8 Kasım 2005 SALI - Sayı : 25987
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9579 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Atama Kararı

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

—  Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

—  4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/120 sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/128 sayılı Kararı