Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2005/18

             Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Danıştay Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından, Danıştay Üyesi Şevket APALAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 3., 4. ve 10. maddeleri uyarınca seçilmiştir.

19 Temmuz 2005

 

                                                                                                                                        Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI