Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

             Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

             K. Tarihi   :  25.07.2005

             K. No          :  553

               1. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil KARAHAN

               2. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Şule BAŞOĞLU

               3. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Muharrem COŞKUN

               4. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan ALTUN

               5. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sezai AKBULUT

               6. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabri Eyüp YAĞCI

               7. Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüp KARATAŞ

               8. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir İLHAN

               9. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü V.M.Nihat ÖMEROĞLU

             10. Yargıtay Tetkik Hâkimi Erkan ÖZTÜRK

             11. Yargıtay Tetkik Hâkimi F. Necla ÜÇKARDEŞLER

             12. Yargıtay Tetkik Hâkimi Ramazan TUNÇ

             13. Yargıtay Tetkik Hâkimi Sinan Zeki PİYALE

             14. Yargıtay Tetkik Hâkimi Şehabettin SERTKAYA

             15. Yargıtay Tetkik Hâkimi Ali SEZGİN

             16. Yargıtay Tetkik Hâkimi Canan ÇÖKE

             17. Yargıtay Tetkik Hâkimi Ömer Uğur GENÇCAN

             18. Yargıtay Tetkik Hâkimi Nebahat ŞİMŞEK

             19. Yargıtay Tetkik Hâkimi Nursun KAYIRAN

             20. Yargıtay Tetkik Hâkimi Nurten Utku ABACI

             21. Adana Ticaret Mahkemesi Başkanı Hüdaverdi COŞKUN

             22. Ankara Hâkimi Levent YAVUZ

             23. Ankara Hâkimi Ulvi YÜKSEL

             24. Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanı H.Gülgün VURALOĞLU

             25. Ankara Hâkimi Yılmaz İĞREK

             26. Eyüp Hâkimi Kamil KANCABAŞ

             27. Ankara Hâkimi Arife Nesrin UYGUR YEŞİL

             28. Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet GÖKDEMİR

             29. Ankara Hâkimi Nejdet ŞATIR

             30. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KÜRTÜL

             31. Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Hamit DÜNDAR

             Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.