Atama Kararı

             Karar Sayısı: 2005/9143

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 18/7/2005 tarihli ve 2298 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

M. A.ŞAHİN

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

N. ÇUBUKÇU

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

B. YILDIRIM

A. KOÇ

O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

18/7/2005 Tarihli ve 2005/9143 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

                  ADI VE SOYADI                                     ESKİ GÖREVİ                                            YENİ GÖREVİ

                  Erhan TANJU                                           Amasya Valisi                                              Merkez Valisi

                  Ayhan ÇEVİK                                           Bilecik Valisi                                                Merkez Valisi

                  Aydın GÜÇLÜ                                         Kütahya Valisi                                             Merkez Valisi

                  Cemalettin SEVİM                                    Karabük Valisi                                              Merkez Valisi

                  Mehmet Celalettin LEKESİZ                    Personel Genel Müdürü                               Amasya Valisi

                  Murat YILDIRIM                                     Siirt Valisi                                                     Ardahan Valisi

                  Musa ÇOLAK                                          Mülkiye Başmüfettişi                                  Bilecik Valisi

                  Nihat CANPOLAT                                   Kayseri Valisi                                               Bursa Valisi

                  Oğuz Kağan KÖKSAL                              Bursa Valisi                                                  İzmir Valisi

                  Dr.Said Vakkas GÖZLÜGÖL                   Hukuk Müşaviri                                           Karabük Valisi

                  Osman AYDIN                                         Merkez Valisi                                               Kütahya Valisi

                  Hüseyin Avni MUTLU                            Bağcılar Kaymakamı                                    Siirt Valisi

                  M.M. Kayhan KAVAS                            Mahalli İdareler Genel Müdürü                   Uşak Valisi