Yönetmelik

          Devlet Bakanlığından:

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

             MADDE 1 — 8/8/1998 tarihli ve 23427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliğinin değişik 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınav Komisyonu, giriş sınavına müracaat edecek adaylar için KPSS sınavı taban puanına ilaveten asgari puan sınırlaması getirebilir ve açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının  en fazla 20 katına kadar KPSS sonuçlarına göre belirlenen aday çağırabilir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.