20 Ağustos 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25912
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

—  Yetiştirme  Yurtlarının  Kuruluş  ve  İşleyişine  İlişkin  Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sosyal  Hizmetler  ve  Çocuk  Esirgeme  Kurumu  Çocuk  Yuvaları  Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Seyir  Halindeki  Gemilerde  Daha  İyi  Tıbbi  Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 301)

—  Çin  Halk Cumhuriyeti  Menşeli Malların  İthalatında  Korunma  Önlemlerine  İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/18)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/19)

—  İthalat:  (2005/20)  Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının  İzlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—  2004/30 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