampon çözeltileri ile renk teşhisi, asitlerle renk renk değişikliği, sentez yan boyalar tayini

156- TS.9689                                         İlaç ve kozmetik boyalar; Brillant blue tayini, suda çözünmeyen madde miktarı tayini, eter ile ekstre edilebilen madde miktarı tayini, sentez yan boyalar, kurşun miktarı tayini, arsenik miktarı tayini, krom miktarı tayini

157- TS.3043                                         Peynirde klorür miktarı tayini

158- TS.3042 ISO 2963                        Peynir ve işlem görmüş peynir ürünleri; sitrik asit muhtevası tayini (enzimatik metot)

159- TS.3041  ISO 1735                       Peynir ve işlem görmüş peynir ürünleri; yağ muhtevası tayini (gravimetrik metot)

160- TS.3002                                         Dil peyniri; rutubet ve katı madde miktarı tayini, yağ miktarı tayini, tuz miktarı tayini, asit miktarı tayini,

161- TS.3001                                         Tulum peyniri;titrasyon asitlik tayini, rutubet ve toplam katı madde tayini, tuz tayini, yağ tayini,ağır metal tayini

162- TS.2176                                         Eritme peyniri; rutubet ve katı madde miktarı tayini, yağ miktarı tayini, tuz miktarı pH değerleri tayini,

163- TS.591                                           Beyaz peynir; titre edilebilir asitlik tayini

164- TS.1334                                         Tereyağı; süt yağı refraktometre indisi tayini

165- TS.12505                                       Köpük krema (krem şanti); rutubet tayini, toplam şeker tayini, titredilebilir asitlik tayini, protein tayini

166- TS.1331                                         Tereyağı; rutubet miktarı tayini, yağsız katı madde miktarı tayini, Reichert-meisse tayini, asit miktarı tayini

167- TS.11730                                       Çocuk maması analiz metotları; yağ asitleri tayini

168- TS.11360                                       Süt-protein tayini; amidosiyahı-protein kompleksi metodu

169- TS.10949                                       Çocuk maması analiz metotları; fosfor tayini (spektrofotometrik metot)

170- TS.9257                                         Kazein ve kazeinatlar; yağ miktarının tayini (gravimetrik metot)

171- TS.9117                                         Kazeinler; serbest asitlik tayini (referans metot)

172- TS.9116                                         Kazein ve kazeinatlar; pH tayini (referans metot)

173- TS.9114                                         Kazeinler; bağıl kül tayini (referans metot)

174- TS.8866                                         Kazein ve kazeinatlar; protein tayini (referans metot)

175- TS.8865                                         Kazein ve kazeinatlar; laktoz tayini (fotometrik metot)

176- TS.8189                                         Süt-yağı tayini; yağ miktarı tayini (gerber metodu)

177- TS.7848  ISO 8262-1                    Süt mamulleri ve süt menşeli gıdalar; yağ miktarı tayini (referans metot)

178- TS 7704 EN ISO 8381                  Süt Esaslı Çocuk Gıdaları- Yağ İçeriği Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

179- TS.7610                                         Koyulaştırılmış şekerli süt; sakkaroz tayini (kolorimetrik metot)

180- TS.7503                                         Süt yağı; sterollerin gaz-sıvı kromatografisi ile bitkisel yağ aranması

181- TS.7100                                         Süt tozu; laktik asit ve laktatların tayini (enzimatik metot)

182- TS 5362 EN ISO 1211                  Süt – Yağ içeriği tayini–Gravimetrik yöntem  (Referans yöntem)

183- TS.5004                                         Aromalı süt; asitlik tayini, süt yağı miktarı tayini, yağsız kuru madde miktarı tayini, sakkaroz miktarı tayini

184- TS.4680                                         Süt tozu; titre edilebilir asitlik tayini (rutin metot)

185- TS.4679                                         Süt tozu; titre edilebilir asitlik tayini (referans metot)

186- TS 3569 EN ISO 1737                  Koyulaştırılmış Süt ve Tatlandırılmış Koyulaştırılmış Süt- Yağ İçeriğinin Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

187- TS.3071  EN ISO 2450                 Krema; yağ miktarı tayini

188- TS.3070                                         Süt tozu; laktik asit ve laktat miktarı tayini

189- TS 3069 EN ISO 1736                  Süt Tozu ve Süt Tozu Ürünleri- Yağ İçeriği Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

190- TS.1332   ISO 1740                      Süt yağı ürünleri ve tere yağı; yağ asitliği tayini (referans metot)

191- TS.1329                                         Süt tozu; rutubet tayini (kurutma metodu)

192- TS. 979                                          Salam; su/protein oranı tayini, yağ/protein oranı tayini, tuz tayini,nişasta tayini, boyar madde tayini, pH tayini,nitrit tayini, nitrat tayini

193- TS.1330                                         Yoğurt; yağsız katı madde tayini, süt yağı tayini, titre edilebilir asitlik tayini

194- TS.9115                                         Peynir mayası; kazein ve kazeinatların kül miktarı tayini (referans metot)

195- TS 5311 ISO 5534                        Peynir ve Eritme Peynir- Toplam Kuru Madde Muhtevası Tayini (Referans Metot)

196- TS 4968 EN ISO 1854                  Peynir Altı Suyu Peyniri- Yağ İçeriğinin Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

197- TS.4805                                         Peynir altı suyu peyniri (lor); kuru madde miktarı tayini (referans metot)

198- TS.3844                                         Peynir mayası; sodyum-benzoat tayini, tuz tayini, pepsin aranması

199- TS.3272                                         Kaşar peyniri; rutubet ve toplam katı madde tayini, tuz tayini, yağ tayini

200- TS.3046                                         Peynir; yağ miktarı tayini

201- TS 3044 ISO 2962                          Peynir ve Eritme Peynir Ürünleri- Toplam Fosfor Muhtevası Tayini- Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot

202- TS 5545 ISO 6498                        Hayvan Yemleri-Analiz Numunesinin Hazırlanması

203- TS.4717 ISO 5983                        Hayvan yemleri; azot muhtevasının tayini ve ham protein muhtevasının hesaplanması (kjeldahl metodu)

204- TS.4716                                         Hayvan yemleri; toplam fosfor tayini (spektrofotometrik metot)

205- TS.921                                           Yağlı tohum küspeleri; toplam kül tayini

206- TS.769-1/EN.ISO.734-1               Yağlı tohum küspeleri;yağ muhtevasının tayini (hekzan ile ekstraksiyon metodu

207- TS.765                                           Yağlı tohum küspeleri; dietil eter ile ekstrakte edilebilen yağın tayini

208- TS.324                                           Yağlı tohum küspeleri analiz metotları; ham protein miktarının tayini, su miktarı tayini, hidroklorik asit ile çözünmeyen kül miktarı tayini, ham yağ miktarı tayini

209- TS.8911                                         Yem katkı maddeleri - koruyucular; sodyum benzoat tayini (spektrofotometrik metot)

210- TS.12067                                       İnvert şeker şurubu; İletkenlik kül tayini, renk tayini, kükürt dioksit tayini, H.M.F tayini (hidroksi metil furfural)

211- TS.8000                                         Sakız; sakız mayası tayini, invert şeker tayini, sakkaroz tayini

212- TS.EN.1376                                   Gıda maddeleri; Sofrada kullanılan tatlandırıcı tabletlerde sakkarin tayini (spektrofotometrik tayini)

213- TS.861                                           Beyaz şeker;polar şeker tayini, invert şeker tayini, kül tayini, çözeltinin rengi tayini, kurutma kaybı tayini, kükürt dioksit tayini

214- TS.5922                                         İlaç, gıda ve kozmetik boyaları; kimyasal teşhis reaksiyonları (tampon çözeltileri ile renk reaksiyonu, asitlerde teşhis reaksiyonu, indirgen ve yükseltgenlerle teşhis  reaksiyonu

215- TS.EN.12147                                 Meyve ve sebze suları; titre edilebilir asitliği tayini

216- TS.EN.12135                                 Meyve ve sebze suları; azot muhtevası tayini (kjeldahl metodu)

217- TS.3522                                         Ekmek mayası; rutubet tayini,

218- TS.2738                                         Şerbetçi otu; (yaş ve kuru)

219- TS.1880                                         Sirke-Tarım Kökenli Sıvılardan Elde Edilen Ürün-Tarifler, Özellikler, İşaretleme

220- TS.  933                                         Yemeklik tuz; rutubet tayini, tane büyüklüğü tayini, suda çözünmeyen madde ve asitte çüzünmeyen madde tayini, sodyum klorür tayini, suda çözünebilen kalsiyum ve mağnezyum tayini, sülfat tayini

221- TS.8882                                         Baharat, çeşniveren tıbbi bitkiler; uçucu yağ tayini

222- TS.7437                                         Salata sosu; yumurta miktarı tayini, parçacık büyüklüğü tayini, yağ miktarı tayini, rutubet miktarı tayini

223- TS.3706                                         Kakao (Öğütülmüş)

224- TS.342                                           Yemeklik zeytin yağı muayene metotları; rapiska yağı deneyi, sabunlaşma sayısı, sabunlaşmayan madde tayini

225- TS.EN.ISO.11214-                        Modifiye nişasta; okside olmuş nişastanın karboksil grubu muhtevası tayini

226- TS.EN.ISO.11213                         Modifiye nişasta; asetil tayini (enzimatik metotla)

227- TS.10949                                       Çocuk maması analiz metotları; fosfor tayini (spektrofotometrik metot)

228- TS.10948                                       Çocuk maması analiz metotları; klorür tayini (potansiyometrik metot)

229- TS.10752                                       Glikoz şurubu (yenilebilir); glikoz şurubunda yabancı madde tayini; toplam kuru madde tayini, sülfat tayini, kükürt dioksit tayini, arsenik tayini

230- TS.8330  EN 1885                         Nisaştalar ve türevleri; kükürt dioksit muhtevasının tayini (asidimetrik metot)

231- TS.8165                                         Hint yağı ve ürünleri; dehidradite edilmiş dien değeri tayini (spektrofotometrik metot)

232- TS - 4582                                       Asetik asit – deney metotları.

233- TS – 4583                                      Asetik asit - deney metotları – titrimetrik metot.

234- TS – 4727                                      Fıtalik asit – titrimetrik metot.

235- TS – 4677                                      Fıtalat esteri – deney metotları.

236- TS – 85                                          Sığla yapı.

237- TS – 768                                        Uçucu yağların yoğunluk tayini.

238- TS – 920                                        Uçucu yağlarda kırılma indisi tayini.

239- TS – 1040                                      Gül yağı.

240- TS – 5820                                      Uçucu yağlar – karbonil indisi tayini.

241- TS – 5821                                      Uçucu yağlar – asit  indisi tayini.

242- TS – 5845                                      Uçucu yağlar – fenol tayini.

243- TS – 9890                                      Karanfil yaprağı yağı.

244- TS – 10361                                    Nane yağı.

245- TS – 8172                                      Sanayide kullanılan gliserin – numune alma metotları.

246- TS – 8163                                      Kuruyan yağlar ve yağ asitleri – iyot değeri tayini.

247- TS – 8164                                      Yağ asitleri reçine asitleri tayini.

248- TS  - 8165                                      Hint yağı ve ürünleri – dehidrate edilmiş – dien değeri tayini.

249- TS – 8167                                      Yağ asitleri ve polimerize olmuş yağ asitleri – asit değeri tayini.

250- TS – 8166                                      Kuruyan yağlar  - jelleşme zamanı tayini.

251- TS – 8168                                      Kuruyan yağlar ve türevleri – toplam iyot değeri tayini.

252- TS 4962 EN ISO 3657                  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Sabunlaşma sayısının tayini

253- TS – 5051 – ISO – 3656              Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar- Mor Ötesi Absorbansının Özgün UV Sönümlenmesi Cinsinden Tayini

254- TS – 894                                        Yemeklik bitkisel yağlar muayene metotları.

255- TS – 4946                                      Gaz kromatografisi ile yapılan kimyasal analiz metotlarına ait standartlar için şablon.

256- TS – 342                                        Yemeklik Zeytinyağı-Muayene ve Deney Yöntemleri

257- TS – 2130                                      Baharat – yabancı madde tayini.

258- TS 2624 ISO 973                          Yenibahar (Pimenta dioica L.) - Dane veya öğütülmüş - Özellikler

259- TS – 2623                                      Zencefil.

260- TS – 2622                                      Kimyon.

261- TS – 2621                                      Karanfil.

262- TS – 2131   ISO 928                     Baharat ve çeşni veren bitkiler – toplam kül tayini.

263- TS – 2133   ISO 930                     Baharat ve çeşni veren çözülmeyen bitkiler – asit ve çözülmeyen kül tayinleri.

264- TS 3290 EN ISO3868                   Metalik Kaplamalar ve Organik Olmayan Diğer Kaplamalar-Kaplama Kalınlıklarının Ölçülmesi-Fizeau-Polikromatik Işınla-İnterferometri Metodu

265- TS – 1315                                      Ham selüloz tayini.

266- TS – 2589                                      Tahin.

267- TS – 419                                        Kırmızı biber – öğütülmüş.

268- TS 3479 ISO 2591-1                     Elek Analizi - Bölüm 1: Delikli Metal Levha Ve Tel Örgülü Deney Eleklerini Kullanma Metotları

269- TS – 765                                        Eter ekstraktı tayini.

270- TS – 2284                                      Bulgur

271- TS – 2291                                      Tarçın.

272- TS – 2290 – ISO – 959– 1           Karabiber.

273- TS – 7417                                      Baharat – adlandırma.

274- TS – 8862                                      Baharat – çeşni veren ve tıbbi bitkiler – uçucu yağ tayini.

275- TS – 2109                                      Baharat numune alma kuralları.

276- TS – 2134                                      Baharat – rutubet miktarı tayini.

277- TS – 2137 – ISO – 1108              Baharat ve çeşni veren bitkiler – uçucu olmayan eter ekstratı tayini.

278- TS – 2136                                      Baharat – soğuk suda çözünen ekstrat tayini.

279- TS – 2132                                      Baharat – suda çözünmeyen kül tayini.

280- TS – 2110                                      Baharat – deneyler için öğütülmüş numune hazırlanması.

281- TS 5545 ISO 6498                        Hayvan Yemleri-Analiz Numunesinin Hazırlanması

282- TS – 4717 – ISO – 5983              Hayvan yemleri – azot muhteviyatı tayini.

283- TS – 4716                                      Hayvan yemleri – toplam fosfor tayini.

284- TS – 3691                                      Prina  (zeytin küspesi).

285- TS 769–1 EN  ISO  734-1            Yağlı tohum küspeleri – yağ muhteviyatı tayini.

286- TS – 765                                        Yağlı tohum küspeleri – dietil eter ile ekstrakte edilen yağın tayini.

287- TS – 324                                        Yağlı tohum küspelerinin analiz metotları.

288- TS – 322                                        Kolza tohumu küspesi.

289- TS – 321                                        Soya küspesi.

290- TS – 316                                        Ayçiçeği tohumu küspesi.

291- TS – 315                                        Pamuk tohumu küspesi.

292- TS – 8911                                      Yem katkı maddeleri – koruyucular – sodyum benzoat tayini.

293- TS – 3043                                      Peynirde klor miktarı tayini.

294- TS – 3042 – ISO – 2963              Peynir işlem görmüş peynir ürünleri – sitrik asit muhtevası tayini.

295- TS – 3041 – ISO – 1735              Peynir ve işlem görmüş peynir ürünleri – yağ muhtevası tayini.

296- TS – 3002                                      Dil peyniri.

297- TS – 3001                                      Tulum peyniri.

298- TS – 2176                                      Eritme peyniri.

299- TS  - 2175                                      Emmental peyniri.

300- TS – 2174                                      Gravyer peyniri.

301- TS – 591                                        Beyaz peynir.

302- TS – 12521                                    Çeydar peyniri.

303- TS – 1334                                      Tereyağı – süt yağı refaktometre indisi tayini.

304- TS – 12505                                    Köpük krema (krem şanti).

305- TS 1332 ISO 1740                        Süt Yağı Ürünleri ve Tereyağı-Yağ Asitliği Tayini

306- TS – 2530  EN ISO 707                Süt ve süt mamulleri numune alma.

307- TS 4964 ISO 3960                        Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Peroksit değeri tayini

308- TS – 1335                                      Tahıllar, Baklagiller ve Öğütülmüş Ürünleri-Sabit Yığınlardan Numune Alma

309- TS – 1331                                      Tereyağı.

310- TS – 11872                                    Çocuk maması analiz metotları – A vitamini tayini.

311- TS – 11730                                    Çocuk maması analiz metotları yağ asitleri tayini.

312- TS – 11360                                    Süt protein tayini.

313- TS – 10949                                    Çocuk maması analiz metotları – fosfor tayini.

314- TS – 9257                                      Kazein ve kazainatlar – yağ miktarının tayini.

315- TS – 9117                                      Kazainler – serbest analitik tayini.

316- TS – 9114                                      Kazainler – bağlı kül tayini.

317- TS – 8865                                      Kazain ve kazainatlar – laktoz tayini.

318- TS – 8189                                      Süt yağ tayini.

319- TS – 7790                                      Koyulaştırılmış süt.

320- TS 7848 ISO 8262-1                     Süt Ürünleri ve Süt Esaslı Gıdalar-Weibull-Berntrop Gravimetrik Metot (Referans Metot) ile Yağ Muhtevasının Tayini-Bölüm 1: Bebek Gıdaları

321- TS 7704 EN ISO 8381                  Süt Esaslı Çocuk Gıdaları- Yağ İçeriği Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

322- TS – 7610                                      Koyulaştırılmış şekerli süt – sakkaroz tayini.

323- TS – 7503                                      Süt yağı – sterollerin GC ile analizi.

324- TS – 7100                                      Süzttozu laktik asit ve laktat tayini.

325- TS  5362  EN  ISO- 1211              Süt yağ muhtevası tayini.

326- TS – 5004                                      Aromalı süt.

327- TS – 4680                                      Süt tozunda titre edilebilir asitlik tayini.

