18 EKİM 2005 SALI - Sayı : 25970
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Milli Eğitim Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

—  Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

—  Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik

—  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/49)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/50)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/51)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/52)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/53)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/479 (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2005/1 Sayılı Kararı