20 Temmuz 2005 ÇARŞAMBA  - Sayı : 25881
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5402  Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararları

—  Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Danıştay Üyesi Şevket APALAK’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/18)

—  Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Avukat Serruh KALELİ’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/19)

 

Atama Kararları

—  Adalet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

                                           

Yönetmelikler

2005/9134  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

—  Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

—  Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliği

—  Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği

—  Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Sirküler

—  2005-2006 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 2)

—  2005-2006 Av Dönemi Olağanüstü Merkez Av Komisyonu Toplantısı Kararı (No: 3)