328- TS 3569 EN ISO 1737                  Koyulaştırılmış Süt ve Tatlandırılmış Koyulaştırılmış Süt- Yağ İçeriğinin Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

329- TS 3071 EN ISO 2450                  Krema- Yağ Muhtevasının Tayini- Gravimetrik Metot (Referans Metot)

330- TS – 3070                                      Süt tozunda laktik asit ve laktat miktarı tayini.

331- TS 3069 EN ISO 1736  Süt Tozu ve Süt Tozu Ürünleri- Yağ İçeriği Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

332- TS – 1864                                      Krema.

333- TS – 1332 – ISO – 1740              Süt yağı ürünleri – yağ asitliği tayini.

334- TS – 7998                                      Toz pudding.

335- TS  7967 EN ISO 3946                 Nişasta ve ürünleri – toplam fosfor muhtevası tayini.

336- TS  6361  EN ISO- 5809               Nişasta ve ürünleri – sülfatlanmış kül tayini.

337- TS 6180 EN ISO - 3947                Nişasta tabii veya modifiye – toplam yağ muhtevası tayini.

338- TS  5816  EN  ISO- 3593              Nişasta – kül tayini.

339- TS – EN –ISO – 5381                  Nişasta hidroliz ürünleri- su tayini.

340- TS  4896 EN  ISO 5378                Nişasta ve türevleri- azot tayini – kjeldahl metodu.

341- TS  4895 EN  ISO  3188               Nişasta ve türevleri –azot tayini kjaldahl metodu.

342- TS – 3632                                      Üzüm suyu.

343- TS – 2970                                      Nişasta – yenilebilir.

344- TS – 2066                                      Glikoz şurubu – sanayide kullanılan.

345- TS  1201 EN  ISO – 1741             Dekotroz.

346- TS  1252  EN  ISO – 1666            Nişasta – rutubet muhtevası tayini.

347- TS – EN – ISO – 5377                 Nişasta hidroliz ürünleri DE değeri.

348- TS – 5668  EN ISO 7208              Yağsız süt, peynir altı suyu ve yayık altı – yağ miktarının tayini.

349- TS – 12618                                    Soslar hazır makarna sosu.

350- TS – 1466                                      Domates salçası.

351- TS – 1595                                      Domates suyu.

352- TS – 2600                                      Sitrik asit monohidrat.

353- TS – 9779                                      Soya fasulyesi unu – yenilebilir.

354- TS – 10752                                    Glikoz şurubu yenilebilir.

355- TS – 6186                                      Meyve, sebze ve mamullerin askorbik asit tayini.

356- TS – 4890                                      Meyve ve sebze mamulleri – çözünür katı madde tayini.

357- TS – 3606                                      Gıdalar – metaller ve diğer elementlerin tayini – AAS metodu.

358- TS – 1728 –ISO 1842                   Meyve ve sebze ürünleri pH tayini.

359- TS – 1125 ISO 750                       Meyve ve sebze ürünlerinde titre edilebilir asitlik tayini.

360- TS – 7474                                      Gofret.

361- TS – 4967                                      Tahıl ve tahıl ürünleri – toplam yağ miktarı tayini.

362- TS- 4500                                        Buğday unu.

363- TS- 4369                                        Biralık malt.

364- TS-4179                                         Buğday unu-yağ gluten tayini.

365- TS-4178                                         Buğday unu- kuru gluten tayini.

366- TS- 1135-ISO-712                        Tahıl ve tahıl ürünleri-Rutubet muhtevası tayini.

367- TS-1134                                         Tahıl ve tahıl mamülleri-Rutubet miktarı tayini (vakum kurutma metodu).

368- TS-1727                                         Tarımsal gıda maddeleri-kjeldahlı metodu ile azot tayini).

369- TS-8880                                         Yem katkı maddeleri-kalsiyum karbonat tayini).

370- TS-8879                                         Yem katkı maddeleri-sodyum karbonat tayini.

371- TS-8674                                         Hayvan yemleri- klorür tayini.

372- TS-8606                                         Hayvan yemleri-kalsiyum karbonat tayini.

373- TS-7876                                         Yem katkı maddeleri-Aminoasitler-metonin tayini.

374- TS-6732                                         Hayvan yemleri-selenyum tayini.

375- TS-6731                                         Yem katkı maddeleri-vitamin ön karışımları.

376- TS-6730                                         Yem katkı maddeleri-mineral ön karışımları.

377- TS-6463                                         Hayvan yemleri-Biotin tayini.

378- TS-6416                                         Hayvan yemleri-süt ikame yemleri.

379- TS-6320                                         Hayvan yemleri-metas.

380- TS-6078                                         Hayvan yemleri-karoten ve ksentofil tayini.

381- TS-4398                                         Etil alkol-asitlik tayini.

382- TS-11271                                       Etil alkol-yüksek alkollerin tayini.

383- TS-3633                                         Elma suyu.

384- TS-1537                                         Konsantre portakal suyu.

385- TS-1536                                         Greyfurt suyu.

386- TS-1535                                         Portakal suyu.

387- TS-EN-1142                                  Meyve ve sebze suları-sülfat tayini.

388- TS –EN-1140                                Meyve ve sebze sularında b-glikoz ve b-fruktozun enzimatik tayini.

389- TS-EN-1138                                  Meyve ve sebze suları – L-malik asitin enzimatik tayini.

390- TS-EN-1137                                  Meyve ve sebze suları – sitrik asitin enzimatik tayini.

391- TS-EN-1135                                  Meyve ve sebze suları – kül tayini.

392- TS-EN-1133                                  Meyve ve sebze suları formol sayısı tayini.

393- TS-EN-1131                                  Meyve ve sebze suları – bağıl yoğunluk tayini.

394- TS-EN-1132                                  Meyve ve sebze sularında pH tayini.

395- TS-522                                           Şarap – muayene metotları.

396- TS-521                                           Şaraplar.

397- TS-7800                                         Çikolata.

398- TS-3076-2-ISO 2451                    Çekirdek kakao – özellikleri.

399- TS-2209                                         Çekirdek kakao – numune alma.

400- TS-12423                                       Kahve beyazlatıcısı – toz.

401- TS-8129                                         Kahve – kafein tayini.

402- TS-ISO-10095                               Kahve –kafein muhtevası tayini- HPLC metodu.

403- TS-5389                                         Çözülebilir (instans) kahve.

404- TS-3117                                         Kahve-çiğ çekirdek ve öğütülmüş.

405- TS-ISO-10727                               Çay ve çözünebilir çay-katı halde-kafein tayini-HPLC metodu.

406- TS-ISO-9768                                 Çay – su ekstraktı tayini.

407- TS-ISO-7516                                 Katı halde çözünebilir çay- numune alma.

408- TS-1567                                         Çay- suda çözünen külde alkalilik tayini.

409- TS-ISO-13730                               Et ve et mamulleri-toplam fosfor tayini.

410- TS-7440                                         Et suyu ürünleri.

411- TS-1746-ISO-936                         Et ve et ürünleri – toplam kül tayinleri.

412- TS-1745-ISO-1444                       Et ve et mamulleri- serbest yağ muhtevası tayini.

413- TS-1744                                         Et ve et mamulleri- toplam yağ miktarı tayini.

414- TS-980                                           Sosis analizleri.

415- TS-1743   ISO 1442                      Et ve et mamulleri – rutubet miktarı tayinleri.

416- TS 4600 ISO 3720                        Siyah Çay-Tarif ve Temel Özellikler

417- TS-ISO-6079                                 Çözülebilir çay – katı halde – özellikleri.

418- TS 4962 EN ISO 3657                  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Sabunlaşma sayısının tayini

419- TS-4963                                         Hayvansal ve bitisel yağlar – sabunlaşmayan maddelerin tayini.

420- TS-12409                                       Krem karamel – toz.

421- TS-1330                                         Yoğurt.

422- TS-11860                                       Peynir altı suyu tozu.

423- TS-2530    EN ISO 707                 Süt ve süt ürünleri – numune alma.

424- TS 3069 EN ISO 1736                  Süt Tozu ve Süt Tozu Ürünleri- Yağ İçeriği Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

425- TS-9115                                         Peynir mayası kazein ve kazeinatları – kül tayini.

426- TS 5311 ISO 5534                        Peynir ve Eritme Peynir- Toplam Kuru Madde Muhtevası Tayini (Referans Metot)

427- TS 4968 EN ISO 1854                  Peynir Altı Suyu Peyniri- Yağ İçeriğinin Tayini- Gravimetrik Yöntem (Referans Yöntem)

428- TS-3844                                         Peynir mayası.

429- TS-3272                                         Kaşar peyniri.

430- TS-3046                                         Peynirde yağ miktarı tayini.

431- TS 3044 ISO 2962                        Peynir ve Eritme Peynir Ürünleri- Toplam Fosfor Muhtevası Tayini- Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot

432- TS-1069                                         Et ve et mamulleri laboratuar analiz metotları.

433- TS-1810                                         Etil alkol – saf.

434- TS-4204                                         Sanayide kullanılan etil alkol.

435- TS-4247                                         Sanayide kullanılan propanol deney metotları.

436- TS-4298                                         Sanayide kullanılan etil alkolde metanol tayini.

437- TS-4339                                         Sanayide kullanılan etil alkolde metanol tayini.

438- TS-7754                                         Sanayide kullanılan metanol.

439- TS-1843                                         Yüksek alkoller-toplam alkol muhtevası.

440- TS-4103                                         Sanayide kullanılan bütanol genel deney metotları.

441- TS-2109                                         Baharat numune alma kuralları.

442- TS-6666                                         Arı sütü.

443- TS-9928                                         Yem katkı maddeleri.

444- TS-9927                                         Yem katkı maddeleri kalsiyum propiyanat tayini.

445- TS-9277                                         Hayvan yemleri -  üzüm cibrası.

446- TS-9276                                         Tapyoka hayvan yemleri.

447- TS-9275                                         Hayvan yemleri – köpek yemi.

448- TS-8971                                         Hayvan yemleri – kalsiyum tayini.

449- TS-8914                                         Yem katkı maddeleri – potasyum sorbat tayini.

450- TS-8912                                         Yem katkı maddeleri koruyucuları – sodyum sülfit tayini.

451- TS-8910                                         Yem katkı maddeleri sodyum sülfit tayini.

452- TS-6019                                         Hayvan yemleri – D vitamini tayini.

453- TS-6017                                         Hayvan yemleri B1 vitamini tayini.

454- TS-6016  EN ISO 14565               Hayvan yemleri – A vitamini tayini.

455- TS-5889                                         Hayvan yemleri – gossipol tayini.

456- TS-5888                                         Hayvan yemleri – çinko tayini.

457- TS-5886                                         Hayvan yemleri – magnezyum tayini.

458- TS-5886                                         Hayvan yemleri mangan tayini.

459- TS-5804                                         Hayvan yemleri – demir tayini.

460- TS-5803                                         Hayvan yemleri – iyot tayini.

461- TS-5802                                         Hayvan yemleri bakır tayini.

462- TS-5672                                         Hayvan yemleri – sodyum tayini.

463- TS-EN-12133                                Meyve ve sebze suları – klorür muhtevası tayini.

464- TS-11915                                       Portakal nektarı.

465- TS-11914                                       Vişne nektarı.

466- TS-11888                                       Meyve suyu ve türevi – içeceklerle ilgili terimler.

467- TS-11322                                       Limon suyu konsantresi – dondurulmuş.

468- TS-9130                                         Maden suyu – içilebilir

469- TS-7058                                         Toz meşrubat.

470- TS-4889                                         Meyve suyu – çözünür katı madde miktarı tayini.

471- TS-3684                                         Vişne suyu konsantresi.

472- TS-4080                                         Gazlı alkolsüz içecek (gazoz).

473- TS-3986                                         Mandalin suyu.

474- TS-3985                                         Erik nektarı.

475- TS-3984                                         Çilek nektarı.

476- TS-3686                                         Elma suyu konsantresi.

477- TS-3685                                         Üzüm suyu konsantresi.

478- TS-4960-ISO-6320                       Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – kırma indisi tayini.

479- TS-4963                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar – sabunlaşmayan maddelerin tayini.

480- TS-4504-EN-ISO-5509                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağ asitleri metil esterlerinin hazırlanması.

481- TS-4961-ISO-3961                       Hayvansal ve bitkisel yağlar – iyot sayısı tayini.

482- TS-5039                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar – mineral yağ aranması.

483- TS-5048                                         Bitkisel yağlar-bellier indisi tayini.

484- TS-1608-EN-ISO-663                   Hayvansal ve bitkisel yağlar – çözünmeyen safsızlıkların tayini.

485- TS-1607-ISO-662                         Hayvansal ve bitkisel yağlar- rutubet ve uçucu madde tayini.

486- TS-1606-EN-ISO-661                   Hayvansal ve bitkisel yağlar-Analiz numunesinin hazırlanması.

487- TS-7163-EN-ISO-6800                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-trigliserid moleküllerinin 2. konumundaki yağ asitleri bileşimlerinin tayini.

488- TS-EN-ISO-15304                        Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-Trans yağ asidi izomer içeriğinin tayini-GC – metodu.

489- TS-ISO-8294                                 Hayvansal ve bitkisel katı sıvı yağlar-Bakır, demir ve nikelin tayini-AAS –metodu.

490- TS-12550                                       Bitkisel sıvı yağlar-yemeklik karışım sıvı yağ.

491- TS-12303                                       Yemeklik hindistan cevizi yağı.

492- TS-12302                                       Ham ayçiçek yağı.

493- TS-12301                                       Ham soya yağı.

494- TS-12173                                       Ham zeytin yağı.

495- TS-11727                                       Ham palm stearin yağı.

496- TS-11726                                       Ham palm olein yağı.

497- TS-11725                                       Halm palm yağı.

498- TS-7060-EN-ISO-5555                 Hayvansal ve bitkisel yağlar-numune alma.

499- TS-8188                                         Ham pamuk yağı.

500- TS-7959                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-renk tayini-loibond kalorimetresi ile.

501- TS-7629                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-Anisidin sayısı.

502- TS- ISO 7571                                Hayvansal ve bitkisel yağlar-sabunlaşmayan maddenin hekzan ekstraksiyonu metodu ile tayini.

503- TS 7570 EN ISO 3596                  Hayvansal Ve Bitkisel Katı Ve Sıvı Yağlar - Sabunlaşmayan Madde Tayini - Dietil Eter İle Özütleme Yöntemi

504- TS-7163   EN ISO 6800                Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar- Trigliserid moleküllerin 2. konumundaki yağ asitleri bileşiminin tayini.

505- TS-7099                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-CD 1,4-dien yapıdaki doymamış poli yağ asitlerinin tayini.

506- TS-6581                                         Rafine fındık yağı-yemeklik.

507- TS-6399                                         Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-kül tayini.

508- TS-ISO-6321                                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar- Açık kapilertüplerde erime noktasının tayini.

509- TS-5269                                         Yemeklik rafine prina yağı.

510- TS 5179 ISO 6656                        Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Polietilen tipi polimerlerin tayini

511- TS-5083                                         Hayvansal margarin.

512- TS-5051-ISO-3656                       Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-ultraviyole abserbans tayini.

513- TS-5048                                         Bitkisel yağlar-Bellier indisi tayini.

514- TS-5046                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-yarı kuruyan yağ aranması.

515- TS-5045                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-yüksek yağ asitleri miktarı tayini.

516- TS-5043                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-demir tayini-kalorimetrik metot.

517- TS 4964 ISO 3960                        Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar – Peroksit değeri tayini

518- TS-4963                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-sabunlaşma sayısı tayini.

519- TS-4962-ISO-3657                       Hayvansal ve bitkisel yağlar-sabunlaşma sayısı tayini.

520- TS-4961-ISO-3961                       Hayvansal ve bitkisel yağlar-iyot sayısı tayini.

521- TS-4960-ISO-6320                       Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-kırma indisi tayini.

522- TS-4959                                         Hayvansal ve bitkisel yağlar-özgül ağırlık tayini.

523- TS-4664-EN-ISO-5508                 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-yağ asitleri metil eterlerinin GC ile analizi.

524- TS 4504 EN ISO 5509                  Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar- Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Hazırlanması

525- TS 1674 ISO 935                          Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar-Katılaşma (TİTR) Noktasının Tayini

526- TS-1673                                         Hayvansal yağlar – su tayini.

527- TS-1671                                         Hayvansal yağlar – çözünemeyen yabancı maddelerin tayini.

528- TS-1608-EN-ISO-663                   Hayvansal ve bitkisel yağlar – çözünemeyen safsızlıkların tayini.

529- TS-1607-ISO-662                         Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar –rutubet ve uçucu madde tayini.

533-   TS-1606-EN-ISO-661                Hayvansal ve bitkisel yağlar–analiz numunesinin hazırlanması.

534-    TS-1605-ISO-660                      Bitkisel ve hayvansal yağlar-asit sayısı ve asitlik tayini.

535-   TS-894                                        Yemeklik bitkisel yağlar-muayene metotları.

536-   TS-893                                        Bitkisel yemeklik yağlar ( özel standardı olmayan )

537-   TS-892                                        Yemeklik rapiska yağı.

538-   TS-890                                        Yemeklik soya yağı.

539-   TS-889                                        Yemeklik susam yağı.

540-   TS-888                                        Yemeklik mısırözü yağı.

541-   TS-887                                        Yemeklik pamuk yağı.

542-   TS-886                                        Yemeklik ayçiçek yağı.

 

ISO  TAHLİL METOTLARI:

 

1-       ISO-3634                                     Bitkisel ürünlerde tuz tayini (fasıl 7)

2-       ISO-5521,5522,5523                   Meyve ve sebzelerde SO2 tayini ( fasıl 7 ve fasıl 8 )

3-       ISO-6541                                     Lif tayini ( Bölüm II, IV ve VI )

4-       ISO-5498                                     Tarımsal gıda ürünlerinde lif tayini (genel metot) (Bölüm II,IV ve VI )

5-       ISO-2171                                     Hububat ürünlerinde kül tayini ( Bölüm II )

6-       ISO-1871                                     Tarımsal gıda ürünlerinde kjeldahl metodu ile azot tayini ( Bölüm II,IV ve VI )

7-       ISO-3594                                     GC ile süt yağı ve bitkisel yağlarda sterollerin tayini (04.05 pozisyonu ve fasıl 15)

8-       ISO-3595                                     Süt yağı tayini (fotosterol asetat yöntemi) (04.05  pozisyonu ve fasıl 15)

9-       ISO-5508                                     GC analizleri (hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların yağ asit metil esterlerinin gaz kromatografik analizi ) (04.05 pozisyonu ve fasıl 15)

10-     ISO-150                                       Ham yağlar ( 15.15 pozisyonu)

11-     ISO-276                                       Ham yağlar ( 15.15 pozisyonu)

12-     ISO-277                                       Ham tung yağı ( 15.15 pozisyonu )

13-     ISO-2097                                     Gliseroller de karl-fisher metodu ile su tayini (15.20.10 ve 15.20.90 pozisyonu )

14-     ISO-2099                                     Gliserol (yoğunluk tayini) (15.20.10 ve 15.20.90 pozisyonu)

15-     ISO-2879                                     Gliserin (Titrimetrik metot ile gliserol tayini) (15.20.10 ve 15.20.90 pozisyonu )

16-     ISO-5498                                     Tarımsal gıda ürünlerinde lif tayini (bölüm II,IV, VI )

17-     ICUMSA-1979                           Şeker analizi ( 17.01.11 ve 17.01.12 pozisyonu )

18-     ISO-8262-3                                 Süt  ürünleri ve sütlü gıda ürünlerinde yağ tayini (Weibull-Berntrop gravimetrik metodu) (19.01 pozisyonu)

19-     ISO-1842                                     Meyve ve sebzelerde pH tayini ( fasıl 20 ve 22 )

20-     ISO-2448                                     Meyvelerde ve sebzelerde etanol tayini (fasıl 20 ve 22 )

21-     AOAC-905.02                            Süt içerisinde yağ tayini (Roese-Gottlieb metodu) (04.01 ve 04.02 pozisyonu)

22-     AOAC-989.05                            Süt içerisinde yağ tayini ( Modifiye Majonnier ether ekstraksiyon metodu ) (04.01 ve 04.02 pozisyonu)

23-     AOAC-920.111                          Kremada yağ tayini (04.01 ve 04.02 pozisyonu )

24-     IUPAC 2.310                              Bütirik asit işlemi ( 04.01 ve 04.02 pozisyonu )

25-     ISO-1737                                     Konsantre edilmiş ve ilave tatlandırıcı maddeler içeren süt ürünlerinin gravimetrik tayini (referans metot ) (04.02 pozisyonu )

26-     ISO-3961                                     Hayvansal ve Bitkisel katı ve sıvı yağlarda iyot indisi tayini ( 04.05 pozisyonu)

27-     ISO-1854                                     Peynirlerde (whey cheese) yağ konsantrasyonu tayini (gravimetrik metot)

( 04.06 pozisyonu )

28-     ISO-3433                                     Peynirlerde (Cheese) yağ konsantrasyonu tayini (Van Gulik metodu ) (04.06 pozisyonu)

29-     ISO-6557-1                                 Meyve ve sebze ürünlerinde  tuz tayini ( fasıl 20 )

30-     ISO-6557-2                                 Meyve ve sebze ürünlerinde askorbik asit tayini        (fasıl 20 )

31-     ISO-1388-7                                 Etanol içerisinde metanol tayini ( 22.07.10 ve 22.07.20 pozisyonu)

32-     ISO-3634                                     Bitkisel ürünlerde klorür konsantrasyonu tayini         (fasıl 7 ve fasıl 20)

33-     ISO-5521                                     Meyveler, sebzeler ve derivasyon ürünlerinde kalitatif metot ile sülfür dioksit tayini ( fasıl 7,8 ve 20 )

34-     ISO-5522                                     Meyveler, Sebzeler ve derivasyon ürünlerinde toplam sülfür dioksit konsantrasyonu tayini ( fasıl 7,8 ve 20 )

35-     ISO-5523                                     Likit meyvelerde ve bitkisel ürünlerde sülfür dioksit konsantrasyonu tayini ( rutin metot ) ( fasıl 7,8 ve 20 )

36-     ISO-6541                                     Tarımsal gıda ürünlerinde lif miktarı tayini ( modifiye Scharrer metodu ) ( Bölüm II,IV ve VI )

37-     ISO-5559                                     Dehidrate edilmiş soğan ( 07.12.20 pozisyonu )

38-     ISO-5560                                     Dehidrate edilmiş sarımsak ( 07.12.90 pozisyonu)

39-     ISO-7926                                     Dehidrate edilmiş tarragon ( 07.12.90 pozisyonu)

40-     ISO-959                                       Biberler ( 09.04.11 ve 09.04.12 pozisyonu)

41-     ISO-5565                                     Vanilya ( 09.05 pozisyonu)

42-     ISO-6539                                     Cinnamon 8 09.06 pozisyonu)

43-     ISO-6538                                     Cassia ( 09.06 ve 12.11.90 pozisyonu)

44-     ISO-2253                                     Curry tozu ( 09.10.50 pozisyonu)

45-     ISO-3632                                     Safran ( 09.10.40 pozisyonu)

46-     ISO-2171                                     Hububatlar ( fasıl 11)

47-     ISO-7555                                     Soya tohumu( 12.01.00 pozisyonu )

48-     ISO-5513                                     Keten tohumu ( yağlık ) (12.04 pozisyonu)

49-     ISO-5512                                     Ay çekirdeği tohumu (yağlık ) ( 12.06 pozisyonu)

50-     ISO-1237                                     Hardal tohumu (12.07.50 pozisyonu )

51-     ISO-5549                                     Proteinlerdeki kazein ve kazeinatların tayini          (referans metot) (28’nci fasıl ve 35.01 ila 35.06 pozisyonu )

 

 

IUPAC TAHLİL METOTLARI:

 

1-     IUPAC 2.210                                Yağların 2. pozisyonunda bağlanıp bağlanmadıklarının tayini  (15.10 pozisyonu)

 

 

CAC/RM TAHLİL METOTLARI:

 

1-     CAC/RM 20                                 Bellier indisi tayini ( 15.09 pozisyonu )

2-     CAC/RM 26                                 Yağlarda ekstingsiyon katsayısının UV spektroskopisi ile tayini ( E11 cm-1)   ( 15.09 pozisyonu )

 

AOCS TAHLİL METOTLARI:

 

1-    AOCS (sampling and anlysis of commersial fat and oils) offical metot Cd –20-91

2-    AOCS offical metot Cd-19-90 (2-thio barbituric asit volue direct metot)

3-   AOCS offical metot Cd-16b-93 Solid fat content (SFC) by low–resolution NMR   spektroskopy

4-    AOCS offical metot Cd-16-81 Solid faf contein (SFC) by NMR spektroskopy

5-   AOCS offical metot Cd-15-78 Cis-cis poly un satuated fatty acid, esential fatty acids (EFA)

6-   AOCS offical metot Cd-14d-96 İsolated trans geometric isomers single bounce horizontal attenuated total reflection infraret spektroskopic presedur

7-   AOCS offical metot Cd-16b-93 Faty acid compozition of partallyhydrogenatet oils A combined col C-IR method

8-    AOCS offical metot Cd-14-95 İsolated trans izomers IR spektrometric method

9-    AOCS offical metot Cd-13-60 Hidroxyl value

10-  AOCS offical metot Cd-12b-92 Oil stability index

11- AOCS offical metot Cd-11d-96 Mono-and diglycerides determination by HPLC –ELSD (ELSD=Evoparative light scattering dedectör)

12- AOCS Recomming pratice Cd 11-c–93 Quantative seperation of monoglicerides, diglicerides and triglicerides by silicagel column chromatography

13- AOCS offical metot Cd-11b-91 Determination of mono–and diglycerides by capillary gas chromatograpy

14-  AOCS offical metot Cd-11-57 Alfa-monoglyceides

15-  AOCS offical metot Cd-10-57 Solid fat indeks dilatomeric metot

16-  AOCS offical metot Cd-8b-90 Peroxide value acedic acid-isooctane method

17-  AOCS offical metot Cd-8- 53 Peroxide value acetic acid-chromoform method

18- AOCS offical metot Cd-7-58 Polyunsaturated acids, ultraviolet spectrofotometric method

19- AOCS offical metot Cd-5-40 Reichert-Meissl, polenske and krischer values, modified AOCS methods

20-  AOCS offical metot Cd-4-40 Acetyl and hydroxyl values

21-  AOCS offical metot Cd-3d-63 Acid value

22- AOCS Recommended pratice Cd-3c-91 Saponification value modified method using methanol

23-  AOCS offical metot Cd-3b-76 Saponification value

24-  AOCS offical metot Cd-3-25 Saponification value

25- AOCS offical metot Cd-1d-92 İodine value of fats and oils cyclohexane acetic acid method

26- AOSC Recommeded pratice Cd-1b-87 İodine value of fats and oils cyclohexane method

27-  AOCS offical metot Cd-1-25 İodine value of fats and oils Wijs method

28-  AOCS offical metot Cc-18-80 Proping point

29-  AOCS Recommended pratice Cc-17-95 Soap in oil titrimetric metot

30-  AOCS offical metot Cc-13i-97 Color

31- AOCS Recommended pratice Cc 13h-94 Tallow and coconut oils saponification color

32- AOCS offical metot Cc 13g-94 High-Quality tallow and coconut oils saponification color

33-  AOCS offical metot Cc 13f-94 Rafined and bleached color and saponification color

34-  AOCS offical metot Cc-13d-55 Chlorophyll pigments

35- AOCS Recommended pratice Cc 13i-96 Determination of chloropyll pigment in crude vegetable oils

36-  AOCS offical metot Cc-13b-45 Color (tintometer color scale)

37-  AOCS offical metot Cc-12-59 Titer test

38-  AOCS offical metot Cc-10b-25 Spesific gravity of solid fats and waxs

39-  AOCS offical metot Cc-9b-55 Flash point closed cup method (ASTM D –93-80)

40-  AOCS offical metot Cc-8b-52 Baching test

41-  AOCS offical metot Cc-7-25 Refractive index

42-  AOCS offical metot Cc-6-25 Cloud point test

43-  AOCS offical metot Cc-3b-92 Slip melting point Iso standart

44- AOCS offical metot Cc-3-25 Slip melting point AOAC standart open tube melting point

45-  AOCS offical metot Cc-1-25 Melting point capillary tube method

46-  AOCS offical metot Cb-4-25 İdentification of oils crisme test

47- AOCS offical metot Ca-18c-91 Determination of lead by direct graphite furnace atomik absorption spektrophotometry

48-  AOCS offical metot Cc-18b-91 Determination of copper, iron and nickel by direct grafite furnace atomic absorptiyon spectrophotometry

49-  AOCS Recommended pratice color Ca-1b-75 Poly ethylene in fats and oils

50- AOCS offical metot Ca-15b-87 Sodium and calcium by atomik absorptiyon spectrophotometry

51- AOCS offical metot Ca-15-75 Analyses for chromium, copper, iron and nickel in vegetable oils by atomic absortion spectrophotometry

52- AOCS Recommended pratice Ca-14b-96 Quantification of free glycerine in selected glycerides and fatty acid metyl esters by HPLC with laser light scatting dedectör

53- AOCS offical metot Ca-14-56 Total free and combined glycerol iodemetric periyodic acid method

54-  AOCS offical metot Ca-13-56 Total gossypol in oils

55- AOCS offical metot Ca-12b-92 Phosporus by direct graphite furnace atomic absorption spectrophotometry

56-  AOCS offical metot Ca-11-55 Ash

57-  AOCS offical metot Ca-6c-65 Hydrocarbons (mineral oils)

58-  AOCS offical metot Ca-6a-40 Unsaponifiable matter

59-  AOCS offical metot Ca-5c-87 Butyric acid

60-  AOCS offical metot Ca-5b-71 Crude fatty acids

61-  AOCS offical metot Ca-5a-40 Free fatty acids

62-  AOCS offical metot Ca-2e-84 Moisture karl fischer reagent

63- AOCS offical metot Ca-4-25 Soluble mineral matter and fatty acids combined an mineral soap

64-  AOCS offical metot Ca-3b-87 Hexane residues in fats and oils

65-  AOCS offical metot Ca-3a-46 İn soluble impureting

66- AOCS Recommended pratice Ca-2f-93 Determination of moisture and volatile matter in fats and oils modified method

67-  AOCSoffical metot Ca-2d-25 Moisture and volitile matter vacum oven method

68-  AOCS offical metot Ca-2c-25 Moisture and volalite matter air oven method

69-  AOCS offical metot Ca-2b-38 Moisture and volalite matter hot plate method

70-  AOCS offical metot Ca-2a-45 Moisture distilation method

71-  AOCS offical metot C-1-47 Sampling

72-  AOCS offical metot Ce-5-86 Triglicerydes by gas chromatograpy

73-  AOCS offical metot Ce-2-66 Preparation of methyl esters of fatty acids

74-  AOCS offical metot Ce-5b-89 Triglycerides in vegetable oils by H.P.L.C

75- AOCS offical metot Ce-1c-89 Fatty acid compozition by GLC cis, cis and trans izomers

76- AOCS offical metot Ce-1d-91 Determination of n-3 and n-6 unsaturated fatty acids in vegetable oils by cappilary GLC

77-  AOCS offical metot Cd-3-25 Saponification value

78-  AOCS offical metot Ca-5a-40 Free fatty acids

79-  AOCS Recommended pratice Cc-17-79 Soap in oil titrimetric method

 

 

 

 

 

Ek: 3.2

KAUÇUK VE POLİMERİN TAHLİLİNDE UYGULANACAK

METOTLAR

 

TS TAHLİL METOTLARI:

 

1-   TS.9227                                           Butadien (sanayide kullanılan); hidrokarbon safsızlıklarının tayini (G.L.C. kromatografik metot)

2-   TS.2403 EN ISO 2554                    Plastiklerde doymamış poliester reçinelerin tayini (hidrosil değerlerinin tayini) (titrimetrik metot)

3-   TS.146                                             Polistirende metanolde çözünebilen maddelerin tayini

4-   TS.EN.ISO.8974                             Plastikler; fenolik reçinelerde fenol kalıntısının tayini (G.L.C. kromatografik metot)

5-  TS 7911 EN ISO 4615                     Plâstikler - Doymamış poliester ve epoksi reçineler - Toplam klorür muhtevasının tayini

6-   TS.1117                                           Plastikler; vinil klorür-vinil asetat kopolimerlerinde vinil asetat miktarı tayini (titrimetrik metot)

7-   TS.1116 EN ISO 1158                    Plastikler; vinil klorür homopolimerleri ve kopolimerlerinde klor muhtevası tayini (titrimetrik metot)

8-   TS.688                                             Plastikler; vinil klorür homopolimerlerve kopolimer reçinelerinde seyreltik çözeltilerinin vizkozite sayısı tayini (vizkozimetrik metot)

9-   TS.6453                                           Metil metakrilatta serbest asitlik %’si tayini (titrimetrik metot)

10-  TS.1622                                          Plastiklerde kül tayini, plastikleştirilmiş sellüloz tayini (gravimetrik metot)

11-  TS.1179                                          Plastikler; poliamidlerin erime noktası tayini

12-  TS.7736 EN ISO 3451-4               Plastikler; poliamidlerin kül miktarı tayini (gravimetrik metot)

13-  TS.7639 ISO 3451-2                      Pastikler; Poli alkilen tereftalatlarda kül tayini (gravimetrik metot)

14-  TS.6688                                          Polietilendeki karbon siyahının dağılımının tayini (mikroskopik metot)

15-  TS.6686                                          PTFE’nin (suda dispersiyonları) özgül ağırlığı tayini (piknometre metodu)

16-  TS.EN.ISO.8974                            Plastikler; Fenolik reçinelerde fenol kalıntısının tayini (G.L.C. kromatografik metot)

17-  TS.1623 EN ISO 1061                   Plastikler, Plastikleştirici katılmamış selüloz asetat;serbest asitlik tayini

18-  TS.7902                                          Kauçuklar; Pekiştirilmiş stiren-butadien lateksi; toplam bağlı stiren %’sinin tayini (karbon/hidrojen metodu, nitrolama metodu)

19-  TS.3240                                          Kauçuklar; Nitril lateksi; kalıntı akrilonitril miktarı tayini

20-  TS.3125                                          Kauçuklar; Nitril lateksi; bağlı akrilonitril miktarı tayini

21-  TS.2610  ISO 2453                        Ham kauçuk, Stiren butadien, emilsiyon ile polimerleştirilmiş; Bağlı stiren muhtevası tayini (kırılma indisi metodu)

22-  TS.6765                                          Kauçuklar; Poliizopren tayini (poliizopren tayin metodu)

23-  TS.7907                                         Lastik endüstrisinde kullanılan karbon siyahı; kül oranı tayini

24-      TS.6891                                        Lastik hamuru; Katkı maddeleri, renk tonu şiddetinin tayini

25-      TS.8690                                        İzosiyanat ham maddeleri; üretan köpüğü üretiminde kullanılan izomer muhteviyatı tayini (spektrofotometrik metot)

26-      TS.2492                                        Plastikler; Gaz kromatografi ile polistiren içerisindeki kalıntı stiren monomeri miktarının tayini

27-      TS.8941                                        Kauçuk; Toplam kükürt tayini (oksijenle yakma metodu)

28-      TS.3749 EN ISO 1265                 Plastikler; Polivinil klorürün kirlilik ve yabancı tanecik sayısı tayini

29-      TS.3970                                        Plastikler; Polivinil klorür reçinelerinde kalsiyum oksit tayini

30-      TS.4760                                        Plastikler; Vinilklorür plastiklerinde plastikleştiricilerin ekstraksiyonu ve analizi

31-      TS.4904                                        Polivinil klorür bileşiklerinin infraret spektrofotometre tekniği ile analizi

32-      TS.5001 ISO 6401                       Plastikler; Vinil klorürün homopolimer ve kopolimer reçinelerde vinil klorür monomer bakiyesinin  tayini (gaz kromatografik metot)

33-      TS.EN.ISO.3451                          Plastikler; Polivinil klorürde kül tayini

34-      TS.10365                                      Lastikler; Serbest kükürt tayini (bakır spiral metot A ‘ya göre)

35-      TS.9149                                        Lastik ve lastik ürünleri; bozunmayı önleyicilerin tesbiti (T.L.C.kromatografisi ile)

36-      TS.8942 ISO 6528-2                    Kauçuk; Toplam kükürt muhtevasının tayini (sodyum peroksit ile eritiş metodu)

37-      TS.7494  ISO 5478                      Kauçuk; Stiren muhtevası tayini (nitrolama metodu)

38-      TS.6965                                        Kauçuklar; Metal tayini (AAS Spektrofotometrik metot) (AAS=Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi)

39-      TS.1818                                        Plastikler; Yoğunluk ve bağıl yoğunluk tayini (daldırma metodu)

40-      TS.1724-ISO                                Plastikler; Sıvı reçinelerde yoğunluk tayini (piknometrik metot)

41-      TS 357 EN ISO 119                     Plâstikler - Fenol formaldehit kalıplanmış parçalar - Serbest fenollerin tayini - İyodometrik metot

42-      TS 339 EN ISO 120                     Plâstikler - Fenol formaldehit kalıplanmış parçalar - Serbest amonyak ve amonyum bileşiklerinin tayini -Kolorimetrik karşılaştırma metodu

43-      TS.ISO.7270                                Lastikler; Polimerlerin teşhis edilmesi (pirolitik gaz kromatograk metot)

 

 

 

ASTM TAHLİL METOTLARI:

 

1-      ASTM D-1909                            Tekstil elyafında nem tayini ( Bölüm XI )

2-      ASTM D-1059                            İpliklerde iplik numarası tayini (standart metot) (Bölüm XI )

 

 

 

ISO TAHLİL METOTLARI:

 

1-      ISO-1183                                      Plastiklerde relatif dansite tayini (39.01.10ve 39.01.20 pozisyonu )

2-      ISO-1159                                      Plastiklerde (vinilklorür / vinil asetat kopolimerleri ) vinil asetat konsantrasyonu tayini ( 39.04.10 pozisyonu )

3-      ISO-1402                                      Kauçuk ve plastiklerin hidrostatik testleri ( 39.17.31 )

4-      ISO-47                                          Vulkanize kauçuk analizi ( 40’ ıncı fasıl )

5-      ISO-4650                                      Kauçukların infraret spektroskopik analizi ( 40’ ıncı fasıl)

6-      ISO-6528-1                                  Kauçuklardatoplam kükürt konsantrasyonu tayini ( 40’ ıncı fasıl )( oksijenle yakma metodu )

7-      ISO-6528-2                                  Kauçuklarda toplam kükürt konsantrasyonu tayini (sodyum peroksit fizyon metodu) (40’ ıncı fasıl )

8-      ISO-6528-3                                  Kauçuklarda toplam kükürt tayini (fırında yakma metodu) ( 40’ ıncı fasıl )

 

 

 

EK: 3.3

PETROL VE KATI YAKITLARIN TAHLİLİNDE UYGULANACAK METOTLAR

 

TS TAHLİL METOTLARI:

 

1-            TS.6124 EN 27941                  Ticari propan, bütan tayini (G.L.C.kromatografik metot)

2-            TS.8034                                   Hetorojen yakıtların akma gerilimlerinin tayini (penatrasyon metodu)

3-            TS.EN.12606-1                       Petrol ürünleri-bitümler ve bitümlü bağlayıcılar; parafin mumu tayini

4-            TS.11205                                 Parafin-sıvı; Sülfirik asitle renk değişimi tayini, nitro naftaline dönüşme tayini, yanma noktası tayini, akma noktası tayini, saybolt renk tayini

5-            TS.8982                                   Boyalar, vernikler, petrol ve ilgili ürünler; Parlama/parlamama deneyi (hızlı denge metodu)

6-            TS.9475                                   Propilen (sanayide kullanılan); Hidrokarbon safsızlıklarının tayini (G.L.C. kromatografik metot)

7-            TS.2436                                   Boyalar için mineral çözücüler (fraksiyonlu destilasyon metodu);  Kükürt bileşikleri yönünden safsızlıkları tayini (bakır şerit metodu)

8-            TS 1522 ISO 3837                  Sıvı Petrol Ürünleri-Hidrokarbon Tiplerinin Tayini-Floresans Belirteç Adsorpsiyon Metodu

9-            TS.2246                                   Çözücü olmayan nafta’ da uçucu olmayan madde miktarı tayini (titrimetrik metot)

10-         TS.6495                                   Gaz yakıtlarında hidrojen sülfür tayini

11-         TS.6633                                   Aromatik hidrokarbonlar; merkaptanların varlığının tespiti (doktor testi metodu)

12-         TS.5255  EN ISO 8819           L.P.G’de hidrojen sülfür tayini (kurşun asetat metodu)

13-         TS.1522 (ISO.3837)                Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tiplerinin tayini (fluoresans belirteç absorpsiyon metodu)

14-         TS.1327 (EN.ISO.6245)         Petrol ürünlerinde kül tayini (gravimetrik metot)

15-         TS.1273 (EN.22719)               Petrol ürünleri ve yağlayıcılarda parlama noktası tayini (pensky marten kapalı kap alevlenme noktası tayini metodu)

16-         TS.2322                                   Yağlama gresleri; çözünmeyen madde, sabun, serbest alkaliler, serbest yağ asitleri, organik yağlar, gliserin, su ve kül miktarı tayini

17-         TS.1890                                   Motor yağlarında görünür vizkozite tayini (düşük sıcaklıkta soğuk krank metodu)

18-         TS.1799                                   Petrol ürünleri; yağlama gresleri ve vazelinde penatrasyon birimi tayini (koni penatrasyon metodu)

19-         TS.2031                                   Petrol ürünleri; saybolt vizkozitesi tayini (saybolt vizkozimetrik metot)

20-         TS.1713 (ISO.2049)                Petrol ürünlerinde renk tayini (kolorimetrik metot)

21-         TS.1615 (ISO.2977)                Petrol ürünleri ve hidrokarbon çözücülerin anilin noktası ve karışmış anilin noktası tayini

22-         TS.1539                                   Petrol ürünlerinde kükürt tayini (bomba ve lamba metodu),

23-         TS.3096 (ISO.2909)                Petrol ürünlerinin kinematik vizkozitelerinin tayini

24-         TS.3884                                   Petrol ürünlerinde uygulanan doktor deneyi

25-         TS.2883                                   Damıtılmış petrol ürünlerinde setan indisi tayini

26-         TS.1013                                   Petrol ürünlerinde API gravitesi tayini

27-         TS.1232  ISO 3405                 Petrol ürünlerinde kaynama noktası tayini

28-         TS.2834  EN 23015                 Petrol ürünlerinde bulutlanma noktası tayini

29-         TS.2741 (EN.ISO.2160)         Petrol ürünlerinde bakır korozyon tayini (bakır şerit metodu)

30-         TS.4369 (ISO.5661)                Petrol ürünleri; Sıvı hidrokarbonlarda kırılma indisi tayini (refraktometrik metot)

31-         TS.118                                     Petrol ürünleri; Bitümenli ve bitümlü bağlayıcıların penatrasyon birimi tayini (iğne penatrasyon metodu)

32-         TS.1087                                   Bitümlü maddelerde özgül ağırlık tayini (hidrometrik, piknometrik metot)

33-         TS.134                                     Krezollerin destilasyonu (damıtma metodu)

34-         TS.122                                     Asfalt ürünlerinin destilasyonu (damıtma metodu)

35-         TS.6314                                   Yağlama yağları ve fuel oillerde toplam azot tayini (kjeldahl metodu)

36-         TS.1093  EN 12595                 Petrol ürünleri; Bitümen ve bitümenli bağlayıcılarda kinematik vizkozitesi tayini (kinematik vizkozite tayini cihazı ile)

37-         TS.1088                                   Katranlar ve sıvı katran ürünlerinde özgül vizkozite tayini (engler vizkozite tayini cihazı ile)

38-         TS.9103                                   Turbada kül ve organik madde miktarı tayini (gravimetrik metot)

39-         TS.10572                                 Turbada lif oranı ve botanik bikeşiminin tayini (mikroskopik metot)

40-         TS.9164                                   Turbada turbalaşma derecesinin tayini (ekstraksiyon ve gravimetrik metodu)

41-         TS.9105                                   Turbada rutubet oranı tayini (etüvde kurutma yöntemi)

42-         TS.902   EN ISO 4257            L.P.G.’den numune alma metodu

43-         TS.1394                                   L.P.G’de toplam kükürt miktarı tayini (lamba metodu)

44-         TS.1105  EN ISO 3993           L.P.G ve hafif hidrokarbonlarda yoğunluk veya bağıl yoğunluk tayini (basınçlı hidrometre metodu)

45-         TS.7472  EN 24260                 Petrol ürünleri ve hidrokarbonlarda kükürt miktarı tayini (wickbold yanma metodu)

46-         TS.6124 EN 27941                  L.P.G’de propilen konsantrasyonu  tayini (G.L.C.kromatografik metot)

47-         TS.5255 (EN ISO.8819)         L.P.G.’de hidrojen sülfür tayini (kurşun asetat metodu)

48-         TS.440 (ISO.351)                    Katı mineral yakıtlarda toplam kükürt tayini (yüksek sıcaklıkta yakma metodu)

49-         TS.2865                                   Gaz yakıtlarında kükürt tayini (gaz yakıtlarında kükürt tayin cihazı ile)

50-         TS.652 (ISO.609)                    Katı fosil yakıtlarda karbon ve hidrojen tayini (absorpsiyon metodu)

51-         TS.643                                     Kok kömüründe kül tayini (gravimetrik metot)

52-         TS.1042                                   Turp ve linyitlerde kül tayini (gravimetrik metot)

53-         TS.974                                     Kok kömüründe azot, fosfor, toplam kükrt ve klor tayini

54-         TS 400 EN ISO 105-N02        Solumunla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendini Kurtarmak İçin-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devreli Solunum Cihazları-Sıkıştırılmış Oksijen Kaçış Cihazları-Özellikler, Deney, İşaretleme

55-         TS 441 ISO 352                      Katı Mineral Yakıtlar-Klor Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

56-         TS.711  ISO 562                     Taş kömürü ve kokta uçucu madde tayini (pirometrik metot)

57-         TS.701                                     Kok kömüründe toplam rutubet tayini (etüvde kurutma metodu)

58-         TS.690   ISO 589                    Taş kömüründe toplam rutubet tayini (damıtma ve kurutma metodu)

59-         TS 329 ISO 157                      Kömür- Kükürt Türlerinin Tayini

60-         TS.363                                     Maden kömüründe toplam kükürt tayini (eschka metodu)

61-         TS 644 ISO 587                      Katı Mineral Yakıtlar- Eschka Karışımı Kullanılarak Klor Tayini

62-         TS.2678                                   Katı mineral yakıtların üst ve alt ısı değerlerinin tayini (bomba kalorimetrik metot)

63-         TS.1044  ISO 925                   Katı mineral yakıtlarda karbonat halindeki karbon muhtevasının tayini (gravimetrik metot)

64-         TS.5036                                   C4-hidrokarbonlarında karbonil bileşikleri tayini

65-         TS.8184                                   Aromatik hidrokarbonlarda brom indisi tayini (Amperometrik, kulometrik titrasyon metodu)

66-         TS.8524                                   Aromatik hidrokarbonlarda benzen, ksilen ve toluenin 20OC ‘de yoğunluklarının tayini (piknometrik metot)

67-         TS.7523                                   Aromatik hidrokarbonlarda kükürt tayini (spektrofotometrik metot)

68-         TS.EN.1987                             m-Krezol muhtevası tayini,m-krezolde hidrojen sülfür yoğunluğunun tayini

69-         TS.6625                                   Toluende hidrokarbon safsızlıklarının tayini (GLC.kromatografik metot)

70-         TS.5256                                   n-Heptan ve izo oktanın analizi (G.L.C.kromatografik metot)

71-         TS2103  ISO 5271                  Benzende bağıl yoğunluk tayini (piknometre metodu)

72-         TS.ISO.1897                           Fenol, o-krezol, m-krezol, p-krezol,kresilikler ve kksilenollerde su deneyi (dean-stark metodu)

73-         TS.8420                                   Yüksek kaynama noktalı yağlarda aromatiklerin ve aromatik olmayanların fraksiyonlarına ayrılması (sıyırma kromatografisi metodu)

74-         TS.7841                                   Ham petrol ve petrol ürünlerinde API gravitesinin belirlenmesi (hidrometre metodu)

75-         TS.7449                                   Düşük olefin ihtiva eden doymuş hidrokarbonların tayini (silikajel absorpsiyon metodu)

76-         TS.6838 EN ISO 8754            Petrol ürünleri;kükürt muhtevası tayini (enerji ayırmalı x-ışını floresans metodu)

77-         TS.ISO.6293                           Petrol ürünleri; sabunlaşma sayısı tayini (potansiyometrik titrasyon metodu)

78-         TS.4730  ISO 6293-1              Petrol ürünleri; sabunlaşma sayısı tayini (renk belirteç titrasyon metodu

79-         TS.1233  ISO 3016                 Petrol ürünleri; akma noktası tayini

80-         TS 1232 EN ISO 3405            Petrol ürünleri – Atmosfer basıncında damıtma özelliklerinin tayini

81-         TS.1013 EN ISO 3675            Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri;yoğunluk ve bağıl yoğunluğun laboratuarda tayini (hidrometrik metot)

82-         TS.EN.57                                 Petrol ürünleri; parlama noktası tayini (abbel pensky kapalı kap cihazı ile)

83-         TS.646.ISO.625                      Katı mineral yakıtlar; karbon ve hidrojen tayini (liebig metodu)

84-         TS.6590 ISO 10336                Ham petrol; su tayini (potansiyometrik karl fischer titrasyon metodu)

85-         TS.11796                                 Yağlama yağları ve ilgili ürünlerde kinematik vizkozite tayini, parlama noktası tayini, akma noktası tayini, pas önleme özelliği tayini

86-         TS.10300                                 Petrol mumları; sıcaklık tatbik edilen katkılı görünür vizkozite tayini

87-         TS.8665                                   Petrol mumları; çözücü ile ekstrakte edilebilen maddelerin tayini

88-         TS.6145                                   Petrol mumlarında iğne penatrasyon deneyi

89-         TS.4367                                   Petrol mumları ve vazelinler; damlama noktası tayini

90-         TS.4350  ISO 2908                 Petrol mumları; yağ muhtevası tayini

91-         TS.4349 ISO 3841                  Petrol mumları; erime noktası tayini (soğutma eğrisi metodu)

92-         TS.362                                     Kömür ve kok kömürü; azot tayini (yarı mikro kjeldahl metodu)

93-         TS.1273  EN 22719                 Petrol ürünleri ve yağlayıcılar; parlama noktası tayini (pensky marten kapalı kap metodu)

94-         TS.988                                     Petrol koku; uçucu madde tayini (gravimetrik metot)

95-         TS.8826                                   Petrol koku; Kül tayini (gravimetrik metot)

96-         TS.4488                                   Yüksek fırın koku; rutubet miktarı, tane büyüklüğü, gözeneklilik tayini, kül miktarı tayini, uçucu madde miktarı, kükürt miktarı tayini)

97-         TS.4515                                   Döküm koku; rutubet miktarı, tane büyüklüğü, gözeneklilik tayini, görünür yoğunluk tayini, kül miktarı, uçucu madde miktarı, kükürt miktarı tayini

98-         TS.4745                                   Kahverengi kömürler ve linyitler (gravimetrik metot)

99-         TS.5830                                   Aktif karbon; rutubet tayini

100-      TS 5869 ISO 5073                  Kahverengi Kömürler ve Linyitler-Hümik Asitlerin Tayini

101-      TS.6879                                   Aktif kömür; toplam kül tayini

102-      TS.8826                                   Petrol koku; kül tayini

103-      TS.9088                                   Petrol koku; uçucu madde tayini (gravimetrik metot)

104-      TS.ISO.5071                           Kahve rengi kömürler ve linyitler; uçucu madde tayini

105-      TS.ISO.5072                           Kahve rengi kömürler ve linyitler; gerçek ve görünür bağıl yoğunluk tayini (su metodu)

106-      TS.4105                                   Sanayide kullanılan bütan-1-ol deney metotları; sülfürik asit ile renk deneyi

107-      TS-2177                                   Fuel oil.

108-      TS-1754-EN ISO 1523           Parlama noktası tayini – kapalı kap

109-      TS-1451-EN-ISO-3104           Petrol ürünleri saydam ve opak sıvılar – kiremit vizkozite tayini ve dinamik vizkozitenin hesaplanması.

110-      TS-1273-EN-22719                 Petrol ürünleri ve yağlayıcılar - parlama noktası tayini pensky   matens kapalı kap metodu.

111-      TS-5452                                   Yağlama yağları ve gresler.

112-      TS-6314                                   Yağlama yağlarında ve fuel oilde toplam azot tayini

113-      TS – 123 EN 22592                Petrol ürünlerinin alevlenme ve yanma noktası tayini (cleveland açık kap metodu)

114-      TS-1233  ISO 3016                 Ham petrol ve petrol ürünler ürünlerinde akma noktası tayini.

115-      TS-2991                                   Petrol ürünlerinde saybolt rengi tayini.

116-      TS – 4427  ISO 3448              Endüstriyel sıvı yağlayıcılar vizkozite sınıflaması.

117-      TS – 2241                                Petrol ürünlerinde bakır korozyonu tayini (bakır şerit yöntemi).

118-      TS – 1713  ISO 2049              Petrol ürünlerinde renk tayini.

119-      TS – 128                                  Katran ve katran mamullerinin destilasyon deneyi.

120-      TS – 125                                  Bütim tayini.

121-      TS – 122                                  Sıvı asfalt ürünlerinin destilasyon deneyi için metot.

122-      TS – 115- EN – 58                  Bitümlü bağlayıcılar – numune alma.

123-      TS  - İSO – 8681                     Petrol ürünleri ve yağlayıcılar – sınıflandırma metodu.

124-      TS – 1088                                Katranlar ve sııvı katran ürünlerinde vizkozite tayini (engler vizkozimetresi ile)

125-      TS – 7524                                Aromatik hidrokarbonlar – benzen, ksilen ve toluen – 20 oC ‘de yoğunluk tayini.

126-      TS – 7523                                Aromatik hidrokarbonlar – kükürt tayini.

127-      TS – 6625                                Toluen – hidrokarbon safsızlıkların tayini – GC metodu.

128-      TS – 9256                                Yüksek saflıktaki n-heptan ve izooktanın GC ile tayini.

129-      TS - 8148                                 Sıvı siklo ürünlerde numune alma ve taşıma.

130-      TS – 8184                                Aromatik hidrokarbonlarda brom indisi tayini.

131-      TS – 6494                                Gaz yakıtlarında hidrojen sülfür.

132-      TS  5255 EN ISO  8819          Sıvılaştırılmış petrol gazları – hidrojen sülfür tayini.

133-      TS – 7080                                Petrol ürünlerinin destilasyon deneyinde kullanılan cihazların özellikleri.

134-      TS – 6524                                Butilen analizi GC metodu.

135-      TS – ISO – 8563                     Propilen ve butadien – sıvı gazdan numune alma.

136-      TS – 9227                                Butadien–sanayide kullanılan hidrokarbon safsızlıkların tayini GC metodu.

137-      TS – 6633                                Aromatik hidrokarbonlar – merkaptanların varlığının tespiti doctor testi.

138-      TS – 118  EN 1426                 Petrol ürünleri – bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – iğne fenatrsayonlu tayini.

139-      TS – 2246                                Çözücü nafta.

140-      TS – 1093  EN 12595             Petrol ürünleri – kromotik vizkozite tayini.

141-      TS – 8924                                Yağlama yağları – kullanılmamış baryum, kalsiyum, magnezyum ve çinko tayini – AAS metodu.

142-      TS – 4196 – ISO 2207            Petrol mumları – akma noktası tayini.

143-      TS – ISO DIS – 13737           Petrol ürünleri – yağlama gresleri – düşük sıcaklık koni penetrasyonu tayini.

144-      TS – 6124 – EN – 27941        Ticari propan ve bütan – GC metodu.

145-      TS – 9475                                Propilen  - hidrokarbon safsızlıklarının tayini - GC metodu.

146-      TS – 11434                              Koruyucu yağlar – pas önleyici olarak kullanılan.

147-      TS – 11411                              Madeni yağlar ısıl işlemlerde kullanılan.

148-      TS – 11410                              Yağlama yağları – endüstriyel maksatlı dişli kutularında kullanılan.

149-      TS – 11532                              Korozyon önleyiciler – motor soğutma sistemlerinde kullanılan.

150-      TS – 11274                              Yağlar hava filtrelerinde kullanılanlar.

151-      TS – 11299                              Sıvılar – metal işleme sıvıları – kesme işleminde kullanılan.

152-      TS – 1834 ISO 6247               Yağlama yağlarının köpürme özelliklerinin tayini.

153-      TS 3096 ISO 2909                  Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

154-      TS – 11485                              Yağlama yağları – motorlu kara taşıtlarında kullanılan dişli yağları.

155-      TS - 11509                               Yağlama yağları – lastik bağlayıcılar.

156-      TS – 12181                              Koruyucu yağlar.

157-      TS – 11796                              Yağlama yağları – kompresörlerde kullanılan.

158-      TS 6122 ISO 6614                  Petrol Ürünleri-Petrol Yağlarının ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrılma Özelliklerinin Tayini

159-      TS – 1150  ISO 9030              Ham petrol – su ve dip tortusu tayini (santrafüj metodu)

160-      TS – 11795                              Yağlama yağları – traktörlerde kullanılan.

161-      TS – 12330                              Yağlama yağları – içten yanmalı benzinli ve dizel motorların karterlerinde kullanılan.

162-      TS – 1539                                Yağlama yağlarından kükürt tayini.

163-      TS – 2432 EN 12634              Yağlama yağlarından toplam asit sayısı tayini.

164-      TS - 5655 ISO 3771                Yağlama yağlarından toplam baz sayısı tayini.

165-      TS – 1986                                Yağlama yağlarından kalsiyum, baryum, çinko, magnezyum tayini.

166-      TS – 1985                                Yağlama yağlarında sülfatlanmış kül tayini.

167-      TS 1799 ISO 2137                  Petrol ürünleri – Yağlama gresleri ve vazelin – Koni batma derinliğinin tayini

168-      TS – 1896                                Motor yağlarında görünür vizkozite tayini.

169-      TS – 2322                                Yağlama gereçlerinin analiz metotları.

170-      TS – 5371                                Motor yağları – otomotiv dişli yağlarının vizkozite sınıflandırması ve yağlama araçlarının kıvam (penetrasyon) sınıflandırması.

171-      TS – 1273  EN 22719             Petrol ürünleri ve yağlayıcılar  - parlama noktası tayini.

172-      TS – 1327 EN ISO 6245         Petrol ürünleri – kül tayini.

173-      TS – 1522  ISO 3837              Sıvı petrol ürünleri hidrokarbon tiplerinin tayini.

174-      TS – 1539                                Petrol ürünlerinde kükürt tayini.

175-      TS–1615-ISO– 2977              Petrol Ürünleri ve hidrokarbon çözücüler – anilin noktası.

176-      TS – 1713 – ISO – 2049        Petrol ürünleri renk tayini (ASTM skalası).

177-      TS – 2031                                Petrol ürünlerinde saybolt vizkozite tayini.

178-      TS – 2834 EN 23015              Petrol ürünleri bulutlanma noktası tayini.

179-      TS – 2884                                Doktor deneyi.

180-      TS 2883 EN ISO 4264  Petrol Ürünleri- Orta Destile Yakıtlar- Dört Değişkenli Bağıntıyla Setan İndeksinin Hesaplanması

181-      TS – 3096  ISO 2909              Petrol ürünleri kırematik vizkoziteden vizkozite indeksinin tayini.

182-      TS – ISO – 3896                     Petrol ürünleri destilatların ve alifatik olefinleri brom sayısı tayini – Elektrometrik metodu.

183-      TS – 4368 – İSO 5661            Petrol ürünleri sıvı hidrokarbonlar kırılma indisinin tayini.

184-      TS – 2885                                Otomotiv yakıtları benzinli özellikleri ve deney yöntemleri.

185-      TS – 3082 – EN – 590            Otomotiv yakıtları özellikleri ve deney metodları.

186-      TS – 5209                                Kesme sıvılarındaki aktif kükürt miktarının tayini.

187-      TS – 5212                                Metal işleme sıvıları ve ilgili maddelerin sınıflandırılması.

188-      TS – 5213                                Yağlama greslerinin oksidasyon kararlılığının tayini.

189-      TS – 5238                                Yağlama sıvılarının aşırı basınç (EP) özelliklerinin tayini.

190-      TS – 9353                                Çözüm kesme yağlarının emülasyon kararlılığının tayini.

191-      TS – 123 – EN 22592             Petrol ürünleri parlama ve yanma noktasının tayini.

192-      TS – 623 – IEC – 60296         Mmineral yalıtım yağları – kullanılmamış özellikleri.

193-      TS-1013-EN- ISO-3675          Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri yoğunluğunun laboratuarda tayini – hidrometre metodu.

194-      TS – 7470   ISO 8216-2          Petrol ürünleri – yakıtlar gaz türbini yakıtları.

195-      TS – 2739                                Otomatik tekerlek yatağı greslerinin  sızdırmazlık özelliğinin tayini.

196-      TS – 2432 – EN - 12634         Petrol ürünleri ve yağlayıcılar – asit sayısı tayini.

197-      TS–2692–İSO–11007            Petrol ürünleri ve yağlayıcılar – pas önleme özelliklerinin tayini.

198-      TS – 1985                                Yağlama yağları ve katkı maddelerinde sülfatlanmış kül tayini.

199-      TS – 2263                                Yağlama gresleri – depolama sırasında ayrışan yağ miktarı tayini.

200-      TS–4700–EN ISO–4259        Petrol ürünleri – deney metotları ile ilgili kesinlik verilerinin tayini ve kullanılması.

201-      TS – 5857 – İSO – 6615        Petrol ürünleri karbon kalıntısı  tayini.

202-      TS –  EN – 228                       Otomotiv  yakıtları-kurşunsuz benzin-özellikleri ve deney metotları.

203-      TS-1834-ISO-6247                 Petrol ürünleri-yağlama yağları-köpürme özelliğinin tayini.

204-      TS-1764                                   Yeni ve kullanılmış petrol ürünlerinde klor tayini-Bomba metodu.

205-      TS-1823                                   Petrol endüstrisinde kullanılan terimler ve tarifleri.

206-      TS-1450                                   Ham petrol ve petrol ürünlerinin sıcaklıklarını ölme metotları.

207-      TS-1267-ISO-2176                 Petrol ürünleri-yağlama gresleri-damlama noktası tayini.

208-      TS-1448-EN-12                       Petrol ürünleri-Reid buhar basıncı tayini-yaş metot.

209-      TS-1232-EN-ISO-3405           Petrol ürünleri-atmosfer basıncında damıtma özelliklerinin tayini.

210-      TS-5655-ISO-3771                 Petrol ürünleri-baz sayısı tayini.

211-      TS-5768-ISO-9120                 Buhar türbini yağları ve diğer yağlar.

212-      TS-546                                     Standart çözeltilerin hazırlanması.

213-      TS-6314                                   Yağlama yağlarından ve fuel oilde toplam azot tayini.

214-      TS-8924                                   Yağlama yağlarında baryum, kalsiyum, magnezyum ve çinko tayini (AAS metodu)

215-      TS-1093-prEN 12 595            Petrol ürünleri-kinematik vizkozite tayini.

216-      TS-4196-ISO-2207                 Petrol mumları akma noktası tayini.

217-      TS-118-prEN-1426                 Petrol ürünleri-iğne penetrasyon tayini.

218-      TS-ISO DIS- 13737                Petrol ürünleri-yağlama gresleri-düşük sıcaklık koni penetrasyonu tayini.

219-      TS-9475                                   Propilen tayini-GC metodu.

220-      TS-6124-EN-27941                 Ticari propan ve bütan GC metodu.

221-      TS-5452                                   Yağlama yağları ve gresler.

222-      TS-3355                                   Gaz yağı-kerosene.

223-      TS-9659-ISO-8217                 Petrol ürünleri- yakıtları-denizcilikte kullanılan yakıtların özellikleri.

224-      TS-1273-EN-22719                 Petrol ürünleri ve yağlayıcılar-patlama noktası tayini-pensky martens kapalı kap metodu

225-      TS-900-1-ISO-3170                Petrol sıvıları-elle numune alma.

226-      TS-9001-ISO-3170                 Petrol sıvıları-elle numune alma.

227-      TS-124-EN-1428                     Bitümenler ve Bitümlü bağlayıcılar-emülsiyonlarında su muhtevası tayini.

228-      TS-ISO-10307-2                     Petrol ürünleri-Artık fuel oiller-Toplam tortu tayini.

229-      TS-ISO-10307-1                     Petrol ürünleri-Artık fuel oiller-Toplam tortu tayini.

230-      TS EN ISO 14597                   Petrol Ürünleri-Vanadyum ve Nikel Muhtevası Tayini-Dalga Boyu Taramalı X Işını Flüoresans Spektrometrik Metot

231-      TS-6496                                   Yağlama greslerinin yüksek sıcaklıktaki kararlılığının ölçümü.

232-      TS-1327-EN-ISO-6245           Petrol ürünleri-kül tayini.

233-      TS-10317-EN-ISO-5165         Petrol ürünleri-dizel yakıtlar-tutuşma kalitesinin tayini (setan motoru metodu)

234-      TS-6838-EN-ISO-8754           Petrol ürünleri-kükrt muhtevası tayini-XRF metodu.

235-      TS-2834-EN-23015                 Petrol ürünleri-bulutlanma noktası tayini.

236-      TS-EN-ISO-12185                  Ham petrol ve petrol ürünleri-yoğunluk tayini-salınan-u-tüpü- metodu.

237-      TS-1451-EN-ISO-3104           Petrol ürünleri-saydam ve opak sıvılar-kirematik vizkozite tayini ve dinamik vizkozitenin hesaplanması.

238-      TS-1233-ISO-3016                 Petrol ürünleri akma noktası tayini.

239-      TS-2865                                   Gaz yakıtlarında toplam kükürt tayini.

240-      TS 2178 ISO 9162                  Petrol ürünleri - Yakıtlar (F sınıfı) - Sıvılaştırılmış petrol gazları - Özellikler

241-      TS-1394                                   LPG’de Toplam kükürt tayini.

242-      TS-4350-ISO-2908                 Petrol mumları-yağ muhtevası tayini. 

243-      TS – 4730 – ISO –6293-1      Petrol ürünleri sabunlaşma sayısı tayini.

244-      TS – 8826                                Petrol koku kül tayini.

245-      TS – 4367 – ISO 6244            Petrol mumları ve vazelinler damlama noktası tayini.

246-      TS – 5474                                Bitümlü kömür ve antrasitin petrografik analiz metotları.

247-      TS – 6145                                Petrol mumları – iğne penetrasyon metodu.

248-      TS – 8665                                Petrol mumları – çözücü ile ekstrakte edilebilen maddelerin tayini

249-      TS 1742 EN ISO 4267-2         Petrol ve Sıvı Petrol Ürünleri- Miktar Hesaplanması- Bölüm 2: Dinamik Ölçme Metodu

250-      TS–6498–EN–ISO– 735        Hampetrol ve fuel oıller – tortu tayini – ekstraksiyon metodu

251-      TS – 6590 – ISO – 10336      Ham petrol – su tayini.

252-      TS – 7841                                Ham petrol ve petrol ürünlerinde API grevitesinin belirlenmesi – hidrometre metodu.

253-      TS – 5507                                Tabi gaz – GC ile analizi.

254-      TS – 1233 – ISO – 3016        Petrol ürünleri – akma noktası tayini.

255-      TS – 1232 – ISO – 3405        Petrol ürünleri – otomatik destilasyonu tayini.

256-      TS–1013–EN–ISO–3675 Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri yoğunluk veya bağıl yoğunluğunun laboratuarda tayini – hidrometre tayini

257-      TS – 117                                  Saybolt vizkozite deneyi için metot.

258-      TS – 10300                              Petrol mumları – sıcak tatbik edilen katkılı görünür vizkozite tayini.

259-      TS – 10205                              Sıvı parafin.

260-      TS EN 12606-1                Bitümler, Bitümlü Bağlayıcılar-Parafin Mumu Muhtevasının Tayini - Bölüm 1: Damıtma Metodu

261-      TS – 8034                                Heterojen yakıtları akma geriliminin tayini.

 

 

 

ASTM VE IP TAHLİL METOTLARI:

 

1.          ASTM D-86                   Otomatik destilasyon tayini metodu

2.          ASTM D-97                   Donma ve damlama noktası tayini metodu

3.          ASTM D-611                 Otomatik anilin noktası tayini metodu

4.          ASTM D-87                   Otomatik wakslarda erime noktası tayini metodu

5.          ASTM D-93                   Otomatik pensky-martens kapalı kap alevlenme noktası tayini metodu

6.          ASTM D-56                   Otomatik TAG kapalı kap alevlenme noktası tayini metodu

7.          ASTM D-2386               Otomatik donma noktası tayini metodu

8.          ASTM D-189                 Otomatik destilasyon tayini metodu

9.          ASTM D-850                 Otomatik destilasyon metodu

10.       ASTM D-874                 Sülfatlı kül oranı tayini metodu

11.       ASTM D-445                 Kinematik vizkozite tayini metodu

12.       ASTM D-1500               Renk tayini metodu

13.       ASTM D-721                 Yağ oranı tayini metodu

14.       ASTM D-1266-59T       Kükürt oranının desülfürasyon işlemi ile tayini metodu

15.       ASTM D-3606               Determination of benzene and toluene in finished motor and aviation gasoline by gas chromatography

16.       ASTM D-4815               Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-amyl-alcohol and C1 to C4 alcohols in gasoline by gas chromatography

17.       ASTM D-5580               Determination of benzene, toluene, ethylbenzene, p/m-xylene, o-xylene, C9 and heavier aromatics and total aromatics in finished gasoline by gas Chromatography

18.       ASTM D-5599               Determination of oxygenates in gasoline by gas chromatography and oxygen selective flame ionization dedection

19.       ASTM D-1401               Water seperability of petroleum oils syntetic fluids

20.       ASTM D-2270               Viscosity index

21.       ASTM D-4530               Karbon bakiyesi tayini

22.       ASTM D-5985               Pour point

23.       ASTM D-5949               Pour point ( auto pressure pulsing method )

24.       ASTM D-1091               Sülfür % Wt

25.       ASTM D-2622               Sülfür % Wt

26.       ASTM D-4294               Sülfür % Wt

27.       ASTM D-4927               Sülfür, Calcium, Phosphours, Zinc % Wt

28.       ASTM D-2896               Total bas number (Potentiometric)

29.       ASTM D-3228               Total nitrogen

30.       ASTM E-168                  Infrared spectrum

31.       ASTM D-874                 Ash-Sulphated

32.       ASTM D 3710                Simullated distilation of gasoline

33.       ASTM D 4815                Determining oxygenates in gasoline

34.       ASTM D 5580                Determining aromatics in fining gasoline

35.       ASTM D 7059                Analiysis of trace methanol in crude oil

36.       ASTM D 1259-85          Reçinelerde uçucu olmayan maddelerin tayini ( 32.08 pozisyonu ve 39’ uncu fasıl )

37.       ASTM. D. 938-86           Petrol mumlarında katılaşma noktası tayini (fasıl 27)

38.       ASTM D 1493-92          Endüstriyel organik kimyasalların katılaşma noktası ayini (standart    test metodu ) ( 27.07.40 ve 29.02.90 pozisyonu )

39.       ASTM D 5-86             Bitümenli maddelerin penetrasyon metodu ile tayini (standart metot ) ( 27.10 ve 27.13.20 pozisyonu )

40.       ASTM D 86-90e2        Petrol ürünlerinin standart destilasyonu metodu (27.07.50 pozsynu)

41.       ASTM D 217-88         Yağlayıcı greslerin konik penatrasyon metodu ile tayini ( standart metot ) ( 27.10 ve 27.12 pozisyonu )

42.       ASTM  D  113            Ductility of Bituminous materials.

43.       ASTM  D  445            Knematic viscosity

44.       ASTM  D –2170         Knematic viscosity of asfalts ( Bitümens)

45.       ASTM  D –226           Butiminous materials in Tension

46.       ASTM  D-2171           Viscosity of Asfalt by vacum capillary viscometer

47.       ASTM  D  36              Automed softening of  bitümen

48.       ASTM  D  88              Saybolt viscosity

49.       ASTM   D –139          Float test for Butiminous meterials

50.       ASTM  D 102             Saybolt furol viscosity of Butiminous materials at high temperatures.

51.       ASTM  D  87              melting point of petroleum waxes.

52.       ASTM  D  2532          Viscosity and viscosity change after standing at low temperature of aircaft turbine lubricants

53.       ASTM  D  217            Cone penetasyon of Lubri cahrip Grease.

54.       IP 50                             Cone penetasyon of Lubri cahrip Grease.

55.       ASTM  D 2884           Yield stress of heterogenous propellants by cone penotation method.

56.       ASTM  D 721             Oil content of petroleum waxes

57.       ASTM  D 5                 Penetration of butiminous materials.

58.       IP  49                            Penetation of Butiminous materials

59.       ASTM  D  3235-         Solvent extractables in petroleum waxes.

60.       ASTM D  1321           Needle penetation of petroleum waxes.

61.       IP  376                          Needle penetation of petroleum waxes.

62.       ASTM  D  1403          Cone penetation of lubricating grease using one-quarter and one-half scale cone equipment.

63.       ASTM  D –93             Flash point by Automatic penalsy-Martens closed tester.

64.       IP 170, 340  Flash point by automatic abel tester.

65.       ASTM  D  56              Flash point by automatic tag closed tester.

66.       ASTM  D  92              Flash point and fire points by cleveland open-cup tester.

67.       IP  36                            Flash point and fire points by cleveland open-cup tester.

68.       ASTM D 611-IP-2      Anilin point and mixed point of petroleum products and hydrocarbon solvents.

69.       ASTM  D  150-           Saybolt colon of petroleum products.

70.       ASTM  D  287-           Density, Relative density ( spesific gravity ) of API Gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method.

71.       ASTM  D 498- (IP-386)-Water in crude oils by coulometric karl fisher titration.

72.       ASTM  D  2384-         Sulfur  in liquefield petroleum gases.

73.       ASTM  D  2547-         Lead in gasoline by volumetric chromate method.

74.       IP  182                          Acidity (inorganic) of petroleum products by color indikatör titration method.

75.       IP  77                            Salt content of crude petroleum and products.

76.       ASTM  D  96              Precipitation number of cubricating oils (centrifuge method )

77.       ASTM  D  95              Water in petroleum products and bituminous materials by distilation.

78.       ASTM  D  218            Refractive index and refractive dispersive of hydrocarbon liquids.

79.       ASTM  D  525            Oxidation stability of gasoline.

80.       ASTM  D  873            Oxidation stability of aviation fuels.

81.       ASTM  D  381            Existen gümin fuel by jet exepation.

82.       ASTM  D  1838          Copper strip coorosion by lique fied petroleum gases.

83.       ASTM  130, IP-154    Copper corrosion from petroleum products by the copper strip tarnish test.

84.       ASTM  D-1322           Smoke point of aviation fuels.

85.       ASTM  D  2386          Freezing point of aviation fuels.

86.       ASTM  D  130            Silver corrosion by aviation turbine fuels.

87.       ASTM  D  6371          Cold filter plugging point of distilate fuels.

88.       ASTM  D  2699          Portable octane analyz for unleaded gassolines.

89.       ASTM  D  2158          Residues in liquefied petroleum gases.

90.       ASTM  D  892            Foaming charecteristics of lubricating oils.

91.       ASTM  D  1401          Water seperatility of petroleum oils and syntetic fluids.

92.       ASTM  D  2711          Demulsibility characteristics of lubricating oils.

93.       ASTM  D  130            Copper corresion from petroleum products.

94.       ASTM  D  97              Poir point of petroleum oils.

95.       ASTM  D  892            Foaming characteristic of lubricating oils.

96.       ASTM  D  1401          Water sepeatibility of petroleum oils.

97.       ASTM  2711               Demulsibility characteristic of lubricating oils.

98.       ASTM  D  2112          Oxidation stability of steam turbine oils and inhibited mineral insulating oils by rolating bomb.

99.       ASTM  D  4742          Oxidation stability of distilate fuel oil.

100.    ASTM  D 2274           Oxidation stability of gasoline aotomatic engine oils.

101.    ASTM  D 943-            Oxidation characteristics of inhibited mineral oils.

102.    IP  306                          Oxidation stability of straight mineral oil.

103.    IP  307                          Oxidation stability of  mineral insulation oil.

104.     IP  335                         Oxidation stability of inhibited mineral insulation oils.

105.    ASTM  D  4630          Corrosiveness and oxidation stability of hydraulic oils.

106.    ASTM  D  130            Copper corrosion from petroleum propducts.

107.    ASTM  D,97,IP-15     Cloud poind and pour point of petroleum oils.

108.    ASTM D  5800           Exaporation loss of lubricating oils.

109.    ASTM  D 972             Exaporation  loss of lubricating grease over wid temparature range.

110.    ASTM  D 2595           Exaporation loss of lubricating grease over wid temparature range.

111.    IP  121                          Oil sepertion on storege of grease.

112.    ASTM  D  6184          Oil sepertion from lubricating greases.

113.    ASTM  D 972, IP-183 Evapontion loss of lubrication grease and oils.

114.    ASTM  D  566, IP-132 Durrupping poind of lubricating greases.

115.    ASTM  D 942, IP-142 Oxidation stability of lubricating greases by the oxygen bomb method.

116.     ASTM  D, 743           Corrosion preventive properties of lubricating greases.

117.    ASTM  D-4048           Copper corrosion from lubricoting grease by the copper strip tanick test.

118.    ASTM  D-1092           Apparent viscosity of lubricoting grease.

119.    ASTM  D-1264, IP-215 Water washout characteristics of lubricating greases.

120.    ASTM   D  941           Sensity and relative density (Bicapilary picnometer method ).

121.    ASTM  D  854            Determination of spesific gravity.

122.    ASTM  D  555            Iodine determination.

123.    ASTM  D  2622          Sulfur by XRF

124.    ASTM  D  1173          Test for foaming praperties in of  surface-active agent

125.    ASTM  D  3120          Sulfur by oxidative  micro coulometry.

126.    ASTM  D  612            Carbonable subatances in parafin wax

127.    ASTM  D  4294          Sulfur by ED-XRF.

128.    ASTM  D  1120          Determination of Equilibrium boiling point engine antifriezes  miscible with water.

129.    ASTM  D  5453          Sulfur by ultraviolet.

130.    ASTM  D  2913          mercaptan content of atmosphere

131.    ASTM  D  1018          Hydrogen in petroleum fractions

132.    ASTM  D  6334          Sulfur in gasoline by wavelength.

133.    ASTM  D  1072          Total sulfur in full gases

134.    ASTM  D  6445          Sulfur in gasoline by ED-XRF

135.    ASTM  D  789            Determination of relative viscosity of polimer solution in formic acid solution

136.    ASTM  D  611            Anilin point

137.    ASTM  D  889            Determination of volatile oil in  rosine

138.    ASTM  D  1015          Freezing point

139.    ASTM  D  914            Testing ethylecellose and methylcellulose

140.    ASTM  D  1319          Olefin analysis

141.    ASTM  D  2972          Determination of arsenic in water

142.    ASTM  D  1217          Density and relative density of liquids bngham picnometer

143.    ASTM  D  2386          Freezing point

144.    ASTM  D  166            Sulfur in petroleum products (lamp )

145.    ASTM  D  1347          Standart method of testing methyl cellulose

146.    ASTM  D   3237         Lead in gasoline AA.

147.    ASTM  D   3231         Phosphorus in gasoline

148.    ASTM  D   3230         Salt in crude oils

149.    ASTM  2887               Boiling range in GC.

150.    ASTM  D  3798          p-xylene analysis by GC.

151.    ASTM  D 5950           Pour point (auto tit method)

152.    ASTM  D  3831          Manganese in gasoline by AA.

153.    ASTM  D  5949          Poir point (auto pressure pulsing method.

154.    ASTM  D  3606          Aromatics in gasoline by GC.

155.    ASTM  D  6293          Oxygenates in engine fulls by GC

156.    ASTM  D  4110          İon chromategraphy

157.    ASTM  D  5985          Pour point

158.    ASTM  D  4291          Ethylene glycol by GC.

159.    ASTM  D  4377          Water in liquid petroleum products

160.    ASTM  D  4628          Wear metals in lube oil.

161.    ASTM  D  4420          Aromatics in gasoline GC.

162.    ASTM  D  4927          Wear metals an additives by WD-XRF

163.    ASTM  D  4815          Oxygenates in gasoline by GC.

164.    ASTM  D  5056          Trace metals in petroleum coke by AA.

165.    ASTM  D  5184          Aluminium and Silicon  by  ICP.

166.    ASTM  D   6258         Solvent red 164 dye concentration in dceise fuelf

167.    ASTM  D  5186          Aromatic by SFC.

168.    ASTM  D  6296          Total olefins in spark ignition engire fuels by GC.

169.    ASTM   D 5307          Boiling range distribution by GC.

170.    ASTM  D  5580          Aromatics by GC.

171.    ASTM  D  5442          Petroleum waxes by GC.

172.    ASTM  D  5501          Ethanol analysis by GC.

173.    ASTM  D  6352          Boiling range distribution by GC.

174.    ASTM  D 5600           Trace metals by ICP.

175.    ASTM  D  5769          Aromatics by GC/MS

176.    ASTM  D  5985          Pour point

177.    ASTM  D  5863          Trace metals by AA.

178.    ASTM  D  5972          Freezing point

179.    ASTM  D  5986          Oxygenated an aromatics by GC/FTIR.

180.    ASTM  D  6550          Olefin content of gasoline by SFC.

181.    ASTM  D  6481          Determination of phosphorus, sulfur, calcium and zinc in    lubrication oils by energy dispersive x-ray florescence spectroskopy ( ED-XRF )

182.    ASTM  D  6443          Metals in oil.

183.    ASTM  D  6379          Aromatic hydrocarbon by HPLC.

184.    ASTM  D  6277          Benzene in spark ignition fuels.

185.    ASTM D 937-92         Petrol ürünlerinin konik penatrayon metodu ile tayini ( 27.12 pozisyonu )

186.    ASTM D 850-93         Aromatik hidrokarbonların distilasyonu metodu (27.07 veya 29.02 pozisyonu) (27.07 ve 29.02 pozisyonu )

 

 

DIN TAHLİL METOTLARI:

 

1-  DIN 51413-2                                    Essais des huiles minérales et hydrocarbures liquides – Analyse par chromatographie en phase gazeuse – benzéne (Analysis of liquid petroleum products by gas chromatgrphy detrmination of benzene content)

2-  DIN 51451                                       Infrared Spectrum

3-  DIN 51575                                       Ash-Sulphated

4-  DIN 51363                                       Phosphours % Wt

5-  DIN 51391                                       Calcium, Zinc % Wt

6-  DIN EN ISO 2719                           Flash point          

7-  DIN 51551-1                                    Karbon bakiyesi tayini (Determination of Conradson carbon residue of lubricants and liquid fuels)

8-  DIN 51579                                       Testing of Paraffin; Determination of Needle Penetration; Needle penetation of petroleum waxes.

 

AFNOR TAHLİL METOTLARI:

 

1-  NF M 07-086                                   Détermination des teneurs en familles chimiques d’hydrocarbures dans les essences pour moteur automobile à partir de l’analyse détaillée

2-  NF EN 1601                                     Produits pétroliers liquides – Essence – Détermination des composés oxygénés organiques et de la teneur en oxygéne total par chromatographie en phase gazeuse (O-FID)

3-  NF ISO 3171                                    Produits pétroliers liquides – Èchantillonnage automatique en oléoduc

4-  NF M 07-001                                   Méthodes d’échantillonnage des produits pétroliers

5-  NF M 07-054                                   Combustibles liquides – Méthode d’analyse des composés oxygénés contenus dans les carburants

 

 

 

 

ISO TAHLİL METOTLARI:

 

1-     ISO/IEC 17025                             General requirements for the compenente of testing and calibration laboratories

2-     ISO 6614                                       Demulsification 82-C

3-     ISO 12185                                     Dencity 150C

4-     ISO 2049                                       Colour

5-     ISO 6618                                       Neutrolization number

6-     ISO 6615                                       Karbon bakiyesi tayini

7-     ISO 3771                                       Total bas number (Potentiometric)

8-     ISO 3016                                       Pour point

9-     ISO-331                                         Kömürlerin içerisindeki nemin gravimetrik olarak tayini (27.01 pozisyonu)

10-   ISO-562                                         Sert kömürlerde ve koklarda uçucu madde tayini (27.01 pozisyonu )

11-   ISO-602                                         Kömürlerde mineral madde tayini (27.01 pozisyonu )

12-   ISO-1928                                       Kömürlerin kalorimetre (bomba metodu) ile kalori tayini (27.01.12 pozisyonu )

13-   ISO-1897-8                                   Fenoller, krezollerin tayini (27.07.60 ve 29.07.12 pozisyonu )

14-   ISO-1904                                       Fenollerin analizi ( 27.07.60 ve 29.07 pozisyonu )

15-   ISO-5271                                       Benzen spesifikasyonu ( 27.07.10 ve 29.02.20 pozisyonu)

16-   ISO-5272                                       Toluen spesifikasyonu ( 27.07.20 ve 29.02.30 pozisyonu)

17-   ISO-5279                                       Toluenin bünyesindeki hidrokarbonların gaz kromatografisi ile tayini

18-   ISO-5280                                       Ksilen spesifikasyonu (27.07.30 ve 29.02 pozisyonu)

19-   ISO-6568                                       Doğal gazın gaz kromatografisi yöntemi ile tayini (27.11 pozisyonu )

20-   ISO-6975                                       Doğal gazların bünyesindeki inert gazların, hidrojenin ve hidrokarbonların (C8’e kadar) gaz kromatografisi yöntemi ile tayini   (27.11 pozisyonu)

21-   ISO-7941                                       Ticari propan ve bütanın gaz kromatografisi yöntemi ile analizi ( 27.11 pozisyonu ve 29’ cu fasıl )

22-   ISO-6378                                       Endüstriyel bütadienin bünyesindeki hidrokarbonların gaz kromatografisi yöntemi ile analizi (27.11.14 ve 29.01.24 pozisyonu )

23-   ISO-6379                                       Endüstriyel Etilenin bünyesindeki hidrokarbonların gaz kromatografisi yöntemi ile analizi (27.11.14 ve 29.01.21 pozisyonu)

24-   ISO-8380                                       Endüstriyel propilen in bünyesindeki hidrokarbonların gaz kromatografsi yöntemi ile  analizi (27.11.14 veya 29.01.22. pozisyonu)

25-   ISO-2908                                       Petrol mumlarının bünyesindeki yağ konsantrasyonunun tayini ( 27.12.20)

 

 

 

Ek: 3.4

TEKSTİL, KAĞIT, DERİ VE BOYA MADDELERİNİN

TAHLİLİNDE UYGULANACAK METOTLAR

 

TS TAHLİL METOTLARI:

 

TEKSTİL:

 

1-  TS.5342                                            Kına (öğütülmüş); lavsov pigment tayini, yabancı boya maddeleri tayini

2-  TS.EN.29073-1                                Tekstil –dokunmamış kumaşlar için birim alan kütlesinin tayini

3-  TS.8003                                            Tekstil mamullerinde kül miktarı tayini

4-  TS.4416                                            Tekstil maddelerinde lif olmayan madde miktarı tayini

5-  TS.5570                                            Suni ve sentetik liflerde doğrusal yoğunluk tayini (vibroskop metodu ile)

6-  TS.2874    EN ISO 1973                  Tekstil liflerinde doğrusal yoğunluk tayini (gravimetrik ve vibrasyon metodu)

7-  TS.4785                                            Tekstil mamullerinde üçlü karışımlardaki kantitatif analiz metotları (el ile ayırma metodu)

8-  TS.1700                                            Tekstil mamullerinde ikili karışımlarda liflerin kantitatif kimyasal analizi (aseton, sodyum çinkat, sodyum hipoklorit, formik asit, çinko klorür, benzil alkol, diklor metan metotları ile)

9-  TS 1754 EN ISO 1523                     Parlama noktası tayini – Kapalı kap denge yöntemi

10- TS.772                                             Beyaz pigmentler; toplam kurşun tayini, çinko oksit tayini (titrimetrik metot), karbon dioksit tayini (adsorpsiyon metodu)

11- TS 2581 EN ISO 787-3                  Pigmentler ve dolgu maddeleri için genel deney metotları – Bölüm 3: Suda çözünebilir maddelerin tayini - Sıcak özütleme metodu

12- TS.4786                                           Hidrofil pamukta asitlik ve alkalilik tayini (titrimetrik metot), boyar madde tayini, suda çözünen madde miktarı tayini, kül miktarı tayini (gravimetrik metot)

13- TS EN ISO 13934-1                       Tekstil-Kumaşların Gerilme Özellikleri- Bölüm 1:  En Büyük Kuvvetin Ve En Büyük Kuvvet Altında Boyca Uzamanın Tayini- Şerit Metodu

14-  TS.  935                                          Pamuklu mamullerde merserize derecesinin tayini (titrimetrik metot)

15-  TS.3270                                          Ham ipekte mukavemet ve elastikiyet tayini

16-  TS.2365    ISO 1887                      Cam lifinden tekstil ürünlerinde yanabilen madde tayini (gravimetrik metot)

17-  TS EN ISO 13934-2                      Tekstil- Kumaşların Gerilme Özellikleri - Bölüm 2: En Büyük Kuvvetin Tayini - Kavrama Metodu

18-  TS.256                                            Dokunmuş kumaşlarda iplik bükümünün tayini

19-  TS.4122   EN ISO 4045                 Deri; pH tayini

20-  TS.  178                                          Pikle deri; Rutubet tayini, fungusit niteliğinin belirlenmesi, pH tayini, asit tayini ve tuz tayini

21-  TS.4134                                          Mamul deriler; Azot ve deri maddesi tayini (titrimetrik metot)

22-  TS.4126                                          Mamul deriler; Kromoksit tayini (perklorik asit metodu)

23- TS.2085                                           Karbon siyahı; Kül tayini, iyot adsorpsiyonu sayısı tayini, dibutil ftalat absorpsiyonu sayısı tayini, pH değerinin tayini, kükürt tayini,uçucu madde tayini

24-  TS.4416                                          Tekstil maddelerinde lif olmayan maddelerin tayini

25-   TS.4739                                         Tekstil liflerinin tanınması metodu

26-   TS.1700                                         Tekstil mamullerinde ikili karışımda liflerin kantitatif kimyasal analizi

27-   TS.5627                                         Tekstil yer döşemeleri-sınıfları ve terimleri

28-   TS.5193                                         Tekstil yer döşemeleri-yanma karakterleri

29-    TS.3085  ISO 1957                      Tekstil yer döşemeleri-makime yapısı, fiziksel deneyler için numune alma ve deney numunelerinin kesilmesi

30-    TS.3377 EN.994                          Tekstil yer döşemeleri-karoların kenar uzunluğu, gönyeden ve doğrusallıktan sapma tayini

31-    TS.3376  EN 986                         Tekstil yer döşemeleri makine yapısı- değişik sıcaklık ve nem şartlarında boyut değişmelerinin tayini

32-    TS.11156                                      Tekstil-astarlık düz kumaşlar-dokunmuş

33-    TS.10057                                      Tekstil kumaşlar-su geçirmezlik derecesinin tayini- yağmur metodu

34-    TS EN 1173                                 Tekstil-kumaşlar-genişlik ve uzunluk tayini

35-    TS.10258                                      Tekstil-kumaşlar-boncuklanma direnci ve buna bağlı diğer yüzey değişmelerinin tayini

36-    TS.251                                          Dokunmuş kumaşlar-birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini

37-  TS.396  prEN ISO 105-E01          Tekstil-renk haslığı deneyleri- suya karşı renk haslığı tayini

38-    TS.1414                                        Tekstil-pamuk lifleri-olgunluk derecesi tayini-mikroskobik metot

39-    TS.1153                                        Pamuk liflerinin demet halinde kopma dayanımı ve uzamanın tayini

40-    TS.255                                          Dokunmuş kumaşlar-imal tarzı analizi-kumaştan çıukarılan ipliğin doğrusal yoğunluğunun tayini

41-    TS.250.EN.1049                          Tekstil-dokunmuş kumaşlar-yapı- analiz metotları- birim uzunluktakiiplik sayısının tayini

42-    TS.7123                                        Pamuk liflerinde uzunluk ve düzgünlük indeksi tayini

43-    TS 1188 ISO 2076                       Tekstil- Yapay Elyaf- Grup İsimleri

44-    TS.242                                          Tek kat ve çok katlı bükümlü pamuk ipliklerinin büküm derecesi ve bükülü ipliklerde bükümden dolayı iplik numarası değişmesi

45-    TS.247 EN ISO 2061                   Tekstil-ipliklerde büküm tayini-doğrudan sayma metodu

46-    TS.1246                                        Tekstil ipliklerinin belirlenmesinde kullanılan isim ve semboller

47-    TS.606                                          Pamuk-dikiş, nakış ve dantel iplikleri

48-    TS 393 EN ISO 13938-1             Tekstil - Kumaşların Patlama Özellikleri - Bölüm 1: Patlama Mukavemetinin ve Patlama Gerilmesinin Tayini için Hidrolik Metot

49-    TS.1104                                        Pamukta ve telefte yabancı madde miktarı tayini

50-    TS.EN.29073-1                            Teksti- dokunmamış kumaşlar için deney metotları- birim alan kütlesinin tayini

51-    TS.8288                                        Kısmen veya tamamen sentetik liflerden yapılmış dikiş ipliği

52-    TS.245  EN ISO 2062                  Tekstil- paketlerden alınan iplikler- tek ipliğin kopma mukavemetinin ve kopma uzamasının tayini

53-    TS.9354                                        Tekstil iplikler- teks sisteminde büküm faktörünün hesaplanması

54-    TS.4786                                        Hidrofil pamuk

55-    TS.1014                                        Türk yapağı ve yünleri

56-    TS.3910                                        Keten lifi

57-    TS.3911                                        Kenevir lifi

58-    TS.257  EN 20811                       Tekstil kumaşları- su geçirmezlik tayini

59-    TS.2971                                        Pamuklu blucin denim kumaş

60-    TS.5570                                        Suni ve sentetik liflerde vibroskop metodu ile doğrusal yoğunluk tayini

61-    TS.250  EN 1049-2                      Dokunmuş kumaşlar-analiz metotları-birim uzunluktaki iplik sayısının tayini

62-    TS.1103  ISO 1144                      Tekstil maddeleri-doğrusal yoğunluğun gösterilmesinde evrensel sistem ( tex sistemi )

63-    TS.4638                                        Tekstil liflerinin sınıflandırılması

64-    TS.EN.29073-1                            Tekstil- dokunmamış kumaşlar için deney metotları-birim alan kütlesinin tayini

65-    TS EN 12751                               Textil- Elyaf, İplik ve Kumaşlardan Deneyler İçin Numune Alma

66-    TS.4785                                        Tekstil mamullerinde üçlü karışımdaki (harman) liflerinin kantitatif analiz metotları

67-    TS.11610                                      Baskı kağıtları-kuşesiz

68-    TS.1301  EN 20287                     Kağıt ve karton-rutubet tayini

69-    TS.3122   EN ISO 536                 Kağıt ve karton-gramaj tayini

70-    TS.11780                                      Kuşe kutu kartonu

71-    TS.3121   ISO 1924                     Kağıt ve kartonlarda kopma dayanımı tayini

72-    TS.EN.12625-6                            Yumuşak ince kağıt ve ürünlerinde gramaj tayini

73-    TS.ISO.9184.-2                            Elyaf yapısı analizi-boyama kılavuzu

 

KAĞIT:

 

1-         TS.ISO.9184-1                             Kağıt, karton ve hamurları- elyaf yapısı analizi (genel metot )

2-         TS.ISO.9184-4                             Kağıt, karton ve hamurları elyaf yapısı analizi (graff’’ c ‘’ boyama deneyi )

3-         TS.ISO.9184-5                             Kağıt, karton ve hamur elyaf analizi

4-         TS.ISO.9184-6                             Kağıt, karton ve hamurları elyaf analizi (elyaf büyüklüğü tayini )

5-         TS.ISO.9198                                Kağıt, karton ve hamurları- suda çözünen sülfatların tayini (titrimetrik metot )

6-         TS.3121-2                                    Kağıt ve karton- kopma özelliklerinin tayini (sabit hızda çekme metodu

7-         TS.3124.ISO.2758                       Kağıt- patlama dayanımı tayini

8-         TS.3123.ISO.2759                       Karton- patlama dayanımı tayini

9-         TS.1121.ISO.776                         Kağıt hamurları- asitte çözünmeyen kül tayini

10-      TS.7491.EN.27213                      Kağıt hamurları- deney için numune alma

11-      TS.1683.ISO.1762                       Kağıt hamurları- kül tayini

12-      TS.777.EN.20638                        Kağıt hamurları- kuru madde tayini

13-      TS.728.ISO.777                           Kağıt hamurlarında kalsiyumun AAS metodu ile tayini

14-      TS.678.EN.20187                        Kağıt, karton ve hamurları- deney ve kondisyonlar için standart atmosfer şartları

15-      TS.11944                                      Duvar kağıdı-baz

16-      TS.3428.ISO.2493                       Kağıt ve karton- bükülme dayanımı tayini

17-      TS ISO 8791                                Kağıt ve Karton-Yüzey Düzgünlüğü/Pürüzlülüğü Tayini (Hava Sızdırma Metotları)

18-      TS.609.EN.20535                        Kağıt ve karton- su emiciliği tayini- cobb metodu

19-      TS.3122  EN ISO 536                  Kağıt ve kartonda gramaj tayini

20-      TS.ISO.4046                                Kağıt, karton ve hamur ile ilgili terimler- sözlük

21-      TS.5167                                        Kağıt ve kartonlarda suya daldırıldıktan sonra ıslak patlama mukavemeti tayini

22-      TS.5163                                        Kağıt ve kartonlarda suya daldırıldıktan sonra ıslak kopma mukavemeti tayini

23-      TS.9645                                        Selüloz,  alkol-benzen karışımında çözünen madde tayini

24-      TS.10947                                      Selüloz- nem tayini

25-      TS.8306                                        Kağıt hamuru- diklor metanda çözünen madde tayini

26-      TS.9609                                        Oluklu mukavvalar- mum tayini

27-      TS.9175                                        Mukavvalar- oluklu- kaplama ve emprenye mumlarının tayini

28-      TS.ISO.8791                                Kağıt ve karton yüzey pürüzlüğü tayini

29-      TS.8150                                        Oluklu mukavva üzerinde bulunan toplam mum miktarı tayini

30-      TS.4423.EN.21974.                     Kağıt- yırtılma dayanımı tayini ( elmendorf metodu )

31-      TS.3428.ISO.2493.                      Kağıt ve karton- bükülme dayanımı tayini

32-      TS 1302 ISO 2144                       Kağıt, Karton ve Kağıt Hamurları-900°C'da Yakma Kalıntısı (kül) Tayini

33-      TS.3122   EN ISO 536                 Kağıt ve kartonda gramaj tayini

34-      TS.5163                                        Kağıt ve kartonlarda suya daldırıldıktan sonra ıslak kopma mukavemeti tayini (kopma noktası tayini metodu)

35-      TS 1302 ISO 2144                       Kağıt, Karton ve Kağıt Hamurları-900°C'da Yakma Kalıntısı (kül) Tayini

36-      TS.ISO.9198                                Kağıt, karton ve hamurlarında suda çözünen sülfatların tayini (titrimetrik metot)

37-      TS.ISO.9184-6                             Kağıt, karton ve hamurlarında elyaf yapısı analizinde elyaf büyüklüğü tayini (mikroskopik metot)

38-      TS.ISO.9184-5                             Kağıt, karton ve hamurlarında elyaf yapısı analizlerinde lofton-meritte boyama deneyi

39-      TS.ISO.9184-4                             Kağıt, karton ve hamurlarındaki elyaf yapısı analizlerinde graft “C” boyama deneyi

40-      TS.ISO.9184-3                             Kağıt,karton ve hamurlarının elyaf yapısı analizlerinde hertzberk boyama deneyi

41-      TS.  777  EN 20638                     Kağıt hamurlarında kuru madde tayini

42-      TS.1121  ISO 776                        Kağıt hamurlarında asitte çözünmeyen kül tayini

43- TS 1683 ISO 1762                          Kağıt, Karton ve Kağıt Hamurlarında 525°C'da Yakma Kalıntısı (Kül) Tayini

 

DERİ :

 

1- TS.214                                               Mamul deriler

2- TS.6450                                             Suni deriler- yüzey tabakasının birim alan kütlesinin tayini

3- TS.4122-ISO.4045                           Deri- pH tayini

4- TS.4128                                            Mamul deriler- tabaklama sayısı tayini

5- TS.4116.ISO.4044                            Deri kimyasal deney numunelerinin hazırlanması

6- TS.4117                                            Mamul deriler- kalıntı tayini

7- TS.4126                                            Mamul deriler- krom oksit tayini

8- TS.235                                               Mamul deilerini ve köselelerin kimyasal muayene metotları

9-   TS.236                                             Mamul derilerin ve köselerin fiziksel muayene metotları

10- TS.178                                            Pikle deri

11- TS4871                                           Sığır ham derileri

12- TS.4872                                          Dana ham derileri

13- TS.4873                                          Koyun ham derileri

14- TS.4874                                          Kuzu ham derileri

15- TS.4134                                           Mamul deriler- azot ve deri maddesi tayini- titrimetrik metot

 

 

ASTM TAHLİL METOTLARI:

 

1-   ASTM D-1909                               Tekstil elyafında nem tayini (Bölüm XI)

2-   ASTM D-3776                               Dokunmuş kumaşlarda ağırlık tayini (Bölüm XI)

 

 

ISO TAHLİL METOTLARI:

 

1-      ISO-638                                        Kağıt hamuru (kuru madde tayini) (asıl 47)

2-      ISO-692                                        Kağıt hamuru (alkalide çözünebilirlik tayini) (fasıl 47)

3-      ISO-699                                        Kağıt hamuru (alkali direnç tayini) (fasıl 4 )

4-      ISO-1762                                      Kağıt hamurum (kül tayini )

5-      ISO-287                                        Kağıt ve kartonlarda nem tayini (etüvde kurutma metodu) (Fasıl 48)

6-      ISO-2144                                      Kağıt ve kartonlarda kül tayini (fasıl 48)

7-      ISO-2469                                      Kağıtlar, kartonlar ve kağıt hamurunda difüse reflektans faktör tayini (fasıl 48)

8-      ISO-2470                                      Kağıt ve kartonlarda difüze mavi reflektans faktör tayini (ISO parlaklığı) (fasıl 48)

9-      ISO-2758:                                     Kağıtlarda patlama mukavemeti tayini ( patlama noktası ) ( fasıl 48 )

10-    ISO-7293:                                     Olukla kağıt analizi ( fasıl 48 )

11-    ISO-8791-4:                                 Kağıt ve kartonlarda pürüzlülük ve düzgünlük tayini (fasıl 48)

12-    ISO-9184-1,2,3,4,5 :                    Kağıt karton ve kağıt hamurnda lif miktrı tayni 8 fasıl 48)

13-    ISO-2759:                                     Kartonlarda patlama noktası tayini (48.02 pozisyonu )

14-    ISO-1924-1,2:                              Kağıt ve kartonlarda gerilim oranının tayini ( 48.04.21 ve 48.04.29 pozisyonu )

15-    ISO-1974:                                     Kağıt ve kartonlarda yırtılma direncinin tayini (48.04.21 ve 48.04.29 pozisyonu)

16-    ISO-2965:                                     Sigara kağıtlarında geçirgenlik tayini (48.13 pozisyonu )

17-    ISO-1833:                                     Tekstil ve karışık elyafların kimyasal analizi (Bölüm XI) (Binary)

18-    ISO-5088:                                     Tekstil ve karışık elyafların kimyasal analizi (Bölüm XI) (Ternary)

19-    ISO-4407:                                     Karışık elyafların kalitatif analizi (İngiliz standart metodu) ( Bölüm XI )

20-    ISO-6741-1,2,3.                           Tekstil, elyaf ve ipliklerin kimyasal analizi (Bölüm XI )

21-    ISO-2060:                                     Tekstil ve ipliklerde lineer dansite tayini (skein metodu ) (Bölüm XI)

22-    ISO-2062:                                     Tekstil ürünlerinde büküm sayısı metodu (direkt sayma metodu ) Bölüm XI)

23-    ISO-2062:                                     Tekstil analizi (CRL,CRE VE CRT )( Bölüm XI )

24-    ISO-6039:                                     Tekstil analizi ( Skein metot ) (Bölüm XI )

25-    ISO-3801:                                     Tekstil ve dokunmuş kumaş analizi ( Bölüm XI )

26-    ISO-5080:                                     Sisaldan biçer-bağlar (sicim) ipleri analizi (56.07.21 pozisyonu )

27-    ISO-4167:                                     Poliolefin sicimlerin analizi (tarımda kullanılan) (56.07.41 pozisyonu)

 

 

TAPPI TAHLİL METOTLARI:

 

1-    T 200 sp-96                                   Laboratory beating of pulp

2-    T 203 om-93                                  Alpha, beta-and gamma-cellulose in pulp

3-    T 204 om-88                                  Solvent extractives of wood and pulp

4-    T 205 sp-95                                   Forming handsheets for physical tests of pulp

5-    T 208 om-94                                  Moisture in wood, pulp, paper and paperboard by toluene distilation

6-    T 211 om-93                                  Ash wood, pulp, paper and paperboard

7-    T 218 om-91                                  Forming handsheets for reflectance testing of pulp

8-    T 220 sp-96                                   Physical testing of pulp handsheets

9-    T 222 om-88                                  Acid-insoluble lignin in wood and pulp

10-  T 223 cm-84                                   Pentosans in wood and pulp

11-  T 235 cm-85                                   Alkali solubility of pulp at 25 Oc

12-  T 236 cm-85                                   Kappa number of pulp

13-  T 245 om-94                                  Silicates and silica in pulp

14-  T 248 cm-85                                   Laboratory beating of pulp

15-  T 249 cm-85                                   Carbonhydrate composition of extractive-free wood and wood pulp by gas-liguid chromatography

16-  T 259 om-93                                  Species identification of nonwood plant fibers

17-  T 266 om-94                                  Determination of sodium, calcium, copper, iron and manganese in pulp and paper by atomic absorpsiyon spectroscopy

18-  T 264 om-88                                  Preparation of wood for chemicial analysis

19-  T 402 om-93                                  Standard conditioning and testing atmospheres for paper, board, pulp handsheets, and related products

20-  T 404 cm-92                                   Tensile breaking strength and elongation of paper and paperboard

21-  T 405 om-85                                  Petroleum wax in impregnated papers

22-  T 406 om-94                                  Reducible sulfur in paper and paperboard

23-  T 408 om-88                                  Rosin in paper and paperboard

24-  T 410 om-93                                  Grammage of paper and paperboard

25-  T 412 om-94                                  Moisture in pulp, paper and paperboard

26-  T 413 om-93                                  Ash wood, pulp, paper and paperboard

27-  T 414 om-88                                  İnternal tearing resistnce paper (elmendorf-type method )

28-  T 419 om-91                                  Starch in paper

29-  T 421 om-91                                  Qualitative analysis of mineral filler and mineral coating of paper

30-  T 429 cm-84                                   Alpha-cellulose in paper

31-  T 452 om-92                                  Brightness of pulp, paper and paperboard

32-  T 494 om-88                                  Tensile braking properties of paper and paperboard

33-  T 504 om-89                                  Glue in paper

34-  T 507 cm-85                                   Grease resistance of flexible packaging materials

35-  T 514 cm-92                                   Surface strength of coatied paperboard

36-  T 531 cm-86                                   Starch consumption in corrugated board (enzimatic/gravimetric method )

37-  T 534 pm-92                                  Brightness of clay and other mineral pigments

38-  T 540 om-93                                  Determination of thermoplastic coating adhesion non-porous substrates

39-  T 543 om-94                                  Bending resistance of paper

40-  T 553 pm-92                                  Alkalinity of paper as calcium carbonate

41-  T 600 cm-83                                   Analysis of formaldehyde in aqueous solutions and of free formaldehyde in resins

42-  T 610 cm-92                                   Preparation of indicators and Standard solutions

43-  T 611 om-89                                  Analysis of bleaching powder, calcium hypochlorite bleach liquor and bleach sludge

44-  T 612 om-89                                  Analysis of sodium carbonate

45-  T 613 cm-83                                   Analysis of caustic soda

46-  T 617 cm-84                                   Analysis of lime

47-  T 618 cm-84                                   Analysis of limestone

48-  T 619 cm-84                                   Analysis of salt cake

49-  T 620 cm-83                                   Analysis of industrial process water

50-  T 622 cm-84                                   Analysis of sodium hydrosulfite

51-  T 621 cm-82                                   Analysis of rosin

52-  T 627 om-92                                  Determination of titanium dioxside

53-  T 632 cm-84                                   Analysis of sodium silicate

54-  T 665 om-93                                  Analysis of talc

55-  T 699 om-87                                  Analysis of pulping liquors by suppersed ion chromatography

56-  T 807 om-94                                  Bursting of paper of paperboard and linerboard

Ek: 3.5

METAL ALAŞIMLARI VE KIYMETLİ METAL TAHLİLLERİNDE

UYGULANACAK METOTLAR

 

TS TAHLİL METOTLARI:

 

1-              TS.ISO.11437-2              Nikel alaşımlarında eser elementlerin tayini (elektro termal atomik absorpsiyon metot ile)

2-              TS.ISO.11437-1              Nikel alaşımlarında eser elementlerin tayini (elektro termal atomik absorpsiyon metot ile)

3-              TS.ISO.11436                 Nikel ve nikel alaşımlarında toplam bor muhtevasının tayini (moloküler absorpsiyon spektrofotometrik metotla)

4-              TS.10859                         Nikel ve nikel alaşımlarında vanadyum tayini (AAS spektrofotometrik metot)

5-              TS.8695                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında karbon tayini (gravimetrik metotla)

6-              TS.8653                           Nikelde gümüş, bizmut, kadmiyum, kobalt, bakır, demir, mangan, kurşun ve çinko tayini (AAS spektrofotometrik metot ile)

7-              TS.ISO.7530-2                Nikel alaşımlarında kobalt muhtevası tayini (AAS spektrofotometrik metot)

8-              TS.ISO.7530-3                Nikel alaşımlarında Krom muhtevası tayini (AAS spektrofotometrik metot)

9-              TS.ISO.7530-4                Nikel alaşımlarında bakır muhtevası tayini (AAS spektrofotometrik metot)

10-           TS.ISO.7530-5                Nikel alaşımlarında demir muhtevası tayini (AAS spektrofotometrik metot)

11-           TS.ISO.7530-6                Nikel alaşımlarında mangan muhtevası tayini (AAS spektrofotometrik metot)

12-           TS.7283                           Nikel, gümüş, arsenik, bizmut, kadmiyum, kurşun, antimon, selenyum, kalay, talyum tayini (elektro termal AAS spektrofotometrik metot)

13-           TS.5860                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında molibden tayini (spektrofotometrik metot)

14-           TS.5859                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında titan tayini (spektrofotometrik metot)

15-           TS.5781                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında berilyum tayini (optik emisyon spektroskopik ve morin florisimetrik metot)

16-           TS.5726                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında krom tayini (AAS spektroskopik ve titrimetrik metotlarla)

17-           TS.4024                           Nikel ve nikel alaşımlarında toplam karbon tayini (yakma gravimetrik metotla)

18-           TS.4023                           Nikel ve nikel alaşımlarında karbon tayini (düşük basınçta yakma etodu)

19-           TS.3878                           Nikel ve nikel alaşımlarında mangan tayini (fotometrik metot)

20-           TS.3332                           Çinko ve çinko alaşım külçelerinde arsenik miktarı tayini (fotometrik metot)

21-           TS.3315                           Kurşunda arsenik antimon ve kalay tayini (volimetrik metot)

22-           TS.3314                           Kurşunda arsenik tayini (volumetrik metot)

23-           TS.3313                           Kurşunda demir tayini (spektrofotometrik metot)

24-           TS.3312                           Kurşunda antimon tayini (spektrofotometrik metot)

25-           TS.ISO.1810                   Bakır alaşımlarında nikel tayini (spektrofotometrik metot)

26-           TS.3311                           Kurşunda bakır tayini (spektrofotometrik metot)

27-           TS.1650                           Çinko ve çinko alaşımlarında metalik kalay miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

28-           TS.1638                           Çinko alaşımlarında bakır tayini (elektroliz metot ile)

29-           TS EN 12441-4               Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 4: Çinko alaşımlarında demir tayini - spektrofotometrik metot

30-           TS.1464                           Çinko alaşımlarında kompleksometrik mağnezyum tayini

31-           TS.1122                           Çinko ve Çinko Alaşımları-Kimyasal Analizler-Bölüm 1: Çinko Alaşımlarında Alüminyum Tayini-Titrimetrik Yöntem

32-           TS.1045  ISO 1053         Çinko alaşımlarında bakır tayini (spektrofotometrik metot)

33-           TS.752   ISO 714            Çinko alaşımlarında demir tayini (fotometrik metot)

34-           TS.7781                           Demir,nikel ve kobalt alaşımlarında tungusten tayini (spektrofotometrik metot)

35-           TS.7698                           Sert lehim alaşımlarıda bakır tayini (elektrolitik metot ile)

36-           TS.7698                           Gümüş-pirinç alaşımlarında kadmiyum tayini (titrimetrik metot)

37-           TS.7696                           Sert lehim alaşımlarında gümüş tayini (gravimetrik metot)

38-           TS.5860                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında molibden tayini (spektrofotometrik metot)

39-           TS.EN.12938                   Kalay alaşımlarında antimon bizmut ve kadmiyum tayini (AAS Spektrofotometrik metotla)

40-           TS.3333                           Çinko ve çinko alaşım külçelerinde telyum tayini (fotometrik metot)

41-           TS.9172                           Kalay ve kurşun alaşımlarında gümüş tayini (titrimetrik metotla)

42-           TS.7490                           Kalay-kurşun alaşımlarında kalay tayini (iyodimetrik titrasyon metodu)

43-           TS.7489                           Kalay-kurşun alaşımlarında arsenik tayini (spektrofotometrik metotla)

44-           TS.7155                           Kalay-kurşun alaşımlarında bakır tayini (spektrofotometrik metot)

45-           TS.7153                           Kalay-kurşun alaşımlarında çinko tayini (kalarografik metot)

46-           TS.5203                           Kalay ve kurşun alaşımlarında bizmut tayini (spektrofotometrik metot)

47-           TS.4140                           Kalay ve kurşun alaşımlarında antimon tayini (titrasyon metot)

48-           TS.ISO.1810                   Bakır alaşımları;nikel tayini (dimetil glioksim spektrofotometrik metodu)

49-           TS.ISO.9556                   Çelik ve demir;toplam karbon tayini (absorpsiyon metodu ile)

50-           TS.EN.10177                   Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizleri; kalsiyum tayini (alevli atomik spektrofotometrik metot)

51-           TS.EN.10188                   Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizleri;çelik ve demirde krom tayini (alevli atomik absorpsiyon spektrofometrik metot)

52-           TS.EN.10212                   Demir esaslı malzemelrin kimyasal analizleri; çelik ve demirde arsenik tayini (spektrofotometrik metot)

53-           TS.9170  EN 10181         Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları; kurşun tayini (alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot)

54-           TS.2106  EN 10200         Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizleri; çelikte bor tayini (spektrofotometrik metot)

55-           TS.12197                         Titanyum ve titanyum alaşımları; kimyasal analizmetodları; kobalt tayini (potansiyometrik ve fotometrik metodu)

56-           TS.12185                         Sünger titanyumda, demir mangan ve silisyum tayini (fotometrik metot)

57-           TS.12183                         Titanyum ve titanyum alaşımları;alüminyum ve vanadyum tayini (titrimetrik metot)

58-           TS.12105                         Sünger titanyum; florür tayini (gravimetrik metot)

59-           TS.11935                         Titan alaşımlarında; vanadyum tayini (titrimetrik metot)

60-           TS.8536                           Titan ve titan alaşımlarında; molibden tayini (permanganat ile titrasyon metodu)

61-           TS.9389                           Titan ve titan alaşımlarında mağnezyum tayini (8-hidroksikinolin ile gravimetrik metot)

62-           TS.9169                           Titan ve titan alaşımlarında oksijen tayini (vakumda kalay ile eritiş metodu)

63-           TS.8904                           Titan ve titan alaşımlarında bakır tayini (fotometrik metot)

64-           TS.8082                           Titan ve titan alaşımlarında krom tayini (spektrofotometrik metot)

65-           TS.8081                           Titan ve titan alaşımlarında niyobyum ve tantal tayini (gravimetrik metot)

66-           TS.9926                           Refrakter tuğlalarda toplam karbon tayini

67-           TS.9599                           Refrakter tuğlalar;alkali oksitleri tayini (alev fotometrik metot)

68-           TS.9540                           Refrakterlerde alkali oksitleri tayini

69-           TS.9430                           Refrakterlerde mağnezyum oksit tayini (gravimetrik metot)

70-           TS.9429                           Refrakterlerde kalsiyum oksit tayini (gravimetrik metot)

71-           TS EN ISO 10058           Manyezit ve Dolomitler- Kimyasal Analiz

72-           TS EN ISO 10058           Manyezit ve Dolomitler- Kimyasal Analiz

73-           TS EN ISO 10058           Manyezit ve Dolomitler- Kimyasal Analiz

74-           TS EN ISO 10058        Manyezit ve Dolomitler- Kimyasal Analiz

75-           TS EN ISO 10058           Manyezit ve Dolomitler- Kimyasal Analiz

76-           TS EN ISO 10058           Manyezit ve Dolomitler- Kimyasal Analiz

77-           TS.9404                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında mağnezyum tayini (AAS Spektrofotometrik metot)

78-           TS.7922                           Alüminyum ve alaşımlarında nikel tayini (dimetil glioksim ile spektrofotometrik metot)

79-           TS.7762   ISO 3980        Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında bakır tayini (AAS spektrofotometrik metot)

80-           TS.7761                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında berilyum tayini (optik emisyon spektrofotometrik metot)

81-           TS.7760                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında demir tayini (AAS Spektrofotometrik metot)

82-           TS.7758                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında kadmiyum tayini (AAS spektrofoto metrik metot)

83-           TS.7757                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında bor tayini (karmin ile spektrofotometrik metot)

84-           TS.4630                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında titan tayini (fotometrik metot)

85-           TS.4557                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında krom tayini (AAS spektrofotometrik metot)

86-           TS.4305                           Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında kalay tayini (iyodat ile titrimetrik metot)

87-           TS.4301                           Alüminyum ve alüminyum alalımlarında çinko tayini (AAS spektrofotometrik metot)

88-           TS.8695                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında karbon  tayini (yakıldıktan sonra gravimetrik metot)

89-           TS.8012                           Ferro titanyumda titanyum tayini (titrimetrik metot)

90-           TS.7781                           Demir, nikel ve kobalt alaşımlarında tungusten tayini (ditiyol ile spektrofotometrik metot)

91-           TS.7286                           Ferro molibdende molibden tayini (gravimetrik metot)

92-           TS.7284                           Ferro silikonda alüminyum tayini (AAS spektrofotometrik metot)

93-           TS.6627                           Ferro tungustende tungusten tayini (çinkonin ile gravimetrik metot)

94-           TS.6512  EN 28343         Ferro nikelde silisyum muhtevası tayini (gravimetrik metot)

95-           TS.6511  EN 27520         Ferro nikelde kobalt tayini (AAS spektrofotometrik metot)

96-           TS.Pr EN.31495              Palladyum tayini (spektrofotometrik metot)

97-           TS.EN.31427                   Gümüş tayini (volumetrik metot)

98-           TS.EN.31426                   Altın tayini (kupelasyon metot)

99-           TS.EN.ISO.11490           Paladyum tayini (dimetil glioksim ile gravimetrik metot)

100-        TS.EN.24829-1-2            Çelik ve dökme demirde toplam silisyum tayini (indirgenmiş molibde silikat spektrofotometrik metot)

101-        TS.11950                         Tungusten-molibden alaşımlarında tungusten ve demir tayini; gravimetrik metotla tungusten tayini, AAS spektrofotometrik metotla demir tayini

102-        TS.11916                         Zirkonyum ve zirkonyum alaşımlarında karbon tayini

103-        TS.11787                         Tungusten alaşımlarında toryum oksit tayini (gravimetrik metot ile)

104-        TS.9480                           Zirkonyum ve zirkonyum alaşımlarında demir tayini (spektrofotometrik metot)

105-        TS.8283                           Bakır alaşımlarında kurşun tayini (AAS spektrofotometrik metot)

106-        TS.8282                           Bakır alaşımlarında demir tayini (titrimetrik metot)

107-        TS8281                            Bakır alaşımlarında nikel tayini (titrimetrik metot)

108-        TS.3246                           Nikel alaşımlarında nikel miktarı tayini (gravimetrik metot)

109-        TS.9166                           Bakır ve bakır alaşımlarında arsenik tayini (spektrofotometrik metot)

110-        TS.3292                           Nikel ve nikel alaşımlarında mağnezyum miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

111-        TS.3264                           Nikel ve nikel alaşımlarıda kobalt miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

112-        TS.3297                           Nikel ve nikel alaşımlarında kükürt miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

113-        TS.3296                           Nikel ve nikel alaşımlarında silisyum tayini (spektrofotometrik metot)

114-        TS.3293                           Nikel ve nikel alaşımlarında titan miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

115-        TS.1710                           Elektrolitik bakırda bakır miktarı tayini (elektroliz metodu)

116-        TS.1661                           Bakır alaşımlarında kurşun miktarı tayini (volumetrik metot)

117-        TS.3838                           Nikel ve nikel alaşımlarında kalay miktarı tayini (AAS spektrofotometrik metot)

118-        TS.1712                           Bakır ve bakır alaşımlarında fosfor tayini (spektrofotometrik metot)

119-        TS.1711                           Bakır alaşımlarında alüminyum miktarı tayini (fotometrik metot)

120-        TS.1776                           Bakır alaşımlarında antimon miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

121-        TS.1775                           Bakır alaşımlarında çinko miktarı tayini

122-        TS.1779                           Bakır alaşımlarında silisyum tayini (fotometrik metot)

123-        TS.1778                           Bakır alaşımlarında kobalt tayini (spektrofotometrik metot)

124-        TS.2224                           Bakır alaşımlarında bakır, krom, silisyum ve demir tayini (elektrolitik metot)

125-        TS.1894                           Bakır alaşımlarında mangan tayini (spektrofotometrik metot)

126-        TS.2975                           Krom-nikel-demir alaşımlarında kalay tayini (titrimetrik metot)

127-        TS.3028                           Krom-nikel-demir alaşımlarında bakır miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

128-        TS.3027                           Krom-nikel-demir alaşımlarında silisyum tayini (spektrofotometrik metot)

129-        TS.3062                           Krom-nikel alaşımlarında mangan tayini (spektrofotometrik metot)

130-        TS.3048                           Demir alaşımlarında kurşun miktarı tayini (AAS spektrofotometrik metot)

131-        TS.3029                           Krom, nikel, demir alaşımlarında alüminyum miktarı tayini (spektrofotometrik metot)

132-        TS.3131                           Demir ve çeliklerde nikel miktarı tayini (elüsyon kromatografik yöntem)

133-        TS.3063                           Demir alaşımlarında kükürt miktarı tayini (gravimetrik metot)

134-        TS.1831                           Demir ve çeliklerde bakır tayini (volumetrik metot)

135-        TS.1780                           Demir ve çeliklerde alüminyum tayini (spektrofotometrik metot)

136-        TS.1833                           Demir ve çeliklerde kobalt tayini (fotometrik metot)

137-        TS.1832                           Demir ve çeliklerde mangan tayini (spektrofotometrik metot)

138-        TS.1895                           Demir ve çeliklerde kurşun tayini (fotometrik metot)

139-        TS.2038                           Demir ve çeliklerde fosfor miktarı tayini (fotometrik metot)

140-        TS.2324                           Demir ve çeliklerde (ferro molibden) molibden miktarı tayini (fotometrik metot) kükürt miktarı tayini, fosfor miktarı tayini (gravimetrik metot)

141-        TS.2243 ISO 4941          Demir ve çeliklerde molibden miktarı tayini (fotometrik metot)

142-        TS.2347-(EN-24938)      Demir ve çeliklerde nikel tayini (gravimetrik ve titrimetrik metot)

143-        TS.2425                           Demir ve çeliklerde tungusten miktarı tayini (fotometrik metot)

144-        TS.2520                           Demir ve çeliklerde vanadyum tayini (volumetrik metot)

145-        TS.2426                           Demir ve çeliklerde titan, alüminyum, silisyum ve karbon miktarı tayini (spektrofotometrik metot)<